Show simple item record

Περιγραφική και τεχνική ανάλυση στοιχείων διανομών Υπουργείου Γεωργίας και ένταξής τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο περιοχών της Ανατολικής Αττικής

dc.contributor.advisorPerperidou, Dionysia-Georgia
dc.contributor.authorΚάτσης, Γιώργος
dc.date.accessioned2021-11-11T10:59:55Z
dc.date.available2021-11-11T10:59:55Z
dc.date.issued2021-10-15
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/1513
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-1364
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει το πρόβλημα της προσαρμογής των διανομών του υπουργείου γεωργίας στα σύγχρονα χαρτογραφικά υπόβαθρα και δη στο προβολικό σύστημα του ΕΓΣΑ’87 με στόχο την ομαλή ένταξη τους στην χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου. Προσπαθεί να δώσει μία πλήρη εικόνα του τι είναι κληροτεμάχιο και κυρίως ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο κινείται. Η νομική αυτή βάση αποτελεί τον κύριο κορμό της όλης εργασίας, καθώς οι τίτλοι που έχουν παραδοθεί από το ελληνικό κράτος σε πρόσφυγες, που ήρθαν το 1922, και ακτήμονες, συνοδεύονται από από πλήρη τοπογραφικά διαγράμματα, αναφορικά με το σχήμα και μέγεθος του κάθε κληροτεμαχίου, με την τροποποίηση αυτών των στοιχείων να αποτελεί ειδική κατηγορία πράξης. Για την κατανόηση του προβλήματος αυτού δίνεται το ιστορικό χρήσης των προβολικών συστημάτων στην Ελλάδα και κυρίως η αναγνώριση των δεδομένων κατά την σύνταξη των διανομών. Παρά τις τότε προσπάθειες δημιουργίας ενός ενιαίου προβολικού συστήματος που θα συνόδευε κάθε διοικητική πράξη διανομής, λόγω της πολυπλοκότητας του αναγλύφου της χώρας και της ανάγκης για άμεση εγκατάσταση των προσφύγων πρωτίστως και των ακτημόνων καλλιεργητών δευτερευόντως, οι διανομές ανα περιοχή είχαν δικό τους σύστημα προβολής. Η προσαρμογή των χαρτογραφικών υποβάθρων των διανομών στο τρέχον σύστημα προβολής της Ελλάδας, βάσει της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφία, γινεται με χρήση μετασχηματισμού μεταξύ δύο διαφορετικών προβολικών συστημάτων και ακολούθως γίνεται εφαρμογή του μετασχηματισμού ομοιότητας στα δεδομένα που παρασχέθηκαν. Ως περιοχές μελέτης επιλέχθηκαν οι περιοχές των διανομών Βούρβα, Ραφήνας και Ωρωπού στην Ανατολική Αττική, στις οποίες εφαρμόστηκαν οι παραπάνω περιγραφόμενες διαδικασίες. Τα αποτελέσματα της τελικής προσαρμογής του επιλεγμένου για αυτή την εργασία μετασχηματισμού ομοιότητας να συγκρίθηκαν με τα υφιστάμενα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου και κυρίως με τις καταγραφές που της τρέχουσας χωρικής βάσης δεδομένων. Τα αποτελέσματα για κάθε διανομή είναι διαφορετικά, με αποτέλεσμα , ο χωρικός ορισμός των ιδιοκτησιών ανά διανομή να διαφέρει.el
dc.format.extent114el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectΔιανομές Υπουργείου Γεωργίαςel
dc.subjectΚτηματολογική βάση στις διανομέςel
dc.subjectΜετασχηματισμός παλαιών χαρτώνel
dc.subjectΚληροτεμάχιαel
dc.subjectΔιανομές Βούρβαel
dc.subjectΔιανομές Ραφήναςel
dc.subjectΔιανομές Ωρωπούel
dc.subjectΕποικιστικό δίκαιοel
dc.titleΠεριγραφική και τεχνική ανάλυση στοιχείων διανομών Υπουργείου Γεωργίας και ένταξής τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο περιοχών της Ανατολικής Αττικήςel
dc.title.alternativeDescriptive and technical analysis of data of distributions of the Ministry of Agriculure and their inclusion in the national cadastre of areas of eastern Atticael
dc.typeΔιπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚάτσιος, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΠαγούνης, Βασίλειος
dc.contributor.facultyΣχολή Μηχανικώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικήςel
dc.description.abstracttranslatedThe present dissertation analyzes the problem of adapting the distributions of the Ministry of Agriculture to the modern cartographic backgrounds in to the projective system of egsa'87. It tries to give a complete picture of what is a legacy and especially what is the legislative framework in which it operates. In order to understand the problem, a historical review of the in use projective systems in Greece is given and mainly the identification of data during the compilation of these distributions. The reason is that despite all the efforts to create a single projective system at the time, that would accompany each administrative act, we conclude that the distributions per study area constituted their own projection system. For the distributions that are adapted to the current projection system, the methods of transformation between two different projective systems are presented, according to Greek and international literature. Then the similarity transformation is applied to the data that were collected. Distribution analysis of the mathematical operations for the regions Vourvas, Rafina and Oropos, East Attica Prefecture Unit, Attica Prefecture, is applied on the collected data. Results on the final adaptation of the similarity transformation, in respect to this work, selected for this work, are compared graphically with the Hellenic Cadastre Spatial Data Base. Results between the three regions vary, as spatial parameters of each region’s map differ.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές