Show simple item record

Η αυτοχειρία στην τρίτη ηλικία - Πρόληψη

dc.contributor.advisorBARBOUNI, ANASTASIA
dc.contributor.authorΜπεκρή, Δήμητρα
dc.date.accessioned2022-07-17T09:40:55Z
dc.date.available2022-07-17T09:40:55Z
dc.date.issued2022-06-28
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/2502
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2342
dc.description.abstractΘεωρητικό υπόβαθρο: Η αυτοκτονία αποτελεί ένα διαχρονικά σημαντικό κοινωνικό ζήτημα. Η ηλικία είναι ένας από κύριους παράγοντες ο οποίος επηρεάζει τους δείκτες αυτοκτονίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο τα ποσοστά αυτοκτονικότητας είναι υψηλότερα για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Η πρόληψη της αυτοκτονίας στο τέλος της ζωής διαφέρει από τις άλλες ηλικιακές ομάδες όπως διαπιστώνεται από τη βιβλιογραφία. Στόχος: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των στρατηγικών πρόληψης της αυτοκτονίας στη τρίτη ηλικία και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων πρόληψης που απευθύνονται στην ηλικιακή αυτή ομάδα. Μεθοδολογία: Τα στάδια αναζήτησης για τις μελέτες που περιλαμβάνονται στη παρούσα ανασκόπηση, έγιναν βάσει του διαγράμματος ροής PRISMA. Η αναζήτηση του υλικού έγινε από τον Απρίλιο του 2022 έως και το Μάιο του 2022 και οι μελέτες που επιλέχθηκαν για την ανασκόπηση εντοπίστηκαν μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων pubmed και science direct, για άρθρα που δημοσιεύθηκαν την περίοδο της τελευταίας πενταετίας. Επιλέξιμες θεωρήθηκαν μελέτες που οι συμμετέχοντες αποτελούνταν από άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω (πλην μίας μελέτης που ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν τα 63 έτη ) και που αφορούσαν τη πράξη ή τον κίνδυνο της αυτοχειρίας. Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 10 μελέτες, 6 ερευνητικές και 4 ανασκοπήσεις. Η σύνθεσή των μελετών απέδωσε παρεμβάσεις που στόχευαν στους κύριους παράγοντες που συνδέονται με την αυτοκτονία στη τρίτη ηλικία. Ανάλογα με το περιεχόμενό τους και την παρέμβαση στην οποία αναφέρονταν κατηγοριοποιήθηκαν σε: ●εθνικά προγράμματα πρόληψης αυτοκτονίας, ●μελέτες που αναφέρονται σε ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, ●παρεμβάσεις με στόχο τη πρόληψη της αυτοκτονίας σε ασθενείς με γνωστική εξασθένηση και ευθραυστότητα, ●πρόληψη μέσω τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας, ●πρόληψη μέσω της χρήσης της τεχνολογία, ●μελέτες με πολυεπίπεδες προσεγγίσεις και με βάση την κοινότητα. Συμπεράσματα: Σχεδόν όλα τα προγράμματα είχαν θετικές επιδράσεις στους συμμετέχοντες, και μείωσαν τις αυτοκτονικές τάσεις και συμπεριφορές τους. Υπάρχουν υποσχόμενες στρατηγικές παρέμβασης για την πρόληψη των αυτοκτονιών είναι όμως ανάγκη για την περαιτέρω αξιολόγηση και ανάπτυξή τους.el
dc.format.extent55el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΤρίτη ηλικίαel
dc.subjectΑυτοκτονίαel
dc.subjectΑυτοκτονικότηταel
dc.subjectΠαράγοντες κινδύνουel
dc.subjectΠαρεμβάσειςel
dc.subjectΠροληπτικά μέτραel
dc.subjectElderlyel
dc.subjectSuicideel
dc.titleΗ αυτοχειρία στην τρίτη ηλικία - Πρόληψηel
dc.title.alternativeSuicide in elderly - Preventionel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠερηφάνου, Δήμητρα
dc.contributor.committeeKesanopoulos, Konstantinos
dc.contributor.facultyΣχολή Δημόσιας Υγείαςel
dc.contributor.departmentΤμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείαςel
dc.contributor.masterΠροαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικίαel
dc.description.abstracttranslatedTheoretical background: icide is considered to be an important social issue over time, and age is one of the main factors influencing suicide rates. The latter are higher for senior people worldwide. Suicide prevention for the aforementioned age group di ers from all the other age groups, as evidenced. Aim: The aim of the present assignment is to investigate the suicide prevention strategies in senior people and to evaluate the e ectiveness of prevention programmes directed to this age group. Methodology: The research stages for the studies included in the present review have been realised via PRISMA flow chart. The material pursuit took place from April 2022 to May 2022 and the studies submitted for review were collected through online search of Pubmed and ScienceDirect databases for articles published during the last five years. Studies involving participants aged 65 and over concerning the practice or the risk of suicide were viewed eligible, except for a study in which the average age of the participants was 63. Results: In the present review, 10 studies, 6 research and 4 reviews were embraced. The composition of the studies administered interventions targeting the main factors associated with senior people suicides. Depending on their content and the intervention to which they refer, the studies were classified as following: ●national suicide prevention programmes, ●studies referring to psychotherapeutic interventions, ●interventions aiming at preventing suicide in patients with cognitive impairment and fragility, ●prevention via helpline, ●prevention via technology use, ●studies with multilevel approaches and community-based. Conclusions: Almost all programmes had positive impact to the participants and reduced suicidal tendencies and behaviours. There are promising intervention strategies to prevent suicides; however, there is a need for their further evaluation and development.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές