Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία. Η λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Δυτικής Αττικής συντονίζεται από την Πανεπιστημιακή μονάδα των Βιβλιοθηκών

 • Θερμοδυναμική μοντελοποίηση κλειστού κύκλου Brayton επανασυμπίεσης με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα 

  Κοσμέτος, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10-13)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την μελέτη ενός προηγμένου συστήματος παραγωγής ισχύος το οποίο τα τελευταία χρόνια, συνεχώς αναπτύσσεται προσφέροντας πολλές δυνατότητες. Ένας τέτοιος κύκλος είναι ο κλειστός ...
 • Επισκόπηση της αντιλεϊσμανιακής δράσης φυσικών προϊόντων 

  Κρουστάλη, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-02-10)
  Η λεϊσμανίαση αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές του κόσμου. Αιτιολογικός παράγοντας του νοσήματος είναι το ενδοκυττάριο παράσιτο του γένους Leishmania. Παρά το γεγονός ότι η ...
 • Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα: άνθρωπος και περιβάλλον 

  Πασιανίδη, Κυριακή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-09)
  Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μία λεπτομερής ανάλυση του αμφιλεγόμενου θέματος των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). Με σκοπό το θέμα του έργου να αναλυθεί πλήρως θα δοθούν εκτενείς απαντήσεις σε ερωτήματα ...
 • 555: Σχεδιασμός Κόμικ 

  Μεραμβελιωτάκη, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10-12)
  Σχεδιασμός κόμικ 44 σελίδων με τίτλο"555". Στην Παρασκευή αρέσει πολύ να κυνηγάει στοιχειά και τέρατα με τη βοήθεια μιας εφαρμογής στο κινητό της. Σε μια από αυτές τις υπερφυσικές συναντήσεις γνωρίζει την Άννα η οποία ...
 • Μεταβολές των διατροφικών συνηθειών των παιδιών κατά την πανδημία Covid-19. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

  Γαλαζούλα, Αθηνά (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
  Η πανδημία Covid-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των διατροφικών τους συνηθειών. Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση είχε ως στόχο να συνθέσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τις ...

Προβολή περισσότερων