Show simple item record

Χαρακτηριστικά ζήτησης σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης

dc.contributor.advisorPapantoniou, Panagiotis
dc.contributor.authorΜερσίνης, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned2023-03-20T08:42:54Z
dc.date.available2023-03-20T08:42:54Z
dc.date.issued2023-03
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3971
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3811
dc.description.abstractΟ αυξανόμενος ρυθμός χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων στις αστικές περιοχές έχει επιφέρει σημαντική αύξηση τόσο της κυκλοφοριακής συμφόρησης, όσο και της δυσκολίας εύρεσης θέσης στάθμευσης στις αστικές κυρίως περιοχές. Η στάθμευση ωστόσο αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει πολλές πτυχές της καθημερινότητας στην πόλη, συμπεριλαμβανομένης της ροής της κυκλοφορίας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της οικονομικής ανάπτυξης και της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο, αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη στάθμευση σε ιδιωτικούς χώρους. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν τη διάρκεια στάθμευσης επιβατικών οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης. Για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου δημιουργήθηκε μια μεγάλη βάση δεδομένων με στοιχεία της εταιρείας Cityzen που περιλαμβάνουν 650.000 διαφορετικές εγγραφές επιβατικών οχημάτων σε 13 διαφορετικούς χώρους στάθμευσης της εταιρείας εντός και εκτός της Αττικής. Τα στοιχεία τα οποία παραχωρήθηκαν από την εταιρεία περιλαμβάνουν ημερομηνία και ώρα εισόδου και εξόδου από τον χώρο στάθμευσης, τύπο πελάτη διάρκεια παραμονής, τετραγωνικά και επίπεδα χώρου στάθμευσης. Παράλληλα για τους εν λόγω σταθμούς συλλέχθησαν επιπλέον στοιχεία όπως η απόσταση από κοντινότερη στάση μετρό, η απόσταση από κοντινότερη στάση λεωφορείου, ο πληθυσμός δήμου και η εμπορική χρήση της περιοχής. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικές μέθοδοι της γραμμικής και λογαριθμικής παλινδρόμησης. Μέσω των μοντέλων που αναπτύχθηκαν εξετάστηκε κατά πόσο η διάρκεια παραμονής σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης μπορεί να επηρεαστεί από χαρακτηριστικά τα οποία συλλέχθησαν παραπάνω. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι η διάρκεια παραμονής σε χώρο στάθμευσης επί πληρωμή επηρεάζεται σημαντικά από την τοποθεσία του χώρου στάθμευσης και συγκεκριμένα από την απόσταση του από μέσο σταθερής τροχιάς (από Μετρό) και από στάσεις λεωφορείων. Επιπρόσθετα, παρατηρείται μεγάλη συσχέτιση με την εποχή, το μήνα, την ημέρα (αν αφορά καθημερινή ή Σαββατοκύριακο) και την ώρα στάθμευσης. Τέλος, το είδος του πελάτη (μηνιαίος, διερχόμενος, ειδικής χρέωσης, pre-booker) έχει άμεση επιρροή στην διάρκεια στάθμευσης.el
dc.format.extent71el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΧώρος στάθμευσης επί πληρωμήel
dc.subjectΓραμμική παλινδρόμησηel
dc.titleΧαρακτηριστικά ζήτησης σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσηςel
dc.title.alternativePrivate parking demand characteristicsel
dc.typeΔιπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΧλούπης, Γεώργιος
dc.contributor.committeePavlou, Dimosthenis
dc.contributor.facultyΣχολή Μηχανικώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικήςel
dc.description.abstracttranslatedThe increasing rate of private car use in urban areas has lead to a significant increase both in traffic congestion as well as to the difficulty finding a parking space in urban areas. Parking is a major issue that affects many aspects of everyday life in the city, including traffic flow, air pollution, economic development and access to essential services. Within this framework, the objective of this diploma thesis is the investigation of the characteristics that affect parking in private spaces. More specifically, the basic parameters that affect the duration of parking of passenger vehicles in private parking areas will be analyzed. To achieve this goal, a large database was created including information from the Cityzen company with 650,000 different passenger vehicle registrations in 13 different parking areas inside and outside Attica Region. The data provided included date and time of entry and exit from the parking lot, type of customer, duration of stay, square meters and levels of the parking. At the same time, additional information such as the distance from the nearest metro station, the distance from the nearest bus station, the population of the municipality where the parking is based and the commercial use of the area were was estimated. The statistical methods of linear and logarithmic regression were used for the analysis. Through the models developed, it was examined whether the time duration in a private parking space can be affected by the characteristics collected above. The findings of the present study showed that the length of stay in a paid parking space is significantly influenced by the location of the parking and specifically by its distance from Metro and from bus stops. In addition, there is a strong effect with season of the year, month, day (if it is weekday or weekend) and day time. Finally, the type of customer (monthly, passing, special fee, pre-booker) has a direct influence on the parking duration.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές