Show simple item record

Εκτίμηση αναγκών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που έχουν νοσήσει από COVID-19

dc.contributor.advisorSakellari, Evanthia
dc.contributor.authorΦαρούπου, Ελευθερία
dc.date.accessioned2023-05-08T09:26:21Z
dc.date.available2023-05-08T09:26:21Z
dc.date.issued2023-03-15
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/4320
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-4159
dc.description.abstractΕΙΣΑΓΩΓΗ : Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπός του COVID-19 στην ποιότητα ζωής αναφορικά με την υγεία αναγνωρίζεται ως όλο και πιο σημαντικός . Η κατανόηση της κατάστασης της ποιότητας ζωής μεμονωμένων ασθενών με COVID-19 και των καθοριστικών παραγόντων του μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και τη θεραπεία. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την ποιότητα ζωής των ατόμων που είχαν νοσήσει από COVID-19 στο παρελθόν αναφορικά με την υγεία και την ευημερία τους καθώς και την αξιολόγηση των δυσκολιών στην καθημερινή ζωή. ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο αφορούσε άτομα της κοινότητας που είχαν νοσήσει από COVID-19. Περιελάβανε δημογραφικά στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με την υγεία , αξιολόγηση των επιπτώσεων καθώς και η κλίμακα «SF-36» αναφορικά με την ποιότητα ζωής. Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και αναλύθηκαν στατιστικά χρησιμοποιώντας το SPSS 25. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 350 ενήλικες άνω των 18 ετών που προσβλήθηκαν από COVID-19 συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη. 292 γυναίκες και 58 άνδρες. Συνολικά 249 (71%) είχαν προσβληθεί από τον COVID-19 τουλάχιστον μία φορά. Παρά την καλή υγεία στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων ανέφερε δυσκολίες σε ορισμένες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, το 41,4% των συμμετεχόντων δυσκολευόταν να ολοκληρώνει έντονες ή μέτριας έντασης εργασίες, το 15,4% είχε δυσκολία στη μεταφορά αντικειμένων, το 23% δυσκολία στο ανέβασμα αρκετών ορόφων και το 41% δυσκολία σε κινήσεις του σώματος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πολλοί συμμετέχοντες δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία στις συνήθεις δραστηριότητές τους, αλλά υπήρχε και ένα μικρό ποσοστό που περιοριζόταν ελάχιστα. Ωστόσο, υπήρχε ελάχιστος αριθμός ατόμων άνω των 60 ετών, επομένως απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σε μεγαλύτερο πληθυσμό για να κατανοηθεί το πλήρες φάσμα των επιπτώσεων του COVID-19 τόσο στην υγεία όσο και στην ποιότητα ζωής. Η αναγνώριση αυτών των ατόμων είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρώιμων παρεμβάσεων.el
dc.format.extent98el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΠοιότητα ζωήςel
dc.subjectCovid-19el
dc.subjectWHODAS 2.0el
dc.subjectSF-36el
dc.subjectQuality of lifeel
dc.titleΕκτίμηση αναγκών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που έχουν νοσήσει από COVID-19el
dc.title.alternativeAssessment of needs to improve the quality of life of people who have contracted COVID-19el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΛάγιου, Αρετή
dc.contributor.committeeΣταθοπούλου, Αγάθη
dc.contributor.facultyΣχολή Δημόσιας Υγείαςel
dc.contributor.departmentΤμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείαςel
dc.contributor.masterΕπιδημιολογία και Προαγωγή Υγείαςel
dc.description.abstracttranslatedINTRODUCTION: The long-term impact of COVID-19 on health-related quality of life is increasingly recognized. Understanding the quality-of-life status of individual patients with COVID-19 and its determinants may play an important role in prevention and treatment. PURPOSE: The purpose of this study is to investigate the quality of life of people who had contracted COVID-19 in the past in terms of their health and well-being as well as the assessment of difficulties in daily life. MATERIAL- METHODS: An online questionnaire was used that involved people in the community who had contracted COVID-19. It included demographic data, health information, impact assessment, and the SF-36 quality of life scale. Data were processed and statistically analyzed using SPSS 25. RESULTS: A total of 350 adults over 18 years of age who were infected with COVID-19 were included in this study. 292 women and 58 men. A total of 249 (71%) had contracted COVID-19 at least once. Despite being in good health in most cases, a significant number of participants reported difficulties in certain activities. For example, 41.4% of participants had difficulty completing vigorous or moderately intense tasks, 15.4% had difficulty carrying objects, 23% had difficulty lifting several objects, and 41% had difficulty with body movements. CONCLUSION: Many participants experienced no difficulty in their usual activities, but there was a small percentage who were only slightly limited. However, there was a small number of people over the age of 60, so further studies in a larger population are needed to understand the full range of effects of COVID-19 on both health and quality of life. Identifying these individuals is critical for planning and implementing early interventions.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές