Show simple item record

Δημόσια ελλείμματα και δημόσιο χρέος στη Ελλάδα: Διερεύνηση των αιτιών της διαχρονικής τους εξέλιξης και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών αντιμετώπισής τους

dc.contributor.advisorΒαβούρα, Χαρίκλεια
dc.contributor.advisorVavouras, Ioannis
dc.contributor.authorΚαράντζαλη, Ευδοκία
dc.date.accessioned2023-03-27T07:20:24Z
dc.date.available2023-03-27T07:20:24Z
dc.date.issued2023-03-10
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/4053
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3893
dc.description.abstractΣτην παρούσα διπλωματική εργασία διενεργείται ανάλυση και ιστορική αναδρομή του δημόσιου ελλείμματος και χρέος της Ελλάδας. Δίνεται έμφαση στην διαχρονική ιστορία του χρέους, αλλά κατά κύριο λόγο θα αναλυθούν οι αιτίες που προκάλεσαν τη διόγκωση αυτού του χρέους, όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Επιπλέον θα αναλυθούν οι αντιδράσεις και οι ενέργειες των εκάστοτε κυβερνήσεων στην προσπάθεια τους να αποπληρώσουν το χρέος της χώρας. Μία οικονομική κρίση δεν αφορά ποτέ μόνο τα σύνορά μίας χώρας. Λόγω των συναλλαγών της με άλλα κράτη, όσο μικρή και να είναι, επηρεάζει την οικονομία των γειτόνων της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είναι κράτος μέλος της, αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας της γενικότερα. Πρωταρχικός σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι λοιπόν να μελετηθούν όσο τον δυνατόν αναλυτικότερα οι αιτίες της που προκάλεσαν το δημόσιο χρέος αλλά και το πόσο αποτελεσματικές ήταν οι ενέργειες κάθε φορά της εκάστοτε κυβέρνησης στην αντιμετώπισή του. Από εκεί και έπειτα θα γίνει μία αναφορά και σε χώρες οι οποίες υπέστησαν και αυτές σοβαρή οικονομική κρίση ιδιαίτερα μετά το 2007 και θα συγκριθεί η κάθε χώρα με την Ελλάδα. Συγκεκριμένα θα γίνει σύγκριση της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Κύπρου με την Ελλάδα. Θα αναλυθούν και τα μέτρα που πήρε η κάθε κυβέρνηση της χώρας ώστε να μπορέσει να ανακάμψει. xiii xiv Ξεχωριστό κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί και μία σχετικά νέα έννοια, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο επέβαλλαν η Γερμανία και η Γαλλία. Η Γερμανία ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει δημοσιονομική σταθερότητα στην ΟΝΕ και η Γαλλία τη διατήρηση της οικονομικής της ευημερίας. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος της διαχρονικής εξέλιξης του ελληνικού δημόσιου χρέους προέκυψαν σημαντικές ερευνητικές ερωτήσεις οι οποίες δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε δείγμα 100 υπαλλήλων των δήμων της Ελλάδας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επεξήγηση των αποτελεσμάτων με βάση του στατιστικού προγράμματος SPSS.el
dc.format.extent203el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΔημόσια ελλείμματαel
dc.subjectΔημόσιο χρέοςel
dc.subjectΕλλάδαel
dc.subjectΔιαχρονική εξέλιξηel
dc.subjectΟικονομικές κρίσειςel
dc.titleΔημόσια ελλείμματα και δημόσιο χρέος στη Ελλάδα: Διερεύνηση των αιτιών της διαχρονικής τους εξέλιξης και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών αντιμετώπισής τουςel
dc.title.alternativePublic deficits and public debt in Greece: Investigation of the causes of their long -term growth and the effectiveness of the policies to deal with themel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΣταυρουλάκης, Δημήτριος
dc.contributor.committeeΑλεξόπουλος, Ανδρέας
dc.contributor.facultyΣχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.contributor.masterΔημόσια Οικονομική και Πολιτικήel
dc.description.abstracttranslatedIn this thesis, an analysis and historical review of the public deficit and debt of Greece is carried out. Emphasis is placed on the long-term history of the debt, but mainly on the analysis of the main factors that caused the growth of this debt throughout the examined time period. In addition, the reactions and actions of each government in their effort to repay the country's debt will be analyzed. An economic crisis never concerns only the borders of a country. Due to its transactions with other states, no matter how small it it may be, it affects the economy of its neighbors, the European Union if it is a member state, but also the global economy in general. The primary objective of this thesis is therefore to study as detailed as possible the determinants of the growth of public debt in Greece but also how effective the actions of each government were each time. From there on, a reference will also be made to countries that also suffered an economic crisis, especially after 2007, and each country will be compared with Greece. Specifically, Ireland, Portugal, Spain and Cyprus will be compared with Greece. The measures taken by each government of the country to be able to recover will also be analyzed. A separate chapter of the thesis is a relatively new concept, the Stability and Growth Pact, which was imposed by Germany and France. Germany wanted in this way to create fiscal stability in the EMU and France to maintain its economic prosperity. Through the bibliographic review of the topic of the long-term evolution of the Greek public debt, important research questions emerged which created a questionnaire which was distributed to a sample of100 employees of the municipalities of Greece. The results were thenanalyzed using the SPSS statistical program.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές