Show simple item record

Από τα αρχεία στον σκοτεινό τουρισμό

dc.contributor.advisorAntoniou, Angeliki
dc.contributor.authorΛιάπη, Μαρία
dc.date.accessioned2023-03-24T08:27:17Z
dc.date.available2023-03-24T08:27:17Z
dc.date.issued2023-02-22
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/4040
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3880
dc.description.abstractΟ άνθρωπος συνδέεται με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον θάνατο, τον πόλεμο, τη βία και όλα τα παραπάνω απασχολούν την ανθρωπότητα από τη δημιουργία του κόσμου, μέχρι και σήμερα. Ο άνθρωπος καλείται μέσω της έμφυτης περιέργειας του, να αναζητήσει τρόπους και πρακτικές, για να εξηγήσει και να αμβλύνει τη αβεβαιότητα του. Η επαφή του με αρνητικά γεγονότα και χώρους που σχετίζονται με αυτά, γίνεται συμπτωματικά ή εσκεμμένα. Μία εσκεμμένη μορφή προσέγγισης δυσάρεστων γεγονότων, γίνεται με την επίσκεψη σε χώρους με κληρονομιά που της αποδίδονται μακάβρια χαρακτηριστικά. Έτσι, η επίσκεψη σε τέτοιους χώρους ονομάζεται Σκοτεινός Τουρισμός. Ο Σκοτεινός Τουρισμός είναι ένα φαινόμενο ειδικού τουρισμού που μελετάται και απασχολεί το διεθνές ακαδημαϊκό κοινό από το 1996. Ο ιδιαίτερος τύπος ταξιδιού, εμφανίζεται σε ανεπτυγμένες τουριστικά τοποθεσίες ή αφορά περιοχές και σημεία, που διαθέτουν ιστορική ή λαογραφική σημασία και κληρονομιά παγκόσμιου ή τοπικού ενδιαφέροντος, που δεν έχει αξιοποιηθεί και αναπτυχθεί ακόμα. Πληροφορίες σχετικά με ανθρώπους και μέρη που μπορούν να σχετίζονται με μέρη σκοτεινού τουρισμού μπορούμε να βρούμε σε αρχεία. «Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του» (Γιαννακόπουλος,2015). Στην παρούσα πτυχιακή εργασία στόχος είναι η ένωση του σκοτεινού τουρισμού της Αθήνας με αρχεία και πηγές τόσο ηλεκτρονικές, όσο και βιβλιογραφικές, που αναφέρονται πρόσωπα και μέρη του 19ου αιώνα, με σκοπό την δημιουργία μιας διαδρομής σκοτεινού τουρισμού.el
dc.format.extent44el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΣκοτεινός τουρισμόςel
dc.titleΑπό τα αρχεία στον σκοτεινό τουρισμόel
dc.title.alternativeFrom the archives to dark tourismel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeStoyannidis, Yannis
dc.contributor.committeeΖαμπακόλας, Χρήστος
dc.contributor.facultyΣχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησηςel
dc.description.abstracttranslatedThe relationship that people have with mortality, death, war and violence is an issue that has preoccupied humanity since the beginning of the world. Human through his innate curiosity, is going to search for ways and practices to explain and mitigate his uncertainty. His contact with negative events and places related to them is accidental or intentional. A deliberate form of approaching unpleasant events is done by visiting places with a macabre heritage. The intentional visit of such places is called Dark Tourism. Dark Tourism is a special tourism phenomenon that has been studied and concerned the international academic public since 1996. The special type of travel occurs in developed tourist locations or concerns areas and points, which have historical or folkloric significance and heritage of global or local interest, which it has not been exploited and developed yet. Information about people and places that can be related to places of dark tourism can be found in archives. An archive is considered a collection of documents of historical importance, usually regardless of form, date and material that is kept or produced by any natural or legal person, any public or private organization in the context of its activities. In this dissertation the aim is to combine the dark tourism of Athens with archives and sources, both electronic and bibliographic that refers to persons and places of the 19th century, in order to create a dark tourism path.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Πτυχιακές εργασίες
    Πτυχιακές εργασίες τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές