Now showing items 350-369 of 390

  • Τo Internet of Things (IoΤ) για την προειδοποίηση φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής 

   Λαμαϊ, Άνγγελο - Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-07-04)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση του ρόλου της τεχνολογίας Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και τη συμβολή της στις προσπάθειες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής ...
  • Τα ψηφιακά δίδυμα στην υγειονομική περίθαλψη 

   Ευθυμίου, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03)
   Η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων έχει μεταμορφώσει τον σύγχρονο κόσμο σε όλους τους τομείς. Στα πλαίσια αυτής της ανάπτυξης, μία νέα τεχνολογία, αυτή των «Ψηφιακών Διδύμων», των «Digital ...
  • Ταξινόμηση εικόνων με μεθόδους μηχανικής μάθησης 

   Μπράχος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-17)
   Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για ταξινόμηση εικόνων, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένης εφαρμογής για την επεξεργασία εικόνων και την κατηγοριοποίησή τους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης ...
  • Ταυτοποίηση κόκκινης χρωστικής από το πανεπιστήμιο SHINSHU JAPAN 

   Ψαρρός, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-11)
   Σκοπός της διπλωματικής είναι η εμβάθυνση μετά από έρευνα στον κόσμο των χρωστικών που χρησιμοποιούνται, η σύγκριση των κόκκινων χρωστικών akane και ριζάρι, αφού επεξεργάστηκαν μέσω της φασματοσκοπίας Raman. Στη συνέχεια ...
  • Τεχνητή νοημοσύνη και blockchain 

   Παπαδάκης, Χρύσανθος-Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03-03)
   Η έννοια της ομόσπονδης μάθησης προτάθηκε από την Google για πρώτη φορά το 2017. Κύρια ιδέα αυτής της μεθόδου μηχανικής μάθησης, είναι η δημιουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης τα οποία βασίζονται σε σύνολα δεδομένων που ...
  • Τεχνητή νοημοσύνη και αξιοποίηση της προς όφελος της τεχνολογίας και του ανθρώπου 

   Τζωρτζής, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2022-01-21)
   Ο άνθρωπος εδώ και αρκετές 10ετίες με τις προσπάθειες ανάπτυξης του κλάδου της πληροφορικής, στην ουσία προσπαθεί να αναπτύξει ευφυείς ηλεκτρονικές μηχανές που θα αναλάβουν πολλά από τα καθήκοντα του, τόσο της καθημερινής ...
  • Τεχνητή νοημοσύνη και αυτόνομα οχήματα 

   Χαμίτι, Τζούλιο (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-14)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημο­σύνης στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης. Η είσοδος των αυτόνομων οχημάτων στο περιβάλ­λον οδήγησης αναμένεται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές ...
  • Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές στα δίκτυα υπολογιστών νέας γενιάς 

   Κάλφα, Μέλανη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-08)
   Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σημαντικό ρόλο στην σημερινή εποχή καθώς είναι ένας τομέας της επιστήμης ο οποίος σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες. O ...
  • Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές στα δίκτυα υπολογιστών νέας γενιάς 

   Ρούσσου, Θεοχάρη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-14)
   Η βέλτιστη χρήση των πόρων υποδομής είναι ένα ιδιαίτερα επιθυμητό , αλλά παράλληλα πολύπλοκο έργο για τους παρόχους δικτυακού service. Αυτό συμβαίνει διότι η βέλτιστη ποσότητα τέτοιων πόρων είναι μία συνάρτηση από διάφορες ...
  • Τεχνητή νοημοσύνη στη βιομηχανική παραγωγή 

   Μπάνι, Μιχάλης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-10)
  • Τεχνητή νοημοσύνη στην ναυτιλία 

   Αρβανιτίδης, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-19)
   Σε αυτή τη διπλωματική εργασία μελετάται η εφαρμογή μηχανισμών τεχνητής νοημοσύνης στην μοντελοποίηση της λειτουργίας πλοίων με κύριο θέμα την προ-επεξεργασία των δεδομένων. Θα μελετηθούν διαφορετικές τεχνικές προ-επεξεργασίας ...
  • Τεχνικές και εφαρμογές συστημάτων επικοινωνίας 5G 

   Δημητρίου, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-10)
   H παρούσα εργασία πραγματεύεται τις τεχνικές και τις εφαρμογές των συστημάτων επικοινωνίας 5G. Αρχικά επιχειρείται η εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα και συγκρίνονται οι τεχνολογίες από το 1G έως το 5G. Στο 2ο Κεφάλαιο, ...
  • Τεχνολογία 5G και εφαρμογές σε ρομποτικά και μη επανδρωμένα συστήματα 

   Καρπέτας, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-13)
   Οι αναδυόμενες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 5G διερευνώνται και κατηγοριοποιούνται από την οπτική γωνία όχι των παρόχων υπηρεσιών, αλλά και των τελικών χρηστών. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 5G βασίζεται σε ...
  • Τεχνολογία blockchain και ακαδημαϊκά δεδομένα 

   Βέτσος, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-20)
   Με την μαζική ψηφιοποίηση σε πολλά μέρη της καθημερινότητας μας είναι εύκολο να παραλείψουμε το κομμάτι της ασφάλειας των πιο προσωπικών μας δεδομένων στον κυβερνοχώρο. Χρησιμοποιώντας τα σημερινά εργαλεία που έχουμε στην ...
  • Τεχνολογία Blockchain και ανάπτυξη έξυπνων συμβολαίων για την αγοραπωλησία μοναδικών τεκμηρίων 

   Χρηστίδης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2020-10-16)
   Η τεχνολογία Blockchain χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Shatoshi Nakamoto το 2009 για την δημιουργία της πλατφόρμας bitcoin, ενός ψηφιακού κρυπτονομίσματος που ακόμα και σήμερα θεωρείται το πιο επιτυχημένο κρυπτονόμισμα ...
  • Τεχνολογίες ΙοΤ στην παρακολούθηση βαρέων οχημάτων εργοταξίου 

   Χαριτάκης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-07-01)
   Είναι πράγματι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι Τεχνολογίες ΙοΤ έχουν σημειώσει αλματώδη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας πλήθος καθημερινών εφαρμογών στα πεδία της έξυπνης πόλης (smart city) της γεωργίας (farming) ...
  • Τεχνολογίες φωτοβολταϊκών και βιωσιμότητα 

   Βάιος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
   Η κάλυψη των αναγκών μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παραγωγή ενέργειας. Πηγές όπως το κάρβουνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μας παρέχουν σε μεγάλο βαθμό απαιτούμενη ενέργεια. Ωστόσο χαρακτηρίζονται από μεγάλα ...
  • Τεχνολογίες ψηφιακών διδύμων στις μεταφορές 

   Πανταζή, Νικολία (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2023-06-09)
   Η είσοδος στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (Industry 4.0) χαρακτηρίστηκε από μια συνεχώς αυξανόμενη τάση για ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, μία τάση που βρήκε χώρο για εφαρμογή σε πολλούς και ...
  • Το blockchain στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων 

   Αυγουστίδη, Στυλιανή (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-05-18)
   Το Blockchain έχει αναδειχθεί ως πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την εξασφάλιση εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών. Με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές πρότυπο επικοινωνίας, όπου η ακεραιότητα ...
  • Το διαδίκτυο των πραγμάτων (IOT) στα συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού 

   Ρουμελιώτης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-11)
   Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (αγγλ.: IoT / Internet of Things) έχει φέρει μια νέα επανάσταση στις βιομηχανίες. Πιο συγκεκριμένα, έχει δημιουργήσει τον όρο «Βιομηχανία 4.0», όπου τα συστήματα συνδέονται μεταξύ τους μέσω του ...