Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία. Η λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Δυτικής Αττικής συντονίζεται από την Πανεπιστημιακή μονάδα των Βιβλιοθηκών

 • Αυτισμός και εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας 

  Τσιτλακίδου, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΑνώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), 2024-07-08)
  Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Θα γίνει μια ιστορική αναδρομή, θα μιλήσουμε για τον ορισμό, τα αίτια, τα χαρακτηριστικά, τα διαγνωστικά κριτήρια και τα επιδημιολογικά στοιχεία. ...
 • Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την ευαισθητοποίηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

  Χαλκίδου, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΑνώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), 2024-07-08)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εξερευνά τις απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με την ευαισθητοποίηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Μέσω της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων ...
 • Ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης 

  Νικολόπουλος, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΑνώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), 2024-07-08)
  Τα ψηφιακά εργαλεία αλλά και η τεχνογνωσία του εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε οι μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των υπολοίπων σχολικών εγχειριδίων παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, δεν ...
 • Σύνδρομο Williams-Beuren: Μελέτη Περίπτωσης 

  Τριάντη, Παρθένα (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΑνώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), 2024-07-08)
  Εισαγωγή: Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα θεωρητική και ερευνητική διατριβή είναι το «Σύνδρομο Williams-Beuren». Περιγράφονται ορισμένα ιατρικά, φυσιογνωμικά και γνωστικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα άτομα αυτού του ...
 • Η Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε παιδιά της Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας - Σύγχρονες Επιστημονικές Θεωρίες και Μέθοδοι 

  Κόκκαλη, Διαμαντούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΑνώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), 2024-07-08)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να αναδείξει τις νέες τάσεις – απόψεις αλλά και τις σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και μεθόδους διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στις μικρές ηλικίες. Είναι πλέον φαινόμενο παγκόσμιο ...

Προβολή περισσότερων