Now showing items 36-55 of 768

  • Άμεσες και απώτερες επιπλοκές μετάγγισης αίματος και παραγώγων 

   Σιμκάνιτς, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-02-10)
   Εισαγωγή: Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι η μετάγγιση αίματος και παραγώγων αποτελούν παγκόσμιο «όπλο» για την αντιμετώπιση κλινικών περαστατικών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται καρδιοχειρουργικές και ορθοπεδικές επεμβάσεις, ...
  • Άσκηση και οξειδωτικό στρες 

   Μαλαχία, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-04)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί προϊόν βιβλιογραφικής μελέτης και ανασκόπησης της επίδρασης της σωματικής άσκησης στα επίπεδα του οξειδωτικού στρες.
  • Αίτια και κληρονομικότητα μιτοχονδιακών νοσημάτων 

   Κώστα, Ολγκέρτα; Μπαρδάκα, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03-04)
   Τα μιτοχόνδρια θεωρούνται εργοστάσια παραγωγής ενέργειας καθώς ο σημαντικότερος ρόλος τους είναι η τροφοδότηση των οργάνων με ATP για την διεκπεραίωση των ζωτικών λειτουργιών τους. Το μεγαλύτερο μέρος του ATP παράγεται ...
  • Αιθέρια έλαια ως αντιμικροβιακοί παράγοντες 

   Τζεράκη, Νίκη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των αιθέριων ελαίων ως αντιμικροβιακοί παράγοντες. Η ακαδημαϊκή εργασία βασίζεται κυρίως στη μελέτη επιστημονικών άρθρων και στην ανάλυση επιστημονικών ερευνών για ...
  • Αιματολογικές διαταραχές σε ασθενείς με φυματίωση (πριν και μετά την φαρμακευτική αγωγή) στο Νοσοκομείο "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" 

   Γονιδάκη, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10-02)
   Εισαγωγή: Η φυματίωση (TB) αποτελεί μια λοιμώδη νόσο που απασχολεί ακόμη και σήμερα την δημόσια υγεία. Οι διαταραχές των αιματολογικών και βιοχημικών δεικτών των ασθενών αποτελούν μια πραγματικότητα της νόσου με ιδιαίτερο ...
  • Αιματολογικές διαταραχές της νόσου COVID-19 σε ενήλικες και παιδιά 

   Γιαμαίου, Πολυξένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07)
   Η τρέχουσα πανδημία της COVID-19 λοίμωξης προκλήθηκε από τον ιό SARS-CoV-2 και μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2021) ,έχουν καταγραφεί 183.551.119 κρούσματα και 3.973.942 θάνατοι παγκοσμίως. Η πορεία και η έκβαση της νόσου διαφέρουν ...
  • Αιματολογικές και Βιοχημικές μεταβολές παιδιών που έχουν νοσήσει από Covid-19 

   Πολυχρονίδου, Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
   Η νόσος COVID 19 εμφανίστηκε το Δεκέμβριο του 2019 στην Κίνα και μέσα σε διάστημα τριών μηνών χαρακτηρίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως πανδημία. Προκαλείται από την μετάδοση του ιού SARS CoV2, ο οποίος ...
  • Αιματολογικές τροποποιήσεις ασθενών με COVID-19 με έμφαση την διαταραχή της αιμόστασης 

   Στουραΐτου, Στέλλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-03)
   Τον Δεκέμβριο του 2019, ένας νέος τύπος κορωνοϊού, ο «Κορωνοϊός Σοβαρού Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου Τύπου 2» ή SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Wuhan της ...
  • Αιμολυτικές αντιδράσεις από αντισώματα έναντι ερυθροκυττάρων 

   Σταματόπουλος, Μάριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10-02)
   Οι μεταγγίσεις αίματος προσφέρουν πολυάριθμα οφέλη αλλά ενέχουν και εγγενείς κινδύνους, με τις αιμολυτικές αντιδράσεις να είναι μια από τις πιο συχνές και σοβαρές επιπλοκές. Η αιμόλυση, η διάσπαση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ...
  • Αιμοπετάλια που έχουν ψυχθεί και προορίζονται για μετάγγιση 

   Μάλλη, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03-04)
   Τα αιμοπετάλια είναι ένα συστατικό του αίματος που χρησιμοποιείται σαν προϊόν μετάγγισης εδώ και πολλά χρόνια, για προφυλακτικούς σκοπούς, σε ογκολογικούς ασθενείς και σε ασθενείς με αιματολογικές ασθένειες ενώ ταυτόχρονα ...
  • Αιμορραγικές διαταραχές, διάγνωση και θεραπεία 

   Ζώη, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10-02)
   Εισαγωγή: Οι αιμορραγικές διαταραχές είναι μια ομάδα παθήσεων που προκύπτουν όταν το αίμα δεν μπορεί να πήξει σωστά. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα με αιμορραγικές διαταραχές εμφανίζουν εκτεταμένη αιμορραγία μετά από τραυματισμό, ...
  • Αιμορροφιλία: Συμπτώματα, Διάγνωση και Θεραπεία 

   Ζήση, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-08)
   Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της αιμορροφιλίας.
  • Αιμοσφαιρινοπάθειες, μηχανισμοί και θεραπεία 

   Καμπούρη, Πηνελόπη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-12)
   Οι αιμοσφαιρινοπάθειες είναι μια ομάδα νόσων που είναι ιδιαίτερα συχνή παγκοσμίως. Αυτές χωρίζονται ανάλογα με το αποτέλεσμα της μετάλλαξης που τις προκαλεί: αν η με-τάλλαξη επηρεάζει την ποσότητα της αιμοσφαιρίνης που ...
  • Αισθητικές πράξεις στην Αισθητική προσώπου που προορίζονται για την αποκατάσταση δερματικών δυσχρωμιών ποικίλης αιτιολογίας 

   Αδαμτζιλιάδης, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-09-30)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα των δυσχρωμιών του προσώπου και των διαφόρων τρόπων αντιμετώπισής τους μέσω της Αισθητικής πράξης. Θα γίνει αναφορά και ανάλυση των εννοιών της μελανίνης και της μελανογένεσης, των ...
  • Ακτινοθεραπεία Μασχαλιαίας – υπερκλείδιας χώρας. Ενδείξεις, Πρωτόκολλα Ακτινοθεραπείας 

   Αιβαλιώτη, Ασημίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-08)
   Η συνεχώς αυξανόμενη επιβίωση των γυναικών με καρκίνο μαστού καθιστά την βελτίωση της ποιότητας ζωής ιδιαίτερα σημαντική. Ο μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός (ALND)παρέχει εξαιρετικό τοπικό έλεγχο της νόσου αλλά συνδέεται ...
  • Ακτινοθεραπεία μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα 

   Ζαγγελίδου, Όλγα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-11-09)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνώνται οι διάφορες ακτινοθεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του ΜΜΚΠ. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στο αναπνευστικό σύστημα και στον καρκίνο του πνεύμονα, ...
  • Ακτινοθεραπεία Προστάτη - Ανάλυση λαθών τοποθέτησης σε MVCT/CBCT IMRT 

   Κοκολάκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-01)
   Κατά την τοποθέτηση του ασθενή για ακτινοθεραπεία προστάτη προκύπτουν γεωμετρικά σφάλματα. Η τομογραφία κωνικής δέσμης (cone-beam CT, CBCT) πραγματοποιείται για τη γεωμετρική επιβεβαίωση της θέσης θεραπείας πριν την ...
  • Ακτινοθεραπεία προστάτη και ποιότητα ζωής ασθενών 

   Κουτσνιασβίλι, Σοπίκο (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-15)
   Ο καρκίνος του προστάτη αφορά την ύπαρξη κακοήθειας στη περιοχή του προστάτη αδένα. Πρόκειται για μία από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες νόσους παγκοσμίως, ενώ την ίδια στιγμή που αποτελεί και την πιο συχνή μορφή καρκίνου στο ...
  • Ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση κακοήθων όγκων του εγκεφάλου 

   Γιαννακόπουλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-12-18)
   Οι κακοήθης όγκοι του εγκεφάλου είναι από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εμφάνιση τους είναι συχνότερη στους άνδρες σε ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών και σε περιοχές όπως η Νότια ...
  • Ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση όγκων τράχηλο-προσωπικής χώρας 

   Λέτσιος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03)
   Ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου αποτελεί ένα από τα συχνότερα νεοπλάσματα παγκοσμίως. Σύγχρονοι επιδημιολογικοί δείκτες ενοχοποιούν έντονα καθημερινές συνήθειες όπως το κάπνισμα και το αλκοόλ , καθώς επίσης και ...