Now showing items 1-20 of 20

  • Ευφυείς μηχανισμοί ασφάλειας σε επίπεδο υλικού με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 

   Παππά, Αγλαΐα (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2021-01-21)
   Η απειλή υλικού (hardware threat) είναι οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή φυσική ζημιά στο υλικό. Όταν δε οι διάφορες συσκευές (κάθε μία με τις δικές της ευπάθειες) συνδέονται μεταξύ τους ...
  • Ευφυείς Επιθέσεις στο Υλικό με Χρήση Μεθόδων Μηχανικής Μάθησης 

   Χριστοδούλου, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2021-01-21)
   Η μηχανική μάθηση και οι αλγόριθμοί της χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην ανακάλυψη τρωτών σημείων σε λογισμικό και υλικό. Η ευπάθεια υλικού είναι μια εκμεταλλεύσιμη αδυναμία σε ένα σύστημα που επιτρέπει την επίθεση ...
  • First steps in incident response related to Android Based Devices 

   Δόσης, Δονάτος; Κώτσης, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2022-02-11)
   Digital Forensics as a science is the process of acquiring, preserving, analyzing, and reporting of raw data residing in electronic or digital devices using scientific methods that are demonstrably reliable, verifiable and ...
  • Υποθέσεις χρήσης τεχνικών ψευδωνυμοποίησης στον χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Εκπαίδευσης 

   Μυτάκος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2022-06)
   Περίληψη Η ψευδωνυμοποίηση είναι ένα μέτρο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών κατά την δι άρκεια της επεξεργασίας τους, που προτείνεται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων . Η πρόσφατη πανδημία ...
  • Hardware-based security methods for Internet of Things (IoT), Internet of Everything (IoE) & Cyber-Physical Systems (CPS) 

   Τσαγδής, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2022-09-22)
   Hardware security has emerged as a prominent study area in the last decade, drawing academics, businesses and governments alike. Electronic data processing now controls documents and nearly all aspects of our lives. Bits ...
  • Διαχείριση επιφάνειας επίθεσης και penetration testing με το Sn1per 

   Μπαμπούρης, Μάριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2022-11-17)
   This thesis deals with the scientific area of cybersecurity, in the field of Penetration Testing and, more specifically, Penetration Testing with Sn1per “all-in-one” offensive security framework. In this thesis an ...
  • Ασφάλεια και ιδιωτικότητα σε περιβάλλον νεφοΰπολογιστικής 

   Κλειδαρά, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023)
   Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στο υπολογιστικό νέφος και τις τεχνικές προστασίας που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των απειλών και επιθέσεων. Γίνεται αναφορά ...
  • Cybersecurity in maritime 

   Μιχαλάκης, Ζαχαρίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023-01-21)
   The dangers in cyberspace are a new reality that during the last years is threatening the shipping sector as well. In earlier times, cyberspace was not considered at all by the shipping industry as there were other ...
  • Βιομετρική τεχνολογία και Κυβερνοασφάλεια 

   Γεωργίου, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023-01-21)
   Με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις έρχονται παράλληλα νέες αδυναμίες και προκλήσεις, καθιστώντας την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πλέον πρωταρχικό μέλημα. Μαζί με αυτές τις εξελίξεις, αξιοσημείωτο είναι ότι και οι χάκερ ...
  • Development of a platform for measuring the attacking surface of an organization with open source tools 

   Χαραλαμπίδης, Σοφοκλής (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023-01-21)
   Nowadays, organizations implement a great number of diverse web technologies and components in order to serve their needs. This fact broadens their attacking surface which is quite time consuming to be manually tested ...
  • Ανάπτυξη πλαισίου εντοπισμού επιθετικών εσωτερικών μονοπατιών σε ένα δίκτυο 

   Θεοδωρίδου, Μαρία; Λάππας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023-01-21)
   Οι κυβερνοεπιθέσεις και τα κυβερνο-περιστατικά πολλαπλασιάζονται παγκοσμίως και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στις ενέργειες αυτές έχουν μία διαρκώς εξελισσόμενη τάση. Παρόλα αυτά, έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένα μοντέλα ...
  • Επιθέσεις πλευρικού καναλιού στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

   Αθανασάκης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023-01-23)
   Αντικείμενο της ανά χείρας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη των επιθέσεων πλευρικού καναλιού (Side-Channel Attacks) κατά του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT) και των συσκευών που περιέρχονται κάτω ...
  • Αξιολόγηση Open Source Λύσεων στο χώρο της τεχνολογίας EDR 

   Κωστόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023-02)
   Τα σύγχρονα πληροφορικά συστήματα απειλούνται από κίνδυνους κα επιθέσεις όχι μόνο από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό ενός οργανισμού. Η τεχνολογία στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων έχει εξελιχθεί. ...
  • Malware Analysis and Reverse Engineering 

   Χρόνης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023-03-09)
   Malware is a constantly growing threat to both individuals and organizations as it can be used to steal sensitive data, disrupt both minor and vital operations, and in some cases cause physical damage to hardware and ...
  • Διοίκηση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων: Σύγκριση Πλαισίων , Μεθοδολογιών και Εργαλείων. 

   Τσεσμελή, Μαριλένα (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023-05)
   Η διαχείριση επικινδυνότητας της ασφάλειας πληροφοριών αποτελεί κρίσιμη πτυχή των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των απειλών ...
  • Αλγοριθμική λήψη αποφάσεων, διακρίσεις και ανθρώπινα δικαιώματα 

   Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023-05-14)
   Η διείσδυση της αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων σε πολλούς τομείς της σύγχρονης ζωής, όπως η ιατρική, η δικαιοσύνη, η ασφάλεια, η εκπαίδευση κ.α. κομίζει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η μείωση των ανθρώπινων ...
  • Τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια 

   Κίκκος, Δημοσθένης (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023-06-03)
   Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την έρευνα και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είτε κατά μόνας είτε ως ολιστική λύση αποσκοπούν στην θωράκιση της κυβερνο-ασφάλειας και την αντιμετώπιση ...
  • Risk Management Process: ISO/IEC 27005 & NIST SP 800-30 rev.1 

   Αγγελίδου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023-06-03)
   Στον σύγχρονο κόσμο μας και με γνώμονα την τεχνολογία, οι παραβιάσεις δεδομένων και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο παραμένουν σημαντική απειλή για τους οργανισμούς. Συχνά για αυτό ευθύνεται η έλλειψη επίγνωσης των ...
  • Ασύρματα πρότυπα 

   Παπανικολάου, Βάιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023-06-03)
   Το θέμα της διπλωματικής εργασίας αφορά μια από τις πιο καυτές πτυχές της Information Technology, την Ασφάλεια Πληροφορίας. Η διατριβή επικεντρώνεται στην ασφάλεια των δικτύων, πιο συγκεκριμένα στα ασύρματα δίκτυα και στο ...
  • GDPR, from theory to practice. Development of a minimum basic data protection system for public and private sector entities 

   Βλαχάκης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023-08-25)
   Strong enterprise or organization privacy practices are critical in a rapidly evolving privacy regulatory landscape in Europe (ISACA, 2023). Privacy violations decrease customer trust and increasingly result in reputation ...