Show simple item record

Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στο θηλασμό

dc.contributor.advisorPALASKA, ERMIONI
dc.contributor.authorΧατζή, Αικατερίνη
dc.date.accessioned2023-06-19T07:53:52Z
dc.date.available2023-06-19T07:53:52Z
dc.date.issued2023-06-14
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/4508
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-4346
dc.description.abstractΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η πανδημία COVID-2019 έχει ασκήσει εκτεταμένη πίεση στα συστήματα υγείας και έχει θέσει μια σοβαρή πρόκληση για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας (lockdown) που εφαρμόστηκαν σε πολλές χώρες καθυστέρησαν την εξάπλωση του ιού. Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων έχει αντιμετωπίσει άνευ προηγουμένου πίεση, ειδικά οι έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, επειδή η προσωπική και η επαγγελματική υποστήριξη έχει μειωθεί κατά τη διάρκεια της καραντίνας σε πολλές χώρες. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στο θηλασμό. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην εργασία ως μεθοδολογία της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση με την αναζήτηση αγγλικών άρθρων, που πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως για παράδειγμα PubMed, Medline, Cinahl και επιστημονικά περιοδικά. Τα χρονικά πλαίσια αναζήτησης των άρθρων αποτέλεσαν από το 2020 μέχρι το 2022. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πανδημία του COVID-19 και τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας επηρέασαν την πρόθεση θηλασμού των μητέρων. Ωστόσο, η πρακτική του θηλασμού διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ανάλυση των μελετών της παρούσας εργασίας υπογραμμίζουν τη σημασία της υποστήριξης σίτισης των βρεφών, καθώς και τις πιθανές ευεργετικές επιπτώσεις της αυξημένης επαφής μητέρας-βρέφους κατά τη διάρκεια της περιόδου καραντίνας, η οποία είναι σημαντική ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η πανδημία, που προκαλείται από το COVID-19, έχει επηρεάσει την πρακτική του θηλασμού, είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση μιας παγκόσμιας προοπτικής του αντίκτυπού του σε διάφορες πτυχές που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, αλλά και για τον εξορθολογισμό της οργάνωσης της περιγεννητικής υγειονομικής περίθαλψης σε μελλοντικά κύματα ή εκδηλώσεις. Λέξεις κλειδιά: πανδημία, COVID-2019, μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, θηλασμός, επιπτώσεις.el
dc.format.extent57el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCOVID-2019el
dc.subjectΜέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίαςel
dc.subjectΠανδημίαel
dc.subjectΘηλασμόςel
dc.subjectΕπιπτώσειςel
dc.subjectPandemicel
dc.subjectLockdown measuresel
dc.subjectBreastfeedingel
dc.subjectEffectsel
dc.titleΟι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στο θηλασμόel
dc.title.alternativeThe effects of the Covid-19 pandemic in breastfeedingel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeDAGLA, MARIA
dc.contributor.committeeIliadou, Maria
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιαςel
dc.contributor.departmentΤμήμα Μαιευτικήςel
dc.contributor.masterΠροηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδαel
dc.description.abstracttranslatedABSTRACT INTRODUCTION: The COVID-2019 pandemic has placed extensive strain on health systems and posed a serious public health challenge worldwide Lockdown measures implemented in many countries have slowed the spread of the virus. However, a significant number of people have faced unprecedented pressure, especially pregnant and breastfeeding women, because personal and professional support has been reduced during the lockdown in many countries. PURPOSE: The purpose of this paper is to analyze and evaluate the effects of the COVID-19 pandemic on breastfeeding. MATERIAL AND METHOD: In the thesis, as a research methodology, the systematic literature review was used with the search of English articles, carried out in electronic databases, such as for example PubMed, Medline, Cinahl and scientific journals. The search time frames of the articles were from 2020 to 2022. RESULTS: The COVID-19 pandemic and curfew measures affected mothers' intention to breastfeed. However, the practice of breastfeeding was maintained during the pandemic. The analysis of studies in this paper highlight the importance of infant feeding support, as well as the potential beneficial effects of increased mother-infant contact during the quarantine period, which is important even under normal circumstances. CONCLUSIONS: Understanding how the pandemic, caused by COVID-19, has affected breastfeeding practice is crucial to gain a global perspective of its impact on various aspects related to public health, but and to streamline the organization of perinatal health care in future waves or events. Keywords: pandemic, COVID-2019, lockdown measures, breastfeeding, effects.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές