Now showing items 301-320 of 341

  • Τα trans-λιπαρά οξέα στα εδώδιμα λίπη και έλαια 

   Ρούκη, Κλεάνθη; Σφηνιά, Χρυσούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03-04)
   Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία από τον τομέα της χημείας τροφίμων και της ασφάλειας των προϊόντων για την παρουσία trans- λιπαρών οξέων στα τρόφιμα εξαιτίας των επιβλαβών επιπτώσεων που παρατηρούνται ...
  • Τα αλλεργιογόνα στα τρόφιμα 

   Νικολαΐδη, Τριανταφυλλιά; Τουλής, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-13)
   Οι αλλεργίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες. Ο κύριος λόγος της αύξησης είναι ότι το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα είναι λιγότερο εκτεθειμένο σε λοιμογόνους παράγοντες κατά τη ...
  • Τα αποτελέσματα των συμπληρωμάτων διατροφής στην αθλητική επίδοση και η τοξικότητά τους 

   Καρκάνης, Γιώργος; Καρκάνης, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-04)
   Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της χρησιμότητας που έχουν τα συμπληρώματα διατροφής στον τομέα του αθλητισμού αλλά και ο κίνδυνος από την τοξικότητα που μπορεί να προκύψει κατά την χρήση τους. Για να ...
  • Τα σπορογόνα βακτήρια στα τρόφιμα: πρόσφατα δεδομένα 

   Κωστανίκος, Κωνσταντίνος; Μηζυθράς, Γρηγόριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-08)
   Η ταξινόμηση των αλλοιωγόνων σπορογόνων βακτηρίων είναι απαραίτητο να μελετάτε και να εμπλουτίζεται με νέα δεδομένα που προκύπτουν από εξελιγμένες μεθόδους ταυτοποιήσεις και απαρίθμησης των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται ...
  • Ταυτοποίηση βιοδραστικών συστατικών από αρωματικά φυτά και in sillico μελέτη της βιοδραστικότητας τους 

   Παλληκαράς, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-09-21)
   Η παρούσα εργασία έχει θέμα ‘Ταυτοποίηση βιοδραστικών συστατικών από αρωματικά φυτά και in sillico μελέτη της βιοδραστικότητας τους’, δηλαδή διερεύνηση, μελέτη και εξέταση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων που διαθέτουν τα ...
  • Ταυτοποίηση μεταβολιτών οξυγαλακτικών βακτηρίων 

   Λόκα, Κλαούντιο (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-12)
   Η ζύμωση διαφόρων τροφίμων από τα βακτήρια του γαλακτικού οξέος αποτελεί μια από τις παλαιότερες μορφές βιοσυντήρησης, που εφαρμόζεται στην ανθρωπότητα. Οι ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των βακτηριών αποτελούν ένα φαινόμενο ...
  • Τελευταίες εξελίξεις στη μοντελοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα 

   Σαμιώτη, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-08)
   Η Προγνωστική Μικροβιολογία (Predictive Microbiology) είναι ένας κλάδος της μικροβιολογίας ο οποίος εμπλέκει και τα μαθηματικά και ήδη μετρά 30 χρόνια. Ο στόχος της ήταν και παραμένει να «μαθηματικοποιήσει», δηλαδή να ...
  • Τεχνικές ελέγχου της νοθείας και της αυθεντικότητας προϊόντων μπαχαρικών 

   Γέννη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-09-21)
   Τα μπαχαρικά είναι ένα είδος τρόφιμου με διευρυμένη χρήση όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αυξημένη συχνότητα της νοθείας αυτών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγραφούν τα προβλήματα που παρατηρούνται ...
  • Τεχνικές και μέθοδοι πιστοποίησης αυθεντικότητας οίνου 

   Λουκά, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-13)
   Ο οίνος είναι ένα προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική παράδοση και οικονομία, το οποίο παράγεται με αλκοολική ζύμωση σταφυλιών ή χυμού σταφυλιών. Τα τελικά χαρακτηριστικά του οίνου επηρεάζονται σημαντικά από διάφορους ...
  • Τεχνικές ταυτοποίησης και ταξινόμησης μικροοργανισμών με έμφαση στην ταυτοποίηση οξυγαλακτικών βακτηρίων σε ελληνικά τυριά τυρογάλακτος 

   Μπακίρη, Κυριακούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-09-04)
   Οι ανακαλύψεις που έγιναν από τη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία έχουν αποκαλύψει τις ευεργετικές ιδιότητες των πρωτεϊνών ορού γάλακτος και άλλων συστατικών. Με τη βιομηχανία τροφίμων να επεκτείνεται παγκοσμίως, υπάρχει ...
  • Τεχνολογία παραγωγής σοκολάτας 

   Μαδενλόγλου, Ναυσικά; Μαλαπέτσα, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-04)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των σταδίων μεταποίησης και επεξεργασίας του κακάο, από μικροβιολογική, βιοχημική, μηχανική, φυσικοχημική και τεχνολογική άποψη, σε όλη την διάρκεια της πορείας ...
  • Το αρωματικό προφίλ των τυριών 

   Μυλωνά, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-02-17)
   Θέμα αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι το αρωματικό προφίλ των τυριών. Κατά την κατανάλωση του τυριού, η ανθρώπινη όσφρηση διεγείρεται είτε μέσω της εισπνοής, όπου αερομεταφερόμενες οσμηγόνες ενώσεις από το συγκεκριμένο ...
  • Το γαστρεντερικό μικροβίωμα και η διασύνδεσή του με τη διατροφή 

   Ελμαλικλής, Ιωάννης-Νεκτάριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02)
   Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί πολύτιμο εργαλείο με σκοπό η εικόνα των μικροβίων που διαβιούν στο γαστρεντερικό μας σύστημα να γίνεται όλο και πιο σαφής. Χρησιμοποιώντας πλέον μια σειρά τεχνικών της ...
  • Το ένζυμο λακτάση και προβιοτικοί μικροοργανισμοί 

   Μουρελάτου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-01)
   Το ανθρώπινο γαστρεντερικό σύστημα φιλοξενεί έναν δυναμικό και πολυσύνθετο πληθυσμό μικροοργανισμών, τη μικροχλωρίδα του εντέρου, που ασκεί σημαντική επίδραση στον ξενιστή τόσο κατά την ομοιόσταση όσο και σε περιόδους ...
  • Τοξικές ουσίες στην αγροδιατροφική αλυσίδα και μέθοδοι ανίχνευσης 

   Καντάρη, Βασιλική-Γεωργία; Χάλαρη, Βικτωρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-18)
   Στη σημερινή εποχή, η γεωργία και η κτηνοτροφία έχουν εντατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, προκειμένου να καλυφθεί η παγκόσμια ζήτηση, αλλά και για να αυξηθεί η ποιότητα και να μειωθούν οι πιθανές απώλειες από ασθένειες των ...
  • Τοξικότητα προσθέτων τροφίμων 

   Πτήνης, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10)
   Διαφορετικοί τύποι πρόσθετων προστίθενται στα τρόφιμα για να επιτευχθούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά όπως η γεύση, η συντήρηση και η γλυκύτητα. Οι Διεθνείς Διασκέψεις για την Εναρμόνιση, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας ...
  • Τοξικότητα φυτικών ουσιών 

   Ζέρβα, Μαρία; Αρβανιτίδη, Φωτεινή - Πηνελόπη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-01)
   Βασικό αντικείμενο μελέτης της παρακάτω εργασίας με τίτλο «Τοξικότητα Φυτικών Ουσιών» αποτελεί η τοξικότητα που εμφανίζουν διάφορα φυτά από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Ο σκοπός της εργασίας είναι να αναζητηθούν από την ...
  • Τρόφιμα ειδικού ιατρικού σκοπού 

   Σαρδέλη, Αδαμαντία Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-09-30)
   Βασικό αντικείμενο μελέτης της παρακάτω εργασίας είναι τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMPs). Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των FSMPs στην Ευρώπη και στη Αμερική. Αρχικά, ...
  • Τροφιμογενείς ιοί 

   Πασχαλίδη, Βαλανσία; Μπελεσιώτη, Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-06)
   Οι τροφιμογενείς ιοί έχουν αναγνωριστεί ως μία συνεχώς αυξανόμενη ανησυχία τόσο για τη βιομηχανία τροφίμων, όσο και για τη δημόσια υγεία. Ο νοροϊός (NoV) και ο ιός της ηπατίτιδας Α (HAV) είναι υπεύθυνοι για την πλειονότητα ...
  • Υδρογέλες: τεχνολογία και εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων 

   Μπράχος, Θωμάς (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023)
   Η υδρογέλη είναι ένα διογκούμενο από νερό και διασυνδεδεμένο πολυμερές δίκτυο που παράγεται από την απλή αντίδραση ενός ή περισσοτέρων μονομερών. Αναφέρεται επίσης ότι είναι ένα πολυμερές υλικό που έχει την ικανότητα να ...