Now showing items 1-20 of 37

  • Escherichia coli που παράγει Shiga-τοξίνη 

   Σταυρίδου, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-02-21)
   Η E. coli αποτελεί τη κυρίαρχη μη παθογόνο χλωρίδα του ανθρώπινου και ζωικού εντέρου και βοηθά στην παραγωγή βιταμινών , ανταγωνίζεται και καταστέλλει την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων. Η συγκεκριμένη μελέτη που θα ...
  • Listeria monocytogenes στα τυριά 

   Κατσιμιλή, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-25)
   Η Listeria monocytogenes είναι ένα παθογόνο τροφιμογενές βακτήριο, που έχει συσχετιστεί με αρκετά κρούσματα λοίμωξης του ανθρώπου και ανακλήσεις τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η λιστερίωση, η λοίμωξη δηλαδή από την ...
  • Methicillin Resistant Staphylococcus aureus στα τρόφιμα 

   Λιπτσιουκ, Άντρα Στεφάνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-09-27)
   Πολλοί άνθρωποι παγκοσμίως επηρεάζονται από διάφορα είδη μικροοργανισμών που υπάρχουν στο περιβάλλον. Αυτοί οι μικροοργανισμοί εμφανίζουν την δυνατότητα πρόκλησης πολλαπλών ασθενειών, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ...
  • Ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά των παθογόνων μικροοργανισμών σε τρόφιμα 

   Μάθου, Ελισάβετ; Γιατροπούλη, Ανθούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-03)
   Ways of treatment through a 7-micoorganism analysis, when the food is infected or contaminated. Use of antibiotics in food or animals. Closing we highlight the effects on public health and an analysis on resistant strains ...
  • Ανάπτυξη του μικροοργανισμού Listeria monocytogenes σε μαλακά τυριά και ανταγωνιστικότητα των οξυγαλακτικών βακτηρίων με την Listeria monocytogenes 

   Παπαδοπούλου, Ευθαλία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-17)
   Στην παρούσα εργασία αναλύεται η ικανότητα των οξυγαλακτικών βακτηρίων να ανταγωνίζεται την Listeria monocytogenes στα μαλακά τυριά. Η Listeria monocytogenes είναι ένα τροφογενές παθογόνο, το οποίο προκαλεί την τροφογενή ...
  • Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και τροφιμογενή παθογόνα: Η περίπτωση της Listeria monocytogenes 

   Κουλουρίδη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07)
   Οι Τροφιμογενείς παθογόνοι μικροοργανισμοί αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τη βιομηχανία τροφίμων καθως μπορουν να προκαλέσουν ασθένειες ακόμα και το θάνατο σε μεγάλα μέρη του πληθυσμου, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Η ...
  • Ανθρακικό αποτύπωμα τροφίμων 

   Μπουγιούκος, Αλέξιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10)
   Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα πρόβλημα παγκόσμιας κλίμακας που αναμένεται να επηρεάσει έντονα τις ερχόμενες γενεές. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη ...
  • Ανθρώπινο μικροβίωμα και διατροφή 

   Κάτσος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-07)
   Το ανθρώπινο εντερικό μικροβίωμα είναι μια ευρεία και πολυσύνθετη έννοια η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και σαν όργανο. Εκτείνεται σε όλο το γαστρεντερικό σύστημα του ανθρώπου και περιλαμβάνει όλους τους μικροοργανισμούς ...
  • Αφλατοξίνη Μ1 στο γάλα 

   Αργύρη, Μυρτώ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-03)
   Οι αφλατοξίνες είναι μυκοτοξίνες που παράγονται από ορισμένα είδη μυκήτων και αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα προσβάλουν τις ζωοτροφές και στη συνέχεια τα ζώα. Η αφλατοξίνη Μ1 είναι ένα από τα προϊόντα μεταβολισμού της ...
  • Εντερόκοκκοι σε τρόφιμα 

   Κοσκινά, Δήμητρα; Μπούγια, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-06)
   Οι εντερόκοκκοι ή αλλιώς εντερικοί κόκκοι είναι μικροοργανισμοί και ειδικότερα βακτήρια γαλακτικοί οξέος. Επιπλέον, είναι προαιρετικά αναερόβια βακτήρια που διατάσσονται μεμονωμένα ιδανικά όμως αναπτύσσονται στους 350C ...
  • Εντεροβακτήρια που συναντάμε στα τρόφιμα και η συμπεριφορά τους στα αντιβιοτικά 

   Οικονομοπούλου, Γεωργία; Κεχαγιά, Τζεμαλή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-04)
  • Εφαρμογές του next generation sequencing στα τρόφιμα 

   Παπαδοπούλου, Σοφία Φαίδρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-04)
  • Εφαρμογή Next Generation Sequencing σε γαλακτοκομικά προϊόντα 

   Παύλου, Άγγελος; Κομνηνός, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-06)
   Η εφαρμογή των τεχνολογιών αλληλούχισης επόμενης γενιάς (NGS) έχει αναδειχθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση δειγμάτων τυριού, φέρνοντας επανάσταση στον τομέα της μικροβιολογίας και της γονιδιωματικής του τυριού. ...
  • Εφαρμογή τεχνολογιών Crispr Cas σε τροφιμογενή βακτήρια 

   Νέζη, Σοφία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-06)
   Η τεχνολογία CRISPR/Cas9, αποτελεί πλέον μια από τις βασικές μεθόδους επεξεργασίας γονιδιώματος. Ο αμυντικός μηχανισμός ενάντια σε φάγους, καθώς και το ένζυμο Cas9 το οποίο έχει την δυνατότητα να χωρίζει το DNA και να ...
  • Ζύμωση αλλαντικών - Βακτήρια του γαλακτικού οξέος 

   Σαπουνάς, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-13)
   Τα αλλαντικά ζυμώσεως αποτελούν τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας. Στη ζύμωση κρέατος, διάφοροι τύποι μικροοργανισμών διαφορετικών γενών, ειδών και στελεχών λόγω διαφορετικών βιοχημικών δυνατοτήτων τροποποιούν το οργανοληπτικό ...
  • Ζυμώμενα αλλαντικά 

   Τομάζου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-02-01)
   Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η παραγωγική διαδικασία των ζυμώμενων αλλαντικών, οι πιθανοί κίνδυνοι καθώς και οι μέθοδοι αποφυγής τους. Αναλυτικότερα μελετήθηκε η διαδικασία της ζύμωσης και τα χαρακτηριστικά της, η ...
  • Η σημασία της παραγωγής βραχείας αλυσίδας λιπαρών οξέων από προβιοτικούς μικροοργανισμούς 

   Μερμίτογλου, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-14)
   Η σχέση μεταξύ της διατροφής και της ποικιλομορφίας και της λειτουργίας του εντερικού μικροβιώματος και η σημασία του για την ανθρώπινη υγεία αποτελεί σήμερα αντικείμενο πολλών μελετών. Το είδος και η αναλογία μικροοργανισμών ...
  • Μέθοδοι επεξεργασίας των επιτραπέζιων ελιών. Η διαδικασία ζύμωσης και η προσθήκη εναρκτήριων καλλιεργειών 

   Πατσιλίβα, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02)
   Η παρούσα εργασία περιγράφει μεθόδους επεξεργασίας της επιτραπέζιας ελιάς με έμφαση στην διαδικασία της ζύμωσης που αποτελεί το καθοριστικότερο στάδιο της συνολικής επεξεργασίας και την εφαρμογή των εναρκτήριων καλλιεργειών ...
  • Μελέτη αλληλεπίδρασης μικροοργανισμών με αντιοξειδωτικές ενώσεις 

   Μητσοπούλου, Αθανασία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-02)
   Στους οργανισμούς υπάρχουν ορισμένες δραστικές ή ενεργές μορφές μορίων οι οποίες σχετίζονται με τα οξειδωτικά φαινόμενα που συντελούνται στον οργανισμό. Οι ενεργές μορφές μορίων, αν βρεθούν σε υπερβολικές ποσότητες στον ...
  • Μελέτη αντιμικροβιακής δράσης φυσικών εκχυλισμάτων 

   Μπλέντζος, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07)
   Η πτυχιακή αυτή αναλύει την αντιμικροβιακή δράση φυτικών εκχυλισμάτων. Πέρα από το θεωρητικό κομμάτι όμως, πραγματοποιείται και εργαστηριακή έρευνα της αντιμικροβιακής δράσης των φυτικών εκχυλισμάτων με την μέθοδο της ...