Now showing items 1-20 of 3856

  • 3D εκτύπωση τροφίμων και η συμβολή της στη βιώσιμη οικονομία 

   Σιούλα, Δήμητρα; Κονόμη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-02-15)
  • 3D Εκτύπωση: Έμφαση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες 

   Ευτυχίδης, Λάζαρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-22)
   Η κατανόηση των τεχνολογιών των τρισδιάστατων εκτυπώσεων με αναφορά στην εξέλιξή τους και έμφαση στην εφαρμογή τους στις σύγχρονες τεχνολογίες αποτελεί τον σκοπό της εργασίας. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν με βιβλιογραφική ...
  • 4D Γυναικολογικός υπέρηχος 

   Σκράπαρη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-03)
   Με την παρούσα διπλωματική εργασία σκοπός είναι η παρουσίαση του τετραδιάστατου (4D) γυναικολογικού υπέρηχου, κατά τον οποίο οι εξετάσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνολογία 4D υπερήχων έχει φτάσει σε ένα στάδιο, ...
  • A crush documented 

   Μαγκανιάρη Μητροπούλου, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-12)
   Δημιουργία μικρού μήκους ταινίας ντοκιμαντέρ που πραγματεύεται τις σχέσεις μεταξύ των νέων, εστιάζοντας περισσότερο στις ερωτικές σχέσεις καθώς και το πώς συζητάμε γι’ αυτές. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να ...
  • A survey on next generation networks and cloud computing 

   Μακαλού, Ζυλιέν (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03-22)
   IP Data Networking has been developed based on telecommunications principles, the TCP/IP stack, and the legacy routing/switching of information data units. The same principles, together with the latest evolution in Computer ...
  • Absorbed moments 

   Κατσουγιάννης, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-24)
   Θέμα — Η επιρροή της ποίησης και του διαδραστικού σχεδιασμού στην μετατροπή του θεατή σε θεατή-χρήστη μέσω της ενεργούς παρατήρησης και την συμμετοχή στην σύνθεση μιας στιγμής. [] Σύνοψη — absorbedmoments.world - ...
  • Algorithms and data structures: Dynamic visualization of operation in a programming environment for educational purposes 

   Μπανάσιος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03)
   Data structures and the algorithms that manipulate and transform these data to solve problems are a fundamental subject in computer science, with wide-ranging applications in many different fields and classes of problems. ...
  • All-ceramic bridge design and productiion: vennered or monolithic restorations 

   Craete, Alexandra (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-06)
   Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση του σχεδιασμού και της παραγωγής ολοκεραμικών γεφυρών και η σύγκριση δύο τύπων της, της διαστρωματούμενης και της μονολιθικής. Για την διεξαγωγή της εργασίας βιβλιογραφικές πηγές ...
  • Another Cinderella story | Οπτικός Σχεδιασμός της κουλτούρας των drag balls 

   Τράκα Ζλατίνη, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-31)
  • Applications of machine learning and data mining in damage provision and maintenance of operation for Greek railway rolling stock 

   Καλαθάς, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-12-09)
   Recently, important advancements in the international financial development and the introduction of new technologies in the business sector have arisen new challenges in the management of data and information, through ...
  • Approaches and design for zero-flaring in refineries 

   Χαψιάς, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-04-01)
   Gas flaring is the controlled high temperature oxidation process used to burn waste gases containing combustible components. It is unfortunately responsible for severe environmental and health problems and in this paper ...
  • ARETHOUSA CULTURE & EVENTS CENTER | Διαμόρφωση των παλιών εργοστασιακών εγκαταστάσεων του Σαπωνοποιείου Β. Γεωργιάδη στη Χαλκίδα, για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω εφήμερων κατασκευών. 

   Σάλιαρη, Ελένη; Σταμογιαννοπούλου, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-26)
   Η παρούσα εργασία αφορά την αξιοποίηση των αδρανών βιομηχανικών χώρων του Σαπωνοποιείου Β. Γεωργιάδη στη Χαλκίδα. Μέσω των νέων υποδομών, καθίσταται δυνατή η επανάχρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία ...
  • Around The Villages 

   Μπαλταλή Αμέτ, Μπαρής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-09-28)
   Στη εργασία με τίτλο ”Around The Villages” εξετάζεται η ιστορία και η εξέλιξη της οικονομικής και της πολιτικής κατάστασης μιας περιοχής, όπου συνυπάρχουν Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. Συγκεκριμένα, εξετάζονται μέσω της ...
  • Artificial intelligence in pharmaceutical domain (with emphasis on the data quality) 

   Οικονομίδης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-09-19)
   Over the past decades, computer science has been widely developed. From speech recognition to reconstructing brain circuits to even natural language understanding, one can easily claim that Machine Learning and Deep Learning ...
  • Artificial intelligence in pharmaceutical domain (with emphasis on the data quality). ALCOA prediction from pharmaceutical industry line 

   Καρύδας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07)
   We can all imagine the amount of data generated during the procedure of the production of a medicine in a pharmaceutical industry. Data are taken from the import of the raw material to the factory, its analysis until it ...
  • Assessment and comparison of existing methods and datasets for sentiment analysis of Greek texts 

   Φραγκής, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςUniversité de Limoges, 2022-06-30)
   Sentiment Αnalysis is a well-known field of Natural Language Processing that is concerned with text classification. There is a vast number of papers, especially for the English language, that present state-of-the-art results ...
  • Assessment of flow energy harvesting in a duct by means of CFD numerical simulations 

   Benetatos, Marios-Vasileios (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-14)
   Micro-energy harvesting devices are small-scale devices that convert ambient energy from the environment, such as light, heat, or mechanical vibrations, into electrical energy that can be used to power small electronic ...
  • Assistive devices for visually impaired people 

   Γιώργης, Αλέκος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-13)
   This thesis marks an attempt to better fathom the magnitude of visual impairment as a health issue, the needs of affected individuals, the available assistive technologies and also tries to provide an insight into the ...
  • Automatic monitoring of insect fauna at global scales using wireless networks and opto-acoustic sensors 

   Ρηγάκης, Ηρακλής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-01-25)
   This thesis introduces novel technological tools related to insects from various angles: hardware platforms that detect and register insect’s presence, data processing techniques and machine learning classification algorithms ...
  • Aλλοίωση τροφίμων από ζύμες 

   Δεληστάθης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-07)
   Σκοπός της παρούσης βιβλιογραφικής εργασίας είναι μια επισκόπηση αναφορικά με το θέμα της αλλοίωσης των τροφίμων από ζυμομύκητες, εστιάζοντας αρχικά σε πιο γενικευμένα χαρακτηριστικά τους. Ακολούθως, γίνεται εκτενής ...