Show simple item record

Μελέτη και χρηματοοικονομική ανάλυση οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος 10kWp

dc.contributor.advisorΚαραϊσάς, Πέτρος
dc.contributor.authorΠαναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned2022-07-19T08:23:39Z
dc.date.available2022-07-19T08:23:39Z
dc.date.issued2022-07-06
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/2549
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2389
dc.description.abstractΑντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η οικονομοτεχνική μελέτη εγκατάστασης ενός οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος έως 10kWp διασυνδεδεμένου με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος πωλείται στον προμηθευτή του δικτύου, επιτρέποντας έτσι στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης να αντιμετωπίζει το έργο ως ένα επενδυτικό σχέδιο. Η παρούσα εργασία μελετά, λοιπόν, τις προοπτικές που έχει η επένδυση σε ένα σύστημα Φ/Β για έναν οικιακό καταναλωτή χαμηλής τάσης στην Ελλάδα. υπό την πολιτική της πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο και την πολιτική του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Το περιεχόμενο αυτής της έρευνας οργανώνεται σε πέντε ενότητες. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εισαγωγή στο ερευνητικό ζήτημα, ορίζοντας το αντικείμενο και τους στόχους της έρευνας, εξετάζοντας το θεωρητικό συγκείμενο μέσω μίας βιβλιογραφικής ανασκόπησης και σύνθεσης του ερευνητικού θέματος, επιλέγοντας την αρμόζουσα μεθοδολογία και την προεπισκόπηση της δομής της διπλωματικής εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο διερευνάται η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω επισκόπησης και σύνθεσης της βιβλιογραφίας ως προς τις νέες τεχνολογίες και εφαρμογές των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επιπλέον, μελετώνται οι μελλοντικές τάσεις εξέλιξης της τεχνολογίας και της αγοράς των Φ/Β και οι επακόλουθες εξελίξεις στην ενέργεια στον κόσμο και την Ελλάδα. Η βιβλιογραφία αφορά την θεωρητική διερεύνηση του θέματος μέσω εκθέσεων φορέων και οργανισμών και στατιστικών στοιχείων προερχόμενα από εγχώριες και διεθνείς πηγές. Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει το θέμα των οικιακών φωτοβολταϊκών, παραθέτοντας διεξοδικά τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά μιας εγκατάστασης Φ/Β, το νομοθετικό - κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ασφαλή εγκατάσταση, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία που καθιστούν ικανή την οικονομική βιωσιμότητα μίας φωτοβολταϊκής επένδυσης. Η συγκεκριμένη ανάλυση διεξάγεται μέσω εμπειρικής γνώσης και παράθεσης παραδειγμάτων, θεωρητικής διερεύνησης και κειμένων πολιτικής (νόμοι, αποφάσεις, κ.λπ.) προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την μελέτη εγκατάστασης στα Καλύβια Θορικού που πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων (PVsyst και SUNNY DESIGN) και αφορά, μεταξύ άλλων, την χωροθέτηση, την μελέτη σκίασης και των υπολογισμό των δεικτών απόδοσης. Επιπλέον, πραγματοποιείται μια εκτενής οικονομική ανάλυση του έργου με παρουσίαση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν την οικονομική απόδοση του έργου. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία στοχεύουν σε διαπιστώσεις και λύσεις σχετικά με το ζήτημα και προέκυψαν κατά την πραγματοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ενώ επίσης εξετάζονται οι μελλοντικές προοπτικές των επενδύσεων στα οικιακά φωτοβολταϊκά.el
dc.format.extent101el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΦωτοβολταϊκά συστήματαel
dc.subjectΔιασυνδεδεμένο σύστημαel
dc.subjectΑυτοπαραγωγόςel
dc.subjectΜελέτη εγκατάστασηςel
dc.subjectΧρηματοοικονομική ανάλυσηel
dc.subjectPhotovoltaic systemsel
dc.subjectPV installation designel
dc.subjectPV feasibility studyel
dc.subjectGrid-connected systemsel
dc.titleΜελέτη και χρηματοοικονομική ανάλυση οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος 10kWpel
dc.title.alternativeStudy and financial analysis of a 10kWp domestic PV systemel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΜαλατέστας, Παντελής
dc.contributor.committeeΣυγγερίδου, Ολυμπιάδα
dc.contributor.facultyΣχολή Μηχανικώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικώνel
dc.contributor.masterΔιαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτωνel
dc.description.abstracttranslatedThis master's thesis deals with the installation design and feasibility study of a 10kWp grid-tied, residential photovoltaic (PV) system. The electricity generated by the grid-connected PV system is fed back into the grid and can be compensated with a monetary reward or other financial incentives, therefore decreasing the payback time of the PV system and in turn making the ownership of a PV system a profitable and secure investment. This thesis researches the prospects of investing in a PV system for low-voltage residential consumption in Greece under the scheme of selling the generated energy to the grid at the retail electricity rate and the net metering method. The content of this research is organized into five sections. The first chapter includes the introduction to the research topic, defining the subject and objectives of the research, examining the theoretical context through a scholarly review and synthesis of the research topic, selecting the appropriate methodology and previewing the structure of the dissertation. The second chapter explores the technology of PV systems through an overview and synthesis of the literature on new technologies and applications of PV systems. In addition, future development trends of both PV technology and the financial market are analysed, as well as subsequent developments in the energy sector globally and, particularly, in Greece. The third chapter examines the topic of residential PV, listing in detail the technological characteristics of a PV installation, the legal-regulatory framework that defines their safe installation, but also the financial incentives that enable the financial viability of a PV investment. The fourth chapter includes the installation design carried out through appropriate computing tools (PVsyst and SUNNY DESIGN) and concerns, among others, the location, the shading study, etc. In addition, an extensive financial analysis is performed by presenting all the parameters that affect the financial performance of the project. The fifth and final chapter draws some conclusions, which aim at solutions to the issues that arose during the implementation of this thesis, while also examining the future prospects of investments in residential PV systems.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές