Show simple item record

Οι επιπτώσεις των ρήξεων του περινέου κατά τον τοκετό στη σεξουαλική ζωή των γυναικών

dc.contributor.advisorΛυκερίδου, Αικατερίνη
dc.contributor.authorΡοδάκη, Ευγενία
dc.date.accessioned2022-12-24T10:52:51Z
dc.date.available2022-12-24T10:52:51Z
dc.date.issued2022-11-09
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3537
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3377
dc.description.abstractΕισαγωγή: Οι κακώσεις του περινέου κατά τον τοκετό, ειδικά οι ρήξεις τρίτου και τετάρτου βαθμού μπορούν να προκαλέσουν ενοχλητικά συμπτώματα όπως ακράτεια ούρων και κοπράνων και σεξουαλική δυσλειτουργία. Η σχετική ανασκόπηση αποκάλυψε ελάχιστη αναφορά σχετικά με τις απόψεις και τις εμπειρίες των γυναικών στην Ελλάδα, σε ότι αφορά στις ρήξεις περινέου. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθούν οι στάσεις των γυναικών σχετικά με τις επιπτώσεις των περιφερικών ρήξεων τρίτου και τετάρτου βαθμού στην σεξουαλική τους ζωή, καθώς και στην απόφαση για μελλοντική εγκυμοσύνη και να συγκριθούν με τις απόψεις γυναικών με ρήξεις χαμηλότερου βαθμού. Μελετήθηκαν επίσης διαφορές ως προς τα προβλήματα ρήξεων και τους τρόπους αντιμετώπισης. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μία ποσοτική έρευνα, πρωτογενής και συσχέτισης μεταξύ των ομάδων σε πειραματικό σχέδιο με χρήση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου ερωτήσεων και κλίμακας Likert, όπου 4 από τις 6 διαστάσεις εμφάνισαν αποδεκτή αξιοπιστία (α≥0,624). Χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι χ2 , independent samples t-test και Mann Whitney σε στάθμη σημαντικότητας 5%. Στην έρευνα συμμετείχαν 159 γυναίκες οι οποίες είχαν υποστεί ρήξη περινέου κατά την διάρκεια τοκετού, με μέσο ΔΜΣ 24,85, στην πλειοψηφία τους ηλικίας 25-44 ετών, παντρεμένες, απόφοιτες ΤΕΙ ΑΕΙ ή μεταπτυχιακού, που διαμένουν σε πόλη μεγαλύτερη 10000 κατοίκων και ήταν 26-35 ετών στον 1 ο τοκετό. Τηρήθηκαν τα απαραίτητα ηθικά ζητήματα. Αποτελέσματα: Στις περισσότερες γυναίκες η έναρξη του τοκετού έγινε αυτόματα, πραγματοποιήθηκε χρήση επισκληριδίου ή ραχιαίας αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού και χρήση φαρμάκων και οι περισσότερες ανέφεραν πως υποβλήθηκαν σε περινεοτομή. Οι περισσότερες γυναίκες δήλωσαν πως πονούσαν μετά τον τοκετό τους στην περιοχή του περινέου, εμφάνισαν δυσπαρευνία, ακράτεια και διαρροή ούρων μετά τον τοκετό, ενώ οι μισές είχαν δυσκολία στην κένωση. Οι μέθοδοι αντιμετώπισης των ρήξεων μετά την έξοδο από το μαιευτήριο χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα. Η απόδοση ιατρικής ευθύνης για τις ρήξεις παρατηρήθηκε σε μέτριο βαθμό. Αισιοδοξία διαπιστώθηκε όσον αφορά την στάση για την μελλοντική εγκυμοσύνη. Τα σεξουαλικά προβλήματα παρατηρήθηκαν σε πολύ μικρό βαθμό. Ο βαθμός ρήξης σχετίστηκε με το σωματικό βάρος νεογνού στον 1ο τοκετό (p=0,042), την δυσκολία στην κένωση (p=0,001), την δυσπαρεύνια (p=0,010), ακράτεια (p=0,001) και διαρροή ούρων μετά τον τοκετό (p<0,001), την χειρουργική αντιμετώπιση μετά από επούλωση (p=0,016), την λήψη αντιβιοτικών και παυσίπονων (p<0,001), τις ασκήσεις Kegel στο σπίτι (p=0,001), το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής (p=0,004), την ιατρική ευθύνη (p<0,001), την στάση για μελλοντική εγκυμοσύνη (p<0,001) και τα σεξουαλικά προβλήματα (p<0,001). Συμπεράσματα: Οι γυναίκες που είχαν υποστεί βαριά ρήξη γέννησαν στον 1ο τοκετό νεογνό με μεγαλύτερο σωματικό βάρος, περίπου 200 γραμμάρια βαρύτερο, εμφάνισαν περισσότερα προβλήματα ρήξεων μετά τον τοκετό και συγκεκριμένα δυσκολία στην κένωση, δυσπαρεύνια, ακράτεια και διαρροή ούρων. Ακόμη, οι γυναίκες που είχαν υποστεί βαριά ρήξη χρησιμοποίησαν σε υψηλότερο βαθμό τις τεχνικές αντιμετώπισης των ρήξεων και συγκεκριμένα την χειρουργική αντιμετώπιση μετά από επούλωση, την λήψη αντιβιοτικών και παυσίπονων, τις ασκήσεις Kegel στο σπίτι και συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής. Επιπλέον, οι γυναίκες που είχαν υποστεί βαριά ρήξη απέδωσαν περισσότερες ιατρικές ευθύνες, έχουν λιγότερο θετική στάση για την μελλοντική εγκυμοσύνη και περισσότερα σεξουαλικά προβλήματα.el
dc.format.extent36el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectΡήξεις περινέουel
dc.subjectΣεξουαλική ζωήel
dc.subjectΜελλοντική εγκυμοσύνηel
dc.titleΟι επιπτώσεις των ρήξεων του περινέου κατά τον τοκετό στη σεξουαλική ζωή των γυναικώνel
dc.title.alternativeThe effects of perineal tears during childbirth on women's sex lifeel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeDIAMANTI, ATHINA
dc.contributor.committeeSARANTAKI, ANTIGONI
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιαςel
dc.contributor.departmentΤμήμα Μαιευτικήςel
dc.contributor.masterΠροηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδαel
dc.description.abstracttranslatedIntroduction: Perineal tears during childbirth - especially the third and fourth degree perineal tears - can cause annoying symptoms such as urinary or fecal incontinence and sexual discomfort. Our review revealed that little research has been published on the views and experiences of women in Greece, with regards to perineal tears. Aim: The aim of our research was to study women's experiences regarding the effects of third and fourth degree perineal tears on their sexual activity, as well as their attitudes towards future pregnancies, and to compare them with the experiences and attitudes of women with lower-grade perineal tears. Both the complications, and the methods of treating perineal tears were also studied. Methodology: A quantitative primary and correlational research was performed between groups in an experimental design using a closed-ended questionnaire and Likert scale. The statistical tests chi square, independent samples t-test and Mann Whitney were used at a significance level of 5%. The sample of our study consisted of 159 women who had suffered perineal tears during childbirth. Results: With most women, labor began spontaneously. Epidural or spinal anesthesia was administered along with other medications while most reported having an episiotomy. Most women reported pain after childbirth in the perineal area, experienced nausea, urinary and fecal incontinence and half of them had difficulty in voiding their bladder. Rehabilitation methods for the perineal tears were rarely applied after leaving the maternity hospital. A moderate proportion of the sample consequently considered that medical liability played a role in them sustaining perineal tears at childbirth and subsequently going through a lengthy recovery. The results regarding the attitudes of women towards a future pregnancy were optimistic however. Sexual activity issues were observed on a very small portion of the sample. A statistically significant correlation was found regarding the degree of perineal tears and the following: the body weight of the newborn in the 1st childbirth (p = 0.042), constipation (p = 0.001), dyspareunia (p = 0.010), the urinary incontinence after labor (p = 0.001), the urinary leakage after labor (p <0.001), the surgical rehabilitation of the scars after healing (p = 0.016), the prescription of antibiotics and painkillers (p <0.001), systematically performing Kegel exercises at home (p = 0.001), a specific diet plan (p = 0.004), medical liability on the prevention and rehabilitation of perineal tears (p <0.001), the attitude of women towards a future pregnancy (p <0.001) and the quality of their sexual activity (p <0.001). Conclusions: Women who suffered a severe perineal tear, gave birth to a newborn with a larger body weight (about 200 grams heavier), had more perineal tear related complications after childbirth - and in particular difficulty in voiding their bladder, dyspareunia, as well as urinary and fecal incontinence. In addition, it was found that women who had suffered a severe perineal tear had to: undergo surgical rehabilitation of the scar after healing, take antibiotics and painkillers, systematically apply Kegel exercises at home and follow a specific diet plan. Furthermore, women who had suffered a severe perineal tear believed more that there was medical liability which also affected the rehabilitation of their perineal tears. They also had a less positive attitude toward future pregnancies. They finally reported having had more sexual activity related issues.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές