Show simple item record

Οι επιπτώσεις των προϊόντων μειωμένης βλάβης/ ηλεκτρονικών τσιγάρων σε άτομα της τρίτης ηλικίας

dc.contributor.advisorBARBOUNI, ANASTASIA
dc.contributor.authorΑντωνάκα, Χριστίνα
dc.date.accessioned2022-05-17T07:28:40Z
dc.date.available2022-05-17T07:28:40Z
dc.date.issued2022-04-11
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/2246
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2097
dc.description.abstractΕισαγωγή: ‘Έρευνες ετών, έχουν αποδείξει ότι η χρήση τσιγάρου έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων όλων των ηλικιών. Πρόσφατα στην αγορά εμφανίστηκε ένα προϊόν που προωθεί τον διαφορετικό τρόπο καπνίσματος, το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ωστόσο, μικρός αριθμός ερευνών έχει εξετάσει τις επιδράσεις του τσιγάρου αυτού. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι επιπτώσεις της έκθεσης στο κάπνισμα του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ακόμα δεν έχει γίνει συνειδητό το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί οποιασδήποτε μορφής καπνίσματος. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Για τις ανάγκες της εργασίας μελετήθηκαν κυρίως άρθρα που ανακτήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar, τα οποία ήταν γραμμένα στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, έχουν δημοσιευτεί την τελευταία δεκαετία και η αναζήτηση έγινε με τη χρήση λέξεων-κλειδιών. Αναζητήθηκαν άρθρα που αφορούσαν επιπτώσεις σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Αν και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατά, μπορεί να είναι χρήσιμα για τη διευκόλυνση της διακοπής του καπνίσματος, μπορεί να παρέχουν μια λιγότερο επιβλαβή πηγή νικοτίνης από τα συμβατά, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για μειωμένη βλάβη με μακροχρόνια χρήση. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι η χρήση καπνού προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία καθώς η νέα εναλλακτική χρήση τσιγάρου έχει αυξηθεί δραματικά και πλέον αμφισβητείται ο αρχικό λόγος ύπαρξης του. Τα προσδοκώμενα οφέλη της εργασίας αυτής, είναι η γνώση της επίδρασης του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην υγεία των ανθρώπων, κυρίως αυτών που ανήκουν στην τρίτη ηλικία. Έρευνες που είναι σε εξέλιξη, αλλά και ο προγραμματισμός νέων τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών περιμένουμε να δώσουν απαντήσεις σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους από τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, αλλά και τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η χρήση του για τη διακοπή του καπνίσματος.el
dc.format.extent44el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectNικοτίνηel
dc.subjectΗλεκτρονικό τσιγάροel
dc.subjectΤρίτη ηλικίαel
dc.subjectΣτοματική υγιεινήel
dc.subjectKάπνισμαel
dc.titleΟι επιπτώσεις των προϊόντων μειωμένης βλάβης/ ηλεκτρονικών τσιγάρων σε άτομα της τρίτης ηλικίαςel
dc.title.alternativeThe effects of reduced damage products/electronic cigarette on three-year-old peopleel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeKesanopoulos, Konstantinos
dc.contributor.committeeΛάγγας, Δήμητριος
dc.contributor.facultyΣχολή Δημόσιας Υγείαςel
dc.contributor.departmentΤμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείαςel
dc.contributor.masterΠροαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικίαel
dc.description.abstracttranslatedIntroduction: Years of research have shown that cigarette use has a negative effect on the health of people of all ages. Recently on the market appeared a product that promotes the different way of smoking, the electronic cigarette. However, a small number of studies have examined the effects of this cigarette. The purpose of the current presentation is to present the effects of exposure to the elderly by e-cigarettes. The results have shown that the extent of the damage caused by any form of smoking has not yet been realized. Methodology: A systematic review of the literature was performed. For the needs of the work, articles were retrieved mainly from the PubMed and Google Scholar databases, which were written in Greek or English, have been published in the last decade and were studied and the search was done by using keywords. Articles regarding effects on people over the age of 50 were searched. Although e-cigarettes have advantages over compatible ones, they may be helpful in facilitating smoking cessation, they may provide a less harmful source of nicotine than compatible ones, but there is no evidence available for reduced harm with long-term use. Numerous studies show that tobacco use causes serious health effects as the new alternative use of cigarettes has increased dramatically and the original reason for its existence is now disputed. The expected benefits of this work are the knowledge of the effect of the e-cigarette on the health of people, especially those belonging to the elderly. Ongoing research, as well as the planning of new randomized clinical trials, we expect to provide answers about the potential risks of using the e-cigarette, but also the help that its use can offer to quit smoking.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές