Show simple item record

Πλαστικά και ανακύκλωση: H ανακύκλωση βιομηχανικών πλαστικών απορριμμάτων και πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης ως μορφή παραγωγικής και πολιτισμικής ανάπτυξης στην Ελλάδα (2001-2022).

dc.contributor.advisorΤσούμας, Ιωάννης
dc.contributor.authorΓεωργάτου, Σπυριδούλα
dc.date.accessioned2022-11-01T07:47:48Z
dc.date.available2022-11-01T07:47:48Z
dc.date.issued2022-07-06
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3253
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3093
dc.description.abstractΣτην παρούσα μελέτη θα επιχειρηθεί μια εκτενής έρευνα γύρω από τα πλαστικά, ή αλλιώς συνθετικά υλικά, που ακόμα και σήμερα, κατακλύζουν την καθημερινότητά μας, καθώς αποτελούν βασικά καταναλωτικά αγαθά, λόγω των ιδιοτήτων τους, και συνεπώς έχουν μια εκτεταμένη κλίμακα εφαρμογών. Το βασικό αίτημα της έρευνας, είναι το πρόβλημα του υπερβολικά μεγάλου όγκου πλαστικών απορριμμάτων και της διαχείρισής τους, στην Ελλάδα, η οποία φαίνεται, πως αντιμετωπίζει το ίδιο περιβαλλοντικό πρόβλημα μαζί με όλο τον πλανήτη, από τις τεράστιες ποσότητες απόρριψης πλαστικών υλών. Αρχικά, θα διερευνηθεί η έννοια της ανακύκλωσης των πλαστικών απορριμμάτων στη χώρα μας σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της εξέτασης της λειτουργίας των δομών ανακύκλωσης, από τις αρχές του 2000 μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τη διαδικασία, να αφουγκραστούμε τα προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία τους, μέσα από τον επαναπροσδιορισμό των πλαστικών υλών και τη δημιουργία νέων αντικειμένων που θα προκύπτουν από τη χρήση ανακυκλωμένων απορριμμάτων, όταν αυτά ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο ζωής τους. Θα διερευνηθεί επίσης, η επίδραση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στο ευρύτερο πλαίσιο του πολιτισμού στην Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο παιδείας, όσο και συλλογικής συνείδησης. Για τους παραπάνω λόγους, η μελέτη μας, θα βασιστεί πάνω στο πρότυπο διεξαγωγής μιας ποιοτικής έρευνας. Αρχικά, βάσει της χρήσης μιας εκτενούς βιβλιογραφίας, θα παραθέσουμε μια βιβλιογραφική επισκόπηση γύρω από τον ορισμό και τις ιδιότητες των πλαστικών, γεγονός, που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε την καταγραφή του προβλήματος συσσώρευσης πλαστικών απορριμμάτων και να προσεγγίσουμε την έννοια της ανακύκλωσης, εστιάζοντας στα πλαστικά υλικά και στις δυνατότητες που έχει η συγκεκριμένη ομάδα υλικών, να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Αφού ολοκληρωθούν οι θεωρητικές προσεγγίσεις, θα διατυπωθούν τα ερωτήματα που θα προκύψουν και θα ακολουθήσουν οι μέθοδοι παραγωγής δεδομένων της έρευνάς μας, με ερευνητική περιοχή, τις μονάδες συλλογής και επεξεργασίας πλαστικών απορριμμάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας, θα γίνει μέσω επισκέψεων στις εγκαταστάσεις των μονάδων και καταγραφής του τρόπου λειτουργίας τους, μέσω της διεξαγωγής δομημένων συνεντεύξεων, αλλά και μέσω χρήσης εκτεταμένου οπτικού και αρχειακού υλικού. Τέλος, θα γίνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και σύνδεσή τους, με τα αρχικά ερωτήματα. Βασικός στόχος της έρευνάς μας είναι, η εκτενής καταγραφή και η ανάλυση της υπάρχουσας Εικόνα 2 - Πλαστικά Μπουκάλιαel
dc.format.extent85el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el*
dc.subjectΑνακύκλωσηel
dc.subjectΠλαστικά και ανακύκλωσηel
dc.subjectΑνακύκλωση πλαστικώνel
dc.subjectΑνακύκλωση πλαστικών μιας χρήσηςel
dc.subjectΑνακύκλωση βιομηχανικών πλαστικών απορριμμάτωνel
dc.subjectΣυνθετικά υλικάel
dc.subjectΠλαστικάel
dc.titleΠλαστικά και ανακύκλωση: H ανακύκλωση βιομηχανικών πλαστικών απορριμμάτων και πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης ως μορφή παραγωγικής και πολιτισμικής ανάπτυξης στην Ελλάδα (2001-2022).el
dc.title.alternativeRecycling Plastic Products: Industrial plastic waste and single use plastics recycling as a form of production and culture in Greece (2001-2022).el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΓεωργιάδου, Ζωή
dc.contributor.committeeΤούση, Ευγενία
dc.contributor.facultyΣχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμούel
dc.contributor.departmentΤμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικήςel
dc.contributor.masterΑρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμόςel
dc.description.abstracttranslatedIn this research we will attempt to reach the truth about plastics, the material that has been ruling every aspect of our lives since last century. Plastic products are very friendly for humans, because of their properties and theirlow cost, but we can'tsay the same about the environment. The basic hypothesis of our research will be the plastic pollution, caused by the extended use of plastic products and the problem that Greece has to manage with this massive amount of plastic debris. First, we will try to approach the basic meaning of recycling plastic and then we will try to deepen into more practical details, by investigating the example of Greece's recycling system from the beginning of 2000 until today. Our goal is to understand how this system works and the real problems of this prοcedure, since plastic products come at the end of their lifetime are called to become new products with a new cycle of life and a new purpose of use. We will also examine the effects of recycling in the Greek cultural framework concerning the population, the education and collective consciousness of Greek plastic consumers. For all the above reasons our research will be based on the model of a qualitative research. Initially, based on the use of an extensive literature, we will present a bibliographic overview of the definition and properties of plastics, which will allow us to continue to record the problem of plastic waste accumulation. We will then approach the concept of recycling, focusing on plastic materials and the possibilities that this group of materials has to be recycled and reused. After the completion of the theoretical approach, the questions that may arise will be formulated and the methods of data production of our research will follow, with a research area, the units of collection and processing of plastic waste that operate in our country. The collection of research data will be structure through visits to the premises of the units and recording of their operation, through conducting personal and well structured interviews, but also through the use of extensive visual and archival material.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές