Show simple item record

Οι ειδικές δεξιότητες (soft skills) ως παράγοντας περιορισμού των ατυχημάτων στο πλοίο

dc.contributor.advisorΓεωργούλης, Γεώργιος
dc.contributor.authorΤερτίπη, Δανάη Ρέα
dc.date.accessioned2023-04-03T10:26:06Z
dc.date.available2023-04-03T10:26:06Z
dc.date.issued2023-03-10
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/4153
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3992
dc.description.abstractΗ εργασία αυτή αποτελεί μια ανάλυση των ειδικών δεξιοτήτων και τη σύνδεση αυτών σε σχέση με τα ναυτικά ατυχήματα. Αναλύει πως η εξέλιξη του ναυτιλιακού κλάδου έφερε την ανάγκη θέσπισης ενός συστήματος διαχείρισης στις ναυτιλιακές εταιρίες και την θέσπιση προτύπων εκπαίδευσης στους ναυτικούς βελτιώνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποφυγή ναυτικών ατυχημάτων. Παρολαυτά ο ανθρώπινος παράγοντας ως κινητήριος μοχλός όλων των εργασιών επί του πλοίου αλλά και εξ αποστάσεως από τα ναυτιλιακά γραφεία θεωρείται ακόμη η κατά κράτος αιτιολογία ατυχημάτων. Συνεπώς σε αυτόν θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια στη θάλασσα. Παρατηρείται ότι η εκπαίδευση των ναυτικών έχει εστιάσει πολύ στην τεχνική κατάρτιση τους μέσα από τους διεθνής κανονισμούς, ενώ σχεδόν καθόλου δεν άπτεται θέματα διαχείρισης και τρόπου εκτέλεσης αυτών των τεχνικών γνώσεων. Στη συνέχεια αναλύονται οι ειδικές δεξιότητες ως χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση με την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στο χώρο εργασίας και ο βαθμός σημαντικότητας και χρησιμότητας τους ειδικότερα στο χώρο της ναυτιλίας. Εξηγείται ο λόγος γιατί οι ειδικές δεξιότητες έχουν τόσο μεγάλη σημασία για τους ναυτικούς καθώς το επάγγελμα αυτό έχει την ιδιαιτερότητα της καθημερινής εικοσιτετράωρης επαφής των εργαζομένων σε εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον διαβίωσης. Γίνεται δε κατανομή τους σε δυο κατηγορίες ως βασικές (για αρχαρίους) και επιπρόσθετες για όλους τους ναυτικούς .Για την ανάλυση των παραπάνω έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσα από ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σε επιστημονικούς ισότοπους και βιβλία. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση κάποιον από τα μεγαλύτερα ναυτικά ατυχήματα ως συνέπειες έλλειψης ειδικών δεξιοτήτων από τους ναυτικούς που οδήγησαν τα πλοία και το πλήρωμα τους σε αυτή τη δυστυχή κατάληξη. Τέλος παρουσιάζονται κάποια εργαλεία αξιολόγησης των ειδικών δεξιοτήτων για τις ναυτιλιακές εταιρίες ώστε να αναδεχθούν τυχόν ελλείψεις αυτών με σκοπό τη βελτίωση τους και την αύξηση της ασφάλειας του θαλάσσιου εμπορείου.el
dc.format.extent73el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Αιγαίουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectSoft skillsel
dc.subjectΣυστήματα ποιότηταςel
dc.subjectΑνθρώπινος παράγονταςel
dc.subjectΝαυτικά ατυχήματαel
dc.subjectSafety management systemel
dc.titleΟι ειδικές δεξιότητες (soft skills) ως παράγοντας περιορισμού των ατυχημάτων στο πλοίοel
dc.title.alternativeSoft skills as a factor in reducing accidents on boardel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠαπουτσιδάκης, Μιχαήλ
dc.contributor.committeeDrosos, Christos
dc.contributor.facultyΣχολή Μηχανικώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγήςel
dc.contributor.masterΝέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορέςel
dc.description.abstracttranslatedThis paper is an analysis of special skills and their connection in relation to maritime accidents. It is an analysis of how the development of the shipping industry brought the need to establish a management system for shipping companies and the establishment of training standards for seafarers, greatly improving the avoidance of maritime accidents. However, the human factor as the driving force of all work on board and remotely from shipping offices is still considered the cause of accidents by far. Therefore, it should be given more weight in order to increase safety at sea. It is observed that the training of seafarers has focused a lot on their technical training through international regulations, while it hardly touches on issues of management and how to execute this technical knowledge. Additionally the special skills are analyzed as characteristics of human behavior in relation to efficiency and effectiveness in the workplace and their degree of importance and usefulness in particular in the shipping field. The reason why special skills are so important for seafarers is explained as this profession has the particularity of daily twenty-four hour contact of workers in an extremely dangerous living environment. They are divided into two categories as basic (for beginners) and additional for all sailors. For the analysis of the above, a bibliographic review was made through Greek and foreign bibliography in scientific platforms and books. Then some of the biggest maritime accidents are analyzed as consequences of a lack of special skills by the sailors who led the ships and their crew to this unfortunate end. Finally, some tools are presented to evaluate the specific skills for shipping companies in order to recognize any deficiencies in order to improve them and increase the safety of maritime trade.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές