Show simple item record

Μελέτη ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα

dc.contributor.advisorΚαραϊσάς, Πέτρος
dc.contributor.authorΜπουζάλα, Χριστίνα
dc.date.accessioned2022-07-18T09:33:24Z
dc.date.available2022-07-18T09:33:24Z
dc.date.issued2022-07
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/2530
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2370
dc.description.abstractΤο αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας, γνωστός και ως επαγωγικός κινητήρας. Αρχικά, γίνεται μια απόπειρα να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και τα μεγέθη ενός ηλεκτρικού κινητήρα. Αναλύονται έννοιες όπως είναι το μαγνητικό πεδίο και η μαγνητική ροή, η δημιουργία ροπής σε έναν ηλεκτρικό κινητήρα μέσω του μαγνητικού κυκλώματος και επισημαίνεται η σημασία διαφόρων μεγεθών όπως η ένταση και η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία του κινητήρα. Γίνεται επίσης αναφορά στις γενικές ιδιότητες αυτών των κινητήρων, όπως η θερμοκρασία λειτουργίας τους, η ροπή και η ισχύς. Στη δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση που στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών μιας σημαντικής ομάδας ηλεκτρικών κινητήρων, των κινητήρων συνεχούς ρεύματος. Το κεφάλαιο ξεκινά με μια απαραίτητη ιστορική αναδρομή στις καινοτομίες που έκαναν δυνατή την κατασκευή αυτού του τύπου κινητήρα. Έπειτα αναλύονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των κινητήρων συνεχούς ρεύματος καθώς και τυπική δομή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους διαφορετικούς τύπους κινητήρων και φυσικά στις εφαρμογές τους, που εντοπίζονται κυρίως στην ηλεκτροκίνηση. Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί μια εκτενέστερη ανάλυση των κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, οι οποίοι αποτελούν τη δεύτερη μεγάλη κατηγορία ηλεκτροκινητήρων. Σε αυτό το κεφάλαιο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους διαφορετικούς τύπους κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, καθώς και στη πληθώρα εφαρμογών που βρίσκουν εφαρμογή, κυρίως στο βιομηχανικό και παραγωγικό τομέα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, και εφόσον πλέον υπάρχουν όλες οι βάσεις για την κατανόηση των εννοιών, πραγματοποιείται μια διεξοδική μελέτη του ειδικού και πλέον χρησιμοποιούμενου τύπου κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, του ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εφεύρεση αυτού του κινητήρα και σημειώνεται η σημαντική συμβολή μεγάλων επιστημονικών προσωπικοτήτων. Στη συνέχεια αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά και η δομή του συγκεκριμένου κινητήρα, καθώς και οι βασικές βλάβες που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία του. Αναλύεται επίσης η πληθώρα εφαρμογών του επαγωγικού κινητήρα και το σημαντικό πλεονέκτημα που εμφανίζει ο ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας και γενικότερα οι ηλεκτρικοί κινητήρες σε σχέση με κινητήρες άλλου τύπου, που είναι η οικονομική του απόδοση και η αποτελεσματικότητα. Συμπερασματικά, αναλύονται τα σημαντικά πλεονεκτήματα του τριφασικού κινητήρα και τονίζονται οι διαφορές μεταξύ των ηλεκτρικών κινητήρων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πειραματικό μέρος της διπλωματικής εργασίας. Περιγράφεται δηλαδή η πειραματική διάταξη που υλοποιήθηκε στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας έναν ασύγχρονο τριφασικό κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, τον οποίο υποβάλλουμε στα εξής πειράματα: μέτρηση ωμικής αντίστασης των τυλιγμάτων του στάτη, λειτουργία εν κενώ και πείραμα ακινητοποιημένου δρομέα. Επιπλέον, πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι υπολογισμοί για την επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η προσομοίωση του πειραματικού μέρους με τη χρήση του προγράμματος Matlab/Simulink. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται οι δοκιμές συνεχούς ρεύματος, χωρίς φορτίο και ακινητοποιημένου δρομέα, με σκοπό την παρουσίαση γραφημάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.el
dc.format.extent131el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΗλεκτρικές μηχανέςel
dc.subjectΗλεκτρικοί κινητήρεςel
dc.subjectΜαγνητικά πεδίαel
dc.subjectΚινητήρες συνεχούς ρεύματοςel
dc.subjectΚινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματοςel
dc.subjectΑσύγχρονος τριφασικός κινητήραςel
dc.subjectΠειραματικό μέροςel
dc.subjectΠροσομοίωσηel
dc.titleΜελέτη ασύγχρονου τριφασικού κινητήραel
dc.title.alternativeStudy of asynchronous three-phase motorel
dc.typeΔιπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚαλκάνης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.committeeΣυγγερίδου, Ολυμπιάδα
dc.contributor.facultyΣχολή Μηχανικώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικώνel
dc.description.abstracttranslatedThe scope of this thesis is the study of the asynchronous three-phase motor, also known as induction motor. First, an attempt is made to present the basic principles and physical quantities of the electric motor. Concepts such as magnetic field and magnetic flux, the creation of torque in an electric motor through the magnetic circuit and the importance of various quantities such as the intensity and direction of the electric current for the operation of the motor are analyzed and pointed out. General properties of these motors, such as operating temperature, torque and power, are also reported. In the second chapter an analysis is made that aims to understand the basic principles of an important group of electric motors, called direct current or DC motors. The chapter begins with a necessary historical overview of the innovations that made the construction of this type of motor possible. Then, the basic principles of operation of DC motors as well as their typical structure are analyzed. Special emphasis is given to the different types of motors and of course to their applications, which are mainly found in electric vehicle propulsion. In the third chapter a more detailed analysis of alternating current or AC motors, which are the second largest category of electric motors. In this chapter, special emphasis is given to the different types of AC motors, as well as the variety of applications that are applicable, mainly in the industrial and productive sector. In the fourth chapter of this thesis, and since there are now all the basic information for understanding the concept available, a thorough study of the special and most widely used type of AC motor, the asynchronous three-phase motor, is carried out. Initially, a historical review is made of the invention of this motor and the important contribution of great scientific personalities is noted. Then, an analysis is following that highlights the basic characteristics and structure of this motor, as well as the basic failures that occur during its operation. The variety of applications of the induction motor is also analyzed and the important advantage of the asynchronous three-phase motor and all the electric motors in general in relation to other types of motors, which is its economic efficiency and effectiveness, is analyzed. In conclusion, the significant advantages of the three-phase motor are analyzed and the differences between direct and alternating current electric motors are emphasized The fifth chapter refers to the experimental part of this thesis. In other words, the experimental set-up performed in the laboratory using an asynchronous three-phase squirrel-cage motor is described, which we submit to the following experiments: measurement of ohmic resistance of stator windings, no-load operation and stationary rotor experiment. In addition, the necessary calculations are performed to process the experimental results. In the sixth chapter the experimental part is simulated using the Matlab / Simulink program. Specifically, direct current test, without load and with a stationary rotor, are performed in order to present graphs and draw conclusions.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές