Collections in this community

Recent Submissions

 • Συσκευές σπιρομέτρησης: σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις 

  Φακίτσα, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-07)
  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη διαχείρισης της διαγνωστικής πληροφορίας της μεθόδου της σπιρομέτρησης. Συγκεκριμένα, έγινε ανάλυση των παραμέτρων της πνευμονικής λειτουργίας, οι οποίες μετριούνται σε μια ...
 • Κατασκευή ψηφιακού ομοιώματος βασισμένο σε εικόνα μαστογραφίας 

  Τσάκα, Αντωνία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-07-09)
  Σκοπό της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μεθοδολογίας κατασκευής ψηφιακού ομοιώματος βασισμένο σε εικόνα μαστογραφίας, καθώς και η αξιολόγηση του μέσω της προσομοίωσης της ακτινοβόλησης με τη χρήση ...
 • Ασαφής επεξεργασία εικόνας 

  Καράτσαλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-06-06)
  Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην εκτίμηση της πυκνότητας του μαστού μέσω μαστογραφιών, ένα κρίσιμο μέτρο ενημέρωσης και αναγνώρισης για τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Εξετάζουμε τις διάφορες μεθόδους και εργαλεία ...
 • Στατιστική ανάλυση βλαβών σε in vitro διαγνωστικά συστήματα: μελέτη περίπτωσης σε σύστημα ανοσοφθορισμού 

  Κότες, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-06)
  Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η στατιστική μελέτη των βλαβών που έχουν προκύψει στα τελευταία τρία χρόνια για τους αναλυτές AP16 IF Elite που βρίσκονται στον Ελλαδικό χώρο στα δημόσια και ιδιωτικά in vivo ...
 • Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος ηλεκτροεγκεφαλογραφίας Enobio 

  Οικονόμου, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-11-30)
  Η Ηλεκτροεγκεφαλογραφία (ΗΕΓ) είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μας βοηθά να μελετήσουμε τον εγκέφαλο. Καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το ...
 • Ανάλυση γνωστικών λειτουργιών μέσω συστήματος φορέσιμου ηλεκτροεγκεφαλογράφου 

  Καλτσάς, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-04-18)
  Στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι η διαμόρφωση ενός πρωτοκόλλου λήψης και επεξεργασίας βιοσημάτων, για να διερευνηθεί κατά πόσο αλλαγές από την κατάσταση ηρεμίας στην κατάσταση σκέψης ενός ανθρωπίνου εγκεφάλου μπορούν ...
 • Θερμογραφία κάτω άκρων 

  Γεωργίου, Βασίλης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10-11)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η θερμογραφική μελέτη των κάτω άκρων με τη τεχνική της υπέρυθρης απεικόνισης και η ποσοτική εκτίμηση της φυσιολογικής κατανομής θερμοκρασίας στα κάτω άκρα.Το κυκλοφορικό σύστημα περιλαμβάνει ...
 • Νεοφυής επιχειρηματικότητα στην βιοϊατρική τεχνολογία 

  Χαραλάμπους, Μάριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-04-26)
  Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να καταγράψει τις διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας νεοφυούς επιχείρησης στον τομέα της υγείας και της βιοϊατρικής τεχνολογίας, και να δημιουργήσει ένα ...
 • Η ιστορία, η εξέλιξη και η σημαντικότητα των αναπνευστήρων 

  Στεργίου, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-21)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναλυθεί η σημαντικότητα των αναπνευστήρων στην σημερινή εποχή. Ξεκινώντας με την ιστορική αναδρομή, θα έρθει στο προσκήνιο ότι στο κομμάτι της ιατρικής από τον 15ο αιώνα μ.Χ ξεκινάει ...
 • Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην πυρηνική ιατρική: Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων απεικόνισης & των υβριδικών συστημάτων PET/CT, SPECT/CT. 

  Μελιόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-04-16)
  Η Πυρηνική Ιατρική είναι μια ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιεί τις ιδιότητες της ακτινοβολίας και των ραδιοφαρμάκων για τη διάγνωση, θεραπεία και έρευνα των ασθενειών. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί τα ισότοπα, που είναι ...
 • Υπέρυθρη θερμογραφική απεικόνιση κατά τη σωματική άσκηση 

  Βέργος, Ορφέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-21)
  Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας εστιάζεται στην μέτρηση της επιφανειακής θερμοκρασίας του σώματος με την τεχνική της υπέρυθρης θερμογραφικής απεικόνισης, πριν και μετά την αερόβια άσκηση και συγκεκριμένα την υπαίθρια ...
 • Αλγόριθμοι τμηματοποίησης στην ακτινοθεραπεία 

  Μπελίτσου, Μαρία Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-08)
  Η ακτινοθεραπεία αποτελεί μια σημαντική μέθοδο θεραπείας για τη θανάτωση των νεοπλασματικών κυττάρων μέσω της χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η επιτυχία της ακτινοθεραπείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ακριβή καθορισμό ...
 • Χαρακτηρισμός, ανάλυση και δόση ακτινοβολίας του CBCT 

  Παπαρβανίτη, Αθανασία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-04-15)
  Present thesis focuses on Cone Beam Computed Tomography (CBCT) technology and its significance in the field of medical imaging. The thesis provides an overview of the history of CBCT, its operating principles, the ...
 • Σολάριουμ, τεχνική, υγειονομική, νομοθετική και οικονομική μελέτη 

  Kιζερόπουλος, Κωσταντίνος Μάριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-04-08)
  Σκοπός της εργασίας είναι να δώσει μια αντικειμενική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το τι ακριβώς είναι και κάνει ένα κρεβάτι τεχνητού μαυρίσματος και να πραγματοποιήσει μία οικονομοτεχνική μελέτη για την δημιουργία ...
 • Τεχνητός νεφρός: δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, κλινικές εφαρμογές 

  Βασιλειάδου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-20)
  Στην αιμοκάθαρση ο καθαρισμός του αίματος γίνεται έξω από το σώμα σε ένα "τεχνητό νεφρό", το μηχάνημα της αιμοκάθαρσης. Το αίμα αντλείται μέσω πλαστικών γραμμών προς τον αιμοσταθμό και πάλι πίσω, μια διαδικασία που ...
 • Ανάλυση βλαβών οδοντιατρικών κλιβάνων αποστείρωσης 

  Πέττα, Ασημίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-04)
  Σε όλες τις εποχές, από την εποχή του Ιπποκράτη μέχρι και σήμερα, η απολύμανση και η αποστείρωση είναι κρίσιμες διαδικασίες στον τομέα της υγείας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να περιγραφούν οι διαδικασίες εγκατάστασης, ...
 • Ιστορία και κοινωνικές προεκτάσεις της απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού 

  Αποστόλου, Δέσποινα-Αθηνά (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-22)
  Η Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (Magnetic Resonance Imaging-MRI) είναι μια από τις πιο χρήσιμες απεικονιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ιατρική, για την απεικόνιση δομών του ανθρώπινου σώματος. Στην ...
 • Οπτικά φαινόμενα σε ιατρικές εφαρμογές και προσομοίωσή τους μέσω εργαστηριακών ασκήσεων 

  Δεράτσα, Νικολέττα-Αθηνά (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-21)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εκτείνεται σε τρεις βασικούς άξονες, την ανάλυση συγκεκριμένων φαινομένων διάδοσης του φωτός, την εφαρμογή τους σε ιατρικές διατάξεις, και την κατανόηση αυτών μέσω εργαστηριακών ασκήσεων ...
 • Ευφυής ιατρική διάγνωση με προηγμένα ασαφή σύνολα, σύνθεση ασαφούς σχέσης, τελεστές συσσωμάτωσης και μέτρα ομοιότητας 

  Στεφόπουλος, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-15)
  Η ιατρική διάγνωση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας εμπειρογνώμονας διατίθεται να βρει από ποια ασθένεια μπορεί να πάσχει ένας εξεταζόμενος ανάλογα με τα συμπτώματα που εμφανίζει. Ωστόσο, το ευρύ φάσμα της ιατρικής ...
 • Μελέτη εξοπλισμού ιατρικών κέντρων θεραπείας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης 

  Ρούσσου, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-11)
  Η διπλωματική εργασία "Μελέτη Εξοπλισμού Ιατρικών Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης" προσφέρει μια εκτενής και σφαιρική ανάλυση επί του συγκεκριμένου θέματος. Καταρχάς, εξετάζονται οι παθήσεις και τα προγράμματα ...

View more