Show simple item record

Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στη διαχείριση των συστημάτων ποιότητας της υγείας (Ανασκόπηση)

dc.contributor.advisorΓκιόκα, Βασιλική
dc.contributor.authorΜπόμπου, Γεωργία
dc.date.accessioned2021-11-19T10:40:01Z
dc.date.available2021-11-19T10:40:01Z
dc.date.issued2021-11
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/1549
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-1400
dc.description.abstractΟι οργανισμοί υγείας δρουν σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, με τη συνεχή απαίτηση αναβαθμισμένων ιατρονοσηλευτικών παροχών. Η αναβάθμιση αυτή επιτυγχάνεται μέσα από την εναρμόνιση των υπηρεσιών και των δομών με διεθνή πρότυπα ποιότητας. Η ανάγκη διασφάλισης ποιότητας σε μια παγκόσμια αγορά, κατέδειξε την απαίτηση καθιέρωσης κοινών προτύπων. Η απαίτηση του προσανατολισμού της οργάνωσης των Υπηρεσιών Υγείας στην ποιότητα οφείλεται κυρίως στην κρίση αποτελεσματικότητας, στη συνεχή αύξηση του κόστους, καθώς και στη συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των πολιτών για καλύτερη αντιμετώπιση, πληροφόρηση και διαχείριση των υγειονομικών τους προβλημάτων. Ο έλεγχος, η διασφάλιση ποιότητας, τα συστήματα διοίκησης ποιότητας( μέσω εθνικών και διεθνών προτύπων) και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management, TQM) αποτελούν οργανωτικές δομές οι οποίες συνεισφέρουν συνολικά στην επιχειρησιακή ικανότητα κάθε οργανισμού. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η διοίκηση την ποιότητα των υπηρεσιών και ο τρόπος που υποστηρίζει το προσωπικό του οργανισμού αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση θετικών αποτελεσμάτων και μακροχρόνια προοπτική στην εφαρμογή της ΔΟΠ. Η ασθένεια COVID-19 προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2, έναν κορωνοϊό RNA που μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο σε ανθρώπους. Στις 30/1/2020 o ΠΟΥ λόγω της έκτασης διασποράς του ιού ανακύρηξε τη λοίμωξη ως Κρίση Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Προβληματισμού (Public Health Emergency of International Concern). Η πανδημία COVID-19 είναι ένας σημαντικός διασπαστικός και αποδιοργανωτικός παράγοντας των συστημάτων υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξανάγκασε τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων ποιότητας και τη δημιουργία ενός συστήματος ποιότητας με ευέλικτη και προσαρμόσιμη μορφή σε νέες προκλήσεις. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των βασικών ποιοτικών προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 σε επίπεδο συστημάτων ποιότητας της υγείας, ο εντοπισμός των κενών στα συστήματα ποιότητας που οδήγησε στα βασικά αυτά προβλήματα καθώς επίσης θα γίνει μια προσέγγιση της μεταβολής των συστημάτων ποιότητας της υγείας ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η επαναφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους και η ετοιμότητά τους σε παρόμοια κρίση στο μέλλον.el
dc.format.extent137el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el*
dc.subjectΠανδημίαel
dc.subjectΣυστήματα ποιότηταςel
dc.subjectCovid-19el
dc.subjectΕπιπτώσειςel
dc.subjectΑνθεκτικότηταel
dc.subjectΠοιότητα υπηρεσιών υγείαςel
dc.subjectΔιαχείριση ποιότηταςel
dc.subjectΑξιολόγηση υπηρεσιών υγείαςel
dc.titleΗ επίδραση της πανδημίας Covid-19 στη διαχείριση των συστημάτων ποιότητας της υγείας (Ανασκόπηση)el
dc.title.alternativeThe impact of the Covid-19 pandemic on the management of health quality systems (Review)el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΣαρρής, Μάρκος
dc.contributor.committeeΓούλα, Ασπασία
dc.contributor.facultyΣχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.contributor.masterΔιοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδαςel
dc.description.abstracttranslatedHealth organizations operate in a changing socio-economic environment, with the constant demand for upgraded medical care. This upgrade is achieved through the harmonization of services and structures with international quality standards. The need for quality assurance in a global market has demonstrated the need to establish common standards. The demand for the orientation of the organization of Health Services to quality is mainly due to the efficiency crisis, the ever-increasing cost, as well as the ever-increasing demand of the citizens for better treatment, information and management of their health problems. Inspection, quality assurance, quality management systems (through national and international standards) and Total Quality Management (TQM) are organizational structures that contribute to the overall operational capacity of each organization. The way the management perceives the quality of the services and the way it supports the staff of the organization are decisive factors for the formation of positive results and a long-term perspective in the implementation of TQM. COVID-19 is caused by the SARS-CoV-2 virus, a RNA coronavirus that can cause acute respiratory syndrome in humans. On 30/1/2020, WHO due to the extent of the spread of the virus declared the infection as a Public Health Emergency of International Concern. The COVID-19 pandemic is a major disruptive factor in global health systems. It forced the redefinition of quality goals and priorities and the creation of a quality system with a flexible and adaptable form to new challenges. The aim of this paper is to analyze the main quality problems caused by the COVID-19 pandemic at the level of health quality systems, to identify gaps in the quality systems that led to these key problems as well as to approach the change of its quality systems. to ensure their return to normal operation and preparedness for a similar crisis in the future.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές