Show simple item record

Οι ασθενείς με άνοια που διαμένουν στην κοινότητα έχουν αυξημένες πιθανότητες κακοποίησης. Μία συστηματική ανασκόπηση των μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης

dc.contributor.advisorBARBOUNI, ANASTASIA
dc.contributor.authorΔρόσος, Δημήτριος
dc.date.accessioned2023-04-03T11:22:37Z
dc.date.available2023-04-03T11:22:37Z
dc.date.issued2023-03-14
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/4154
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3993
dc.description.abstractΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η γήρανση του πληθυσμού έχει αυξητικές τάσεις. Νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως η άνοια, σε συνδυασμό με το σύνδρομο ευαλωτότητας των ηλικιωμένων είναι πιθανό να επηρεάζει φαινόμενα κακοποίησής τους στην κοινότητα. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι να εξετασθεί εάν οι ασθενείς με άνοια στην κοινότητα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κακοποίησης και δράσεις που δύναται να αναληφθούν, προληπτικά είτε παρεμβατικά. ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση πηγών, σε βάσεις δεδομένων: PubMed, και Lenus (National Health Library & Knowledge Library – Ireland). Εξετάσθηκαν μελέτες που ικανοποιούσαν τα κριτήρια εισδοχής: χρονικός περιορισμός δεκαετίας, δημοσίευση στην αγγλική γλώσσα, μελέτες που αναφέρονταν στην Κακοποίηση των Ηλικωμένων μόνο στην Κοινότητα και όχι σε Δομές Υγείας ή ΜΦΗ και μελέτες ανοιχτής πρόσβασης. Οι αναζητήσεις διεξήχθησαν μέσω τίτλου και περίληψης των μελετών. Αναζητήθηκαν έρευνες που εμφανίζονταν αυξημένες φορές στα σχετιζόμενα με την εργασία, άρθρα, ακολούθησε ιεραρχική αξιολόγηση των δεδομένων και κριτήρια αποκλεισμού τελικής επιλογής, όπως: άρθρα που αναφέρονταν στην κακοποίηση των ηλικιωμένων γενικά ή στην κακοποίηση, μελέτες που δεν παρουσίαζαν αποτελέσματα ή δεν ήταν μεθοδολογικά ορθές ή δεν είχαν σαφή επιστημονική μορφή, μελέτες που εδράζονταν σε εξειδικευμένες περιπτώσεις άλλων νοητικών παθήσεων, άρθρα που ανέφεραν μόνο συμπτώματα & πρόληψη της άνοιας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με την ανασκόπηση διαφαίνεται ότι οι ηλικιωμένοι με άνοια, έχουν περισσότερες πιθανότητες να κακοποιηθούν από άτομα του οικείου περιβάλλοντός τους, με αποτέλεσμα δυσμενείς συνέπειες. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό κακοποιηθέντων είναι γυναίκες, γεγονός που υποστηρίζει ότι εκτός του ηλικιακού ρατσισμού υφίσταται και έμφυλος. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η κακοποίηση ασθενών με άνοια, που επιβαρύνονται από κακοποιητικές συμπεριφορές οικείων τους, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα τους, έχει δυσμενείς συνέπειες στη ζωή τους. Η κακομεταχείριση των ηλικιωμένων απαιτεί περαιτέρω έρευνα ώστε να διερευνηθούν οι συνέπειες του προβλήματος ολιστικά και να εξετασθούν οι προσήκουσες παρεμβατικές και προληπτικές δράσεις για την εξάλειψή του.el
dc.format.extent91el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΚακοποίηση ηλικιωμένωνel
dc.subjectΒίαel
dc.subjectΆνοιαel
dc.subjectAlzheimerel
dc.subjectΝόσος Αλτσχάιμερel
dc.subjectΣεξουαλική κακοποίησηel
dc.subjectΦροντίδα ηλικιωμένωνel
dc.subjectViolence against older womenel
dc.subjectSexual abuseel
dc.subjectΗλικιωμένοιel
dc.subjectSexual abuse of older womenel
dc.titleΟι ασθενείς με άνοια που διαμένουν στην κοινότητα έχουν αυξημένες πιθανότητες κακοποίησης. Μία συστηματική ανασκόπηση των μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισηςel
dc.title.alternativeThe patients with dementia residing in the community have increased possibilities of their abuse. A systematic review of prevention and treatment methodsel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeNotara, Venetia
dc.contributor.committeeΛάγιου, Αρετή
dc.contributor.facultyΣχολή Δημόσιας Υγείαςel
dc.contributor.departmentΤμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείαςel
dc.contributor.masterΠροαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικίαel
dc.description.abstracttranslatedINTRODUCTION: Population aging, has increasing trends. Neurodegenerative diseases, such as dementia of the elderly have increased possibilities to influence their abuse phenomena in the community. OBJECTIVE: The objective of this systematic review, is to examine whether patients with dementia in the community, are at a greater risk of maltreatment and to be undertaken preventive or interventional actions. METHOD: Data was searched, in databases: PubMed, Lenus (National Health Library & Knowledge Library – Ireland). A number of articles that met the inclusion criteria were reviewed: time limit of 10 years was set, studies that mentioned at the abuse of elders in community and not in Professional Health Settings and open sources. The research was focused in the tilte and abstract of the studies. It was searched the literature of researchers who had an increased frequency in articles related to this thema, and as a consequence then follows a hierarchical evaluation of this data, exclusion criteria for final selection, such as: articles referring to elder abuse in general or abuse, studies that did not present results or were not methodological correct or did not have a clear scientific form, studies that were based on specialized cases of other mental illnesses, articles that only reported symptoms & prevention of dementia. RESULTS: According to the articles, it appears that elderly people with dementia have more possibilities to be abused by people in community which belong to their close environment, resulting in adverse consequences. Also, the largest percentage of abused are women, which supports that apart from age-based racism, gender racism also exists, due to the reproduction of patriarchal stereotypes. DISCUSSION - CONCLUSIONS: Abuse of patients with dementia, has consequences, psychosocial and economic ones. Patients with dementia are burdened by the abusive behavior of persons, who are charged with their care, with adverse consequences in their lives. Elder abuse requires further research for exploration the consequences of the problem holistically, considering rightly intervention and preventive actions to eliminate it.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές