Show simple item record

Εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής την εποχή της COVID-19

dc.contributor.advisorVraimaki, Eftichia
dc.contributor.authorΚοτσιλέου, Δήμητρα
dc.date.accessioned2022-07-11T09:36:14Z
dc.date.available2022-07-11T09:36:14Z
dc.date.issued2022-07-07
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/2435
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2275
dc.description.abstractΥπόβαθρο: Η πανδημία COVID-19 έχει μία εν γένει απορρυθμιστική επίδραση στις ανθρώπινες κοινωνίες. Ήδη από την πρώιμη φάση της αναπτύχθηκε ένας σχετικός προβληματισμός όσον αφορά τις πιθανές αρνητικές της επιδράσεις στην εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Στόχος: Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η εξέταση μιας πιθανής έλλειψης ισορροπίας ανάμεσα στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Μεθοδολογία: Στη συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 8 άτομα που εργάζονταν κατά την πρώιμη φάση της πανδημίας, επιδιώκοντας τη διερεύνηση της πιθανής διατάραξης της ισορροπίας ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή. Τα δεδομένα των συνεντεύξεων αναλύθηκαν μέσω θεματικής ανάλυσης περιεχομένου. Αποτελέσματα: Με βάση τη σχετική θεματική ανάλυση περιεχομένου που πραγματοποιήθηκε, προκύπτουν οι εξής κεντρικές διαπιστώσεις: 1) η πανδημία οδήγησε σε ένα σημαντικό άγχος λόγω του φόβου προσβολής από τον άγνωστο κατά την πρώιμη φάση της πανδημίας COVID-19. 2) Aνεξαρτήτως του επαγγέλματος των εργαζομένων, η πανδημία οδήγησε σε μία σημαντική απορρύθμιση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. 3) Hαπορρύθμιση αυτή φαίνεται να οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο άγχος και όχι στις ίδιες τις δυναμικές των μέτρων που ελήφθησαν (π.χ. τηλεργασία). 4) Με το πέρασμα του χρόνου υπήρξε υποχώρηση των αρνητικών και κυριαρχία περισσότερο θετικών συναισθημάτων. 5) Οι εργαζόμενοι απέφευγαν να αντιπαρατεθούν ευθέως με τα στρεσογόνα γεγονότα, υιοθετώντας αποφευκτικές στρατηγικές για τη μείωση του άγχους. 6) Η πανδημία θέτει τα θεμέλια για μία ευρύτερη απορρύθμιση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, καθώς ορισμένες εκ των μεταβολών της, όπως η τηλεργασία, ενδεχομένως να διατηρηθούν και στο μέλλον. 7) Οι εργαζόμενοι θεωρούν πως η διαχείριση του άγχους είναι αναγκαία για τη βελτίωση της ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, χωρίς όμως να υπάρχει μία συμφωνία μεταξύ τους ως προς τον τρόπο με τον οποίο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Συμπεράσματα: Η συγκεκριμένη μελέτη οδηγεί στη διαπίστωση πως η απορρύθμιση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής ήταν περισσότερο συνάρτηση του άγχους που κυριάρχησε λόγω του φόβου του κορονοϊού και λιγότερο τον ίδιων των μεταβολών των εργασιακών συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα έρευνα συναντά ορισμένους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα το μικρό μέγεθος του εξεταζόμενου δείγματος. Κατά συνέπεια, περαιτέρω έρευνα είναι αναγκαία για τη διερεύνηση της έλλειψης ισορροπίας ανάμεσα στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή.el
dc.format.extent57el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΕπαγγελματική ζωήel
dc.subjectΙσορροπίαel
dc.subjectΚορονοϊόςel
dc.subjectΠανδημίαel
dc.subjectΠροσωπική ζωήel
dc.titleΕξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής την εποχή της COVID-19el
dc.title.alternativeBalancing personal and professional life in the era of COVID-19el
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeKoulouris, Alexandros
dc.contributor.committeeAntoniou, Angeliki
dc.contributor.facultyΣχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησηςel
dc.description.abstracttranslatedBackground: The COVID-19 pandemic has had a generally disruptive effect on human societies. Already from its early phase, a relevant reflection was developed regarding its possible negative effects on the balance between personal and professional life. Aim: The aim of this study was to examine a possible lack of balance between personal and professional life due to the measures taken to deal with the coronavirus. Methodology: In this study, interviews were conducted with 8 people who were working during the early phase of the pandemic, seeking to investigate the possible balancing of personal and professional life. The interview data were analysed through thematic content analysis. Results: Based on the thematic content analysis conducted, the following central findings can be drawn: 1) the pandemic led to a significant amount of anxiety due to fear of being infected by the unknown during the early coronavirus phase 2) regardless of the occupation of the workers, the pandemic led to a significant deregulation of personal and professional life 3) it appears that this deregulation was to a significant extent due to anxiety rather than the dynamics of the measures taken themselves (e.g. 4) over time there was a retreat of negative emotions and a predominance of more positive ones 5) workers avoided confronting stressful events directly, adopting avoidance strategies to reduce stress 6) the pandemic lays the foundations for a wider deregulation of personal and professional life, as some of its changes, such as teleworking, may be sustained in the future 7) employees believe that stress management is necessary to improve the imbalance between personal and professional life, but there is no agreement among them on how this could be achieved. Conclusions: This study leads to the conclusion that the deregulation of personal and professional life was more a function of stress dominated by fear of coronavirus and less a function of changes in working conditions themselves. In any case, the present study encounters certain limitations, for example the small size of the sample considered. Consequently, further research is necessary to investigate the lack of balancing between personal and professional life.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Πτυχιακές εργασίες
    Πτυχιακές εργασίες τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές