Now showing items 185-204 of 208

  • Ταξινόμηση εικόνων μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου στη σταδιοποίηση της νόσου Αλτσχάιμερ 

   Τσαμπά, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-12)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η επεξεργασία και η ταξινόμηση εικόνων Μαγνητικής Τομογραφίας εγκεφάλου σε στάδια άνοιας τύπου Αλτσχάιμερ. Χρησιμοποιήθηκαν 5121 εικόνες MRI από το ελεύθερα διαθέσιμο ...
  • Τεχνητός νεφρός: δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, κλινικές εφαρμογές 

   Βασιλειάδου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-20)
   Στην αιμοκάθαρση ο καθαρισμός του αίματος γίνεται έξω από το σώμα σε ένα "τεχνητό νεφρό", το μηχάνημα της αιμοκάθαρσης. Το αίμα αντλείται μέσω πλαστικών γραμμών προς τον αιμοσταθμό και πάλι πίσω, μια διαδικασία που ...
  • Τεχνικές διαμόρφωσης της δέσμης στην σύγχρονη υπερηχογραφία 

   Φενέκου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-24)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία ασχολούμαστε με ένα ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο της υπερηχογραφίας, αυτό της διαμόρφωσης δέσμης, εστιάζοντας στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη υπερηχογραφία. Με στόχο την ...
  • Τεχνική αξιολόγηση της απόδοσης των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών: μια ολοκληρωμένη επισκόπηση 

   Ρηγάτου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-14)
   Στο δυναμικό τοπίο της ιατρικής απόκρισης έκτακτης ανάγκης, οι Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (ΑΕΑ) αποτελούν κρίσιμα εργαλεία που μπορούν να σημαίνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου σε περιπτώσεις αιφνίδιας καρδιακής ...
  • Τμηματοποίηση εικόνων CT ήπατος με βαθιά μάθηση 

   Παππά, Μιρέλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-09-26)
   Ο καρκίνος παραμένει η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, με τον καρκίνο του ήπατος να κατατάσσεται ως ο δεύτερος πιο θανατηφόρος και ο έκτος πιο συχνός καρκίνος συνολικά. Η συχνότητά του κορυφώνεται μεταξύ 45-60 ετών, ...
  • Τμηματοποίηση όγκων εγκεφάλου σε εικόνες μαγνητικής τομογραφίας μέσω αλγορίθμων βαθιάς μάθησης 

   Χριστουλάκης, Γεώργιος Ιάσων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-11)
   Τα χαμηλού βαθμού γλοιώματα (LGG) στον εγκέφαλο είναι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος που παρουσιάζουν διακύμανση στην επιθετικότητα της ανάπτυξης. Ο μαγνητικός συντονισμός είναι η μέθοδος απεικόνισης εκλογής για ...
  • Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και υβριδικά συστήματα PET-MRI 

   Αριστείδου, Αντωνία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10)
   Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν να αναλυθούν και να συγκριθούν οι διαγνωστικές μέθοδοι PET και PET/MRI. Υλικά & Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των μελετών που έχουν δημοσιευθεί στις ...
  • Τομογραφία μαστού μέσω αλληλεπίδρασης ακτίνων Laser 

   Πηλιούνη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-19)
   Σκοπός: Στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιαστεί το μηχάνημα αξονικής τομογραφίας μαστού μέσω εκπομπής LASER (CTLM- Computed Tomography Laser Mammography) ως μία μέθοδος απεικόνισης του μαστού, κυρίως για προληπτικό ...
  • Τρισδιάστατη εκτύπωση μάσκας προσώπου και λειτουργικός έλεγχος 

   Ξυλάς, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-13)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η τρισδιάστατη εκτύπωση μίας προστατευτικής μάσκας προσώπου με υποδοχή για φίλτρο, ο ενδεικτικός έλεγχος αποδοτικότητας συγκεκριμένων ειδών φίλτρων και ο έλεγχος διαρροών ...
  • Υλοποίηση παλμικού γλυκομέτρου με χρήση μικροελεγκτή 

   Γκίνου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10-05)
   Το παλμικό γλυκόμετρο είναι ένα μη επεμβατικό σύστημα υπολογισμού της συγκέντρωσης γλυκόζης. Η λειτουργία του βασίζεται στον υπολογισμό της συγκέντρωσης σακχάρου με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπει κοντά ...
  • Υλοποίηση συστήματος τομογραφικής απεικόνισης με χρήση ορατού φωτός 

   Παπαμιχαήλ, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-21)
   Η οπτική τομογραφία προβολής (Optical Projection Tomography,OPT) είναι μια τεχνική απεικόνισης που μπορεί να παράγει τρισδιάστατες εικόνες (3D) βιολογικών δειγμάτων που βρίσκονται στο μεσοσκοπικό επίπεδο (1-10 mm) σε υψηλή ...
  • Υπέρυθρη απεικονιστική θερμογραφία σε αθλητές με αναπηρικό αμαξίδιο 

   Ζαβόλα, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-03)
   Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη λειτουργίας της Υπέρυθρης Κάμερας και κατ’ επέκταση της τεχνικής της Υπέρυθρης Απεικονιστικής Θερμογραφίας, ως μια μη επεμβατική διαδικασία που ...
  • Υπέρυθρη απεικονιστική θερμογραφία σε ασθενείς με μυοσκελετικές παθήσεις 

   Πυργίδου, Ευπραξία-Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-24)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία αξιοποιείται η υπέρυθρη απεικονιστική θερμογραφία σε ασθενείς με προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος. Στην παρούσα εργασία αποσκοπείται η ανάδειξη της σημασίας της Υπέρυθρης Απεικονιστικής ...
  • Υπέρυθρη θερμογραφική απεικόνιση κατά τη σωματική άσκηση 

   Βέργος, Ορφέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-21)
   Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας εστιάζεται στην μέτρηση της επιφανειακής θερμοκρασίας του σώματος με την τεχνική της υπέρυθρης θερμογραφικής απεικόνισης, πριν και μετά την αερόβια άσκηση και συγκεκριμένα την υπαίθρια ...
  • Φασματοσκοπία μάζας και εφαρμογές στη βιοϊατρική τεχνολογία 

   Χατζηλεονταρής, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-13)
   Στη παρούσα εργασία έγινε μία επισκόπηση της φασματοσκοπίας μάζας, μελετήθηκε η λειτουργία του φασματόμετρου μαζών και δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων σε περιβάλλον access του open office στην οποία περιλαμβάνονται εφαρμογές ...
  • Φορετές συσκευές για ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον 

   Μπούμπα, Άννα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-08)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την συγκέντρωση, ανάλυση και παρουσίαση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τεχνολογικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί έως σήμερα για την διαχείριση της νευρολογικής ...
  • Φορητό σύστημα μέτρησης χρόνου προθρομβίνης με βάση smartphone 

   Μπεκολάρη, Κλέντιστ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-17)
   Η μέτρηση του δείκτη International Normalized Ratio (INR) προσδιορίζει την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας της πήξης του αίματος, την ανίχνευση έλλειψης πηκτικών παραγόντων, καθώς και τη παρακολούθηση ασθενών υπό ...
  • Χαρακτηρισμός νέων οδοντιατρικών υλικών/ρητινών in vitro 

   Στείρου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-06-20)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει χαρακτηρισμός in-vitro, των οδοντιατρικών υλικών και συγκεκριμένα των νανο-υβριδικών σύνθετων ρητινών, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει ο οργανισμός ISO. Θα παρατεθούν ...
  • Χαρακτηρισμός, ανάλυση και δόση ακτινοβολίας του CBCT 

   Παπαρβανίτη, Αθανασία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-04-15)
   Present thesis focuses on Cone Beam Computed Tomography (CBCT) technology and its significance in the field of medical imaging. The thesis provides an overview of the history of CBCT, its operating principles, the ...
  • Χαρακτηριστικά και ενδεικτικές προδιαγραφές μικρού κυκλότρου για παραγωγή ραδιοϊσοτόπων ιατρικών εφαρμογών 

   Τσιούνη, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03-30)
   Σκοπός της διπλωματικής εργασίας αυτής είναι η δημιουργία τεχνικών και μη προδιαγραφών ενός μικρού κυκλότρου προκειμένου να εξασφαλιστεί η κάλυψη όλων των απαιτήσεων ενός σύγχρονου εργαστηρίου παραγωγής ραδιοϊσοτόπων ...