Show simple item record

Άσκηση διοικητικής εποπτείας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από τον ελεγκτή νομιμότητας στον επόπτη Ο.Τ.Α.

dc.contributor.advisorΠραβίτα, Μαρία Ηλιάνα
dc.contributor.authorΔαφνά, Άννα
dc.date.accessioned2023-01-10T12:26:55Z
dc.date.available2023-01-10T12:26:55Z
dc.date.issued2022-12
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3567
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3407
dc.description.abstractΤόσο η διοικητική αποκέντρωση όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση συνιστούν βασικούς θεσμούς του πολιτικού και διοικητικού συστήματος της χώρας μας, και παρότι έχουν υποστεί αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε όλη την πορεία λειτουργίας του ελληνικού κράτους, η σημαντικότητά τους αντανακλάται στη συνταγματική πρόβλεψη της ύπαρξης και λειτουργίας τους. Το Σύνταγμα εγγυάται διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παράλληλα, όμως, αναγνωρίζει στο κράτος την αρμοδιότητα να ασκεί διοικητική εποπτεία σε αυτούς, ως αποκλειστικός φορέας της εξουσίας που επιβάλλει το σεβασμό της νομιμότητας που τη διέπει, όταν αυτή ασκείται από νομικά πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του νομικού προσώπου του. Παρότι η εποπτεία δεν πρέπει να αναιρεί τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. ή να εμποδίζει την ελεύθερη δράση τους, η κατά παραχώρηση άσκηση δημόσιας εξουσίας στους Οργανισμούς Τ.Α. δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι απεριόριστη. Η δυνατότητα άσκησης ελέγχου μέσω αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών διασφαλίζει τη συνοχή του διοικητικού συστήματος και αποτελεί κύριο συστατικό για ένα κράτος δικαίου. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την κρατική εποπτεία που ασκείται στους Ο.Τ.Α. και ειδικότερα το εποπτικό όργανο που προβλέφθηκε να έχει την αρμοδιότητα αυτή, την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Με τη ρύθμιση για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής δημιουργήθηκαν προσδοκίες για άσκηση ανεξάρτητου, αμερόληπτου και αποτελεσματικού ελέγχου από εξειδικευμένο όργανο. Ωστόσο, το γεγονός ότι η λειτουργία του δεν έχει ακόμα ξεκινήσει θέτει το ερευνητικό ερώτημα, το οποίο καλείται να απαντήσει η παρούσα μελέτη: αν τελικά είναι απαραίτητη η έναρξη λειτουργίας των Α.Υ.Ε. και τι περισσότερο μπορεί να προσφέρουν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, που ακούν σήμερα την εποπτεία. Στόχος της εργασίας είναι να απαντηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα και παράλληλα να γίνει κατανοητό στον αναγνώστη το θεσμικό πλαίσιο του κρατικού ελέγχου και οι συνεχείς αλλαγές που αυτό έχει υποστεί. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος εποπτείας εξετάζεται μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, και ειδικότερα μέσα από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σε συνδυασμό με την πλούσια βιβλιογραφία και τις επιστημονικές μελέτες, οι οποίες μελετήθηκαν και εξετάστηκαν συγκριτικά.el
dc.format.extent115el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΔιοικητική εποπτείαel
dc.subjectΑυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑel
dc.subjectΑποκεντρωμένες διοικήσειςel
dc.subjectΟργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησηςel
dc.subjectΝ. 3852/2010el
dc.subjectΝ. 4555/2018el
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκησηel
dc.titleΆσκηση διοικητικής εποπτείας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από τον ελεγκτή νομιμότητας στον επόπτη Ο.Τ.Α.el
dc.title.alternativeExercise of administrative supervision over local-government. From legality auditor to supervisor of the local self-governing authoritiesel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΤζέμος, Βασίλειος
dc.contributor.committeeΜακρίδης, Σάββας
dc.contributor.facultyΣχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.contributor.masterΔημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντel
dc.description.abstracttranslatedThe administrative decentralization, as well as the local government, are basic institutions of the political and management system of our country and although they have undergone changes and reforms throughout the history of the Greek state, the fact that constitution guaranties their existence and their function shows how important they are. The constitution guaranties the independence of the management and the finance of the local self-governing authorities. However, at the same time, it recognizes the role of the state for the administrative supervision over them as the only authority than can impose respect for the legitimacy when exercised by legal persons other than the legal entity of the state. Although the state's supervision should not restrict the administrative and financial independence of the local self-governing authorities or block their activities, the selective exercise of public authority cannot and should not be limitless. The capacity of inspection through effective systems guarantees the consistency of the administrative system and is the main factor of a state of justice. The present thesis is about the state’s inspection of local self-governing authorities and more specifically the new institution that has that function, the Autonomous Supervision Agency of the local self-governing authorities. Creating this institution raised hopes for exercising an independent, unbiased and effective inspection by a specialist institution. However, the fact that this institution hasn’t started working yet, poses the question of this thesis: if the Autonomous Supervision Agency is really necessary and what can it offer more than the Decentralized Administrations that have today the responsibility of inspection. The goal of the thesis is to answer that specific question and explain to the reader the institutional framework of the state inspection and its endless changes. The effectiveness of the inspection system is examined through different sources, and especially the relevant legislation, combined with the bibliography and the scientific studies that were examined comparatively.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές