Now showing items 1-20 of 24

  • Assistive devices for visually impaired people 

   Γιώργης, Αλέκος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-13)
   This thesis marks an attempt to better fathom the magnitude of visual impairment as a health issue, the needs of affected individuals, the available assistive technologies and also tries to provide an insight into the ...
  • GlovAid: Ένα γάντι βοηθείας για τους τυφλούς 

   Μπενέα, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03-04)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία του GlovAid, ενός γαντιού, που όπως δηλώνει και το όνομά του προσφέρει βοήθεια στην καθημερινότητα ανθρώπων με τύφλωση. Έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει την ...
  • Real-Time παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων & συνθηκών χώρου μέσω Wi-Fi με τη χρήση του ESP8266 

   Τσάλτας, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-09-27)
   Μια από τις πιο σημαντικές ιατρικές συσκευές σε ένα νοσοκομείο είναι τα μόνιτορ παρακολούθησης. Στόχος των μόνιτορ είναι η συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση πολλαπλών ζωτικών παραμέτρων ταυτόχρονα. Σκοπός της παρούσης ...
  • Ανάπτυξη και υλοποίηση ρομποτικού οχήματος με ασύρματο έλεγχο ελεγχόμενο από μικροελεγκτή 

   Καραγκούνης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-11)
   Βασικό πρόβλημα στο χώρο των ρομποτικών συστημάτων αποτελεί αυτό της πλοήγησης. Έχει να κάνει με την χαρτογράφηση στον περιβάλλοντα χώρο, τον έλεγχο της μετακίνησης για την ασφαλή κίνηση σε αυτόν και τέλος τον εντοπισμό ...
  • Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), καρδιακού ρυθμού (HR) και κορεσμού οξυγόνου (SPO2) ενός ασθενούς 

   Κατσικογιάννη, Άρτεμις (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-21)
   Η παρούσα Διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση ενός ιατρικού κιτ, το οποίο στοχεύει στην καταγραφή του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του καρδιακού ρυθμού καθώς επίσης και του κορεσμού του οξυγόνου του ...
  • Ανάπτυξη συστήματος μηχανικής υποστήριξης αναπνοής με χρήση Arduino 

   Μαρούλης, Στυλιανός (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-09-27)
   Ο χώρος της ιατρικής εξελίσσεται και αναπτύσσεται ραγδαία από τα παλαιά χρόνια έως και σήμερα. Ο λόγος της ανάπτυξης αυτής είναι η ανάγκη των νοσοκομείων να καλύψουν τις απαιτήσεις της υγειονομικής ζήτησης. Ένα σύγχρονο ...
  • Ανάπτυξη συστήματος ρομποτικών βραχιόνων για συνεργατικές εργασίες 

   Χαμάλης, Πιερής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-22)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει αρχικά μια ιστορική αναδρομή των ρομπότ και τις εφαρμογές τους σε διάφορους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση τους στον τομέα της ιατρικής αποτέλεσε την κεντρική ιδέα για την ...
  • Ανάπτυξη τεχνητού μέλους ελεγχόμενου απο ηλεκτρομυογράφο 

   Αποστολοπούλου, Φωτεινή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-11)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία συντέλεσε μέρος της ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών για το τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στόχος ήταν η κατασκευή ενός προσθετικού μέλους το οποίο θα ...
  • Αναπηρικό αμαξίδιο τηλεχειριζόμενο απο Arduino 

   Ραμαντζάς, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-15)
   Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός αναπηρικού αμαξιδίου οπού μπορεί, με την χρήση ενός μοχλού (Joystick) να κινείται ευθεία, δεξιά, πίσω και αριστερά με την βοήθεια 2 ηλεκτροκινητήρων ...
  • Δημιουργία και ανάπτυξη κώδικα σε γλώσσα PYTHON για τον χειρισμό ρομποτικού βραχίονα με την χρήση web camera 

   Θωμόπουλος, Διονύσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-14)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία ιδέα ένωσης της κοινής ψηφιακής τεχνολογίας, με έναν ρομποτικό βραχίονα για την επίτευξη στόχων πάνω στον χώρο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Η τεχνολογία πλέον ακμάζει καθώς έχουμε ...
  • Η ρομποτική στη νευροχειρουργική 

   Παλλάνι, Φιοράλμπα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-09-28)
   Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογία στον τομέα της ιατρικής πραγματοποιεί άλματα με καινοτόμες εφαρμογές, όπως την είσοδο της ρομποτικής χειρουργικής στη θεραπεία και στην φροντίδα των ασθενών. Συνεπώς, δημιουργείται η ...
  • Κατασκευή και χειρισμός ρομποτικού βραχίονα για αναγνώριση ιατρικών εργαλείων με χρήση NFC 

   Στριμπίνου, Χρυσούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-15)
   Στο επίκεντρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας τίθεται ο ρομποτικός βραχίονας LeArm, ο οποίος είναι ανθρωπομορφικού τύπου με 5 βαθμούς ελευθερίας. Στα πλαίσια της εργασίας κατασκευάστηκε ο ρομποτικός βραχίονας και ...
  • Κατασκευή ρομποτικού χεριού ελεγχόμενου εξ αποστάσεως 

   Ελεζάι, Στίβεν-Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-14)
   Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη και εφαρμογή των ρομποτικών συστημάτων ολοένα και αυξάνεται στην επιστήμη της ιατρικής. Πιο συγκεκριμένα την τελευταία δεκαετία, η χρήση ασύρματων ιατροτεχνολογικών συστημάτων έχει αυξηθεί ...
  • Κατασκευή φορητής συσκευής καταγραφής ζωτικών σημείων 

   Νασόπουλος, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-19)
   Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε υπό την επίβλεψη και τη καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή κ. Ασβεστά Παντελεήμωνα, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης και απόκτησης του προπτυχιακού διπλώματος Μηχανικών ...
  • Μοντέλο – κατασκευή απλής χειρουργικής τράπεζας 

   Στίγκας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10)
   Στην εργασία αυτή πραγματοποιείται η επεξήγηση για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τις δοκιμές – πειράματα όπου γίνονται σε μια εξεταστική – χειρουργική τράπεζα ασθενούς. Αρχικά γίνεται ο σχεδιασμός της τράπεζας και ...
  • Οι εφαρμογές του διοδικού laser στη γενική χειρουργική σε σύγκριση με τους κλασικούς χειρουργικούς τρόπους αντιμετώπισης 

   Μπεχράκης, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-21)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, της οποίας στόχος είναι να διερευνηθούν οι εφαρμογές των διοδικών laser στην αντιμετώπιση των περιπρωκτικών παθήσεων, καθώς και ο βαθμός υπεροχής τους ...
  • Προσομοίωση αναπηρικού αμαξιδίου που κινείται μέσω εγκεφαλογραφήματος 

   Αλεξάκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-24)
   Η συγκεκριμένη διπλωματική έχει σκoπό να αναδείξει την εφαρμoγή της τεχνoλογίας BCI στην ιατρική, σε συσκευές για άτομα με κινητικά προβλήματα. Η τεχνoλογία διεπαφής υπολoγιστή εγκεφάλoυ (BCI) καθιστά δυνατή τη ...
  • Ρομποτικός βραχίονας για ταξινόμηση οδοντιατρικών εργαλείων 

   Κούβελου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-21)
   Η παρούσα εργασία αφορά στην κατασκευή ενός ρομποτικού βραχίονα που στόχο έχει να αναγνωρίζει και να ταξινομεί πέντε οδοντιατρικά εργαλεία, από ένα σετ σφραγίσματος, σε συγκεκριμένες θέσεις. Οι περισσότεροι οδοντίατροι ...
  • Σύστημα αναγνώρισης βλεφαρισμών και συγκέντρωσης υποκειμένου 

   Χάλαρης, Θοδωρής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-19)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην κατασκευή μιας συσκευής επιτήρησης του βαθμού συγκέντρωσης - χαλάρωσης φυσιολογικών ανθρώπων, καθώς και την ανίχνευση βλεφαρισμών μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, ταυτόχρονα. Τα ...
  • Σύστημα ανίχνευσης βήχα με χρήση του Arduino 33 sense BLE 

   Γκλιάτης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-14)
   Το θέμα της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός συστήματος ανίχνευσης βήχα με χρήση του μικροελεγκτή «Arduino Nano 33 BLE Sense». Αξιοποιείται η πλατφόρμα «Edge Impulse Studio» και το κινητό τηλέφωνο (smartphone) για την ...