Now showing items 1-20 of 64

  • Εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και νευρωνικών δικτύων για την ταξινόμηση υπερηχητικών σημάτων sonar 

   Μακρυγιώργος, Χαρίλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε η εξέταση βελτίωσης της ακρίβειας πρόβλεψης όσον αφορά την επεξεργασία, αναγνώριση και ταξινόμηση στόχων που προέρχονται από υπερηχητικά σήματα Sonar. Η εργασία εντάσσεται στην ...
  • Βελτιστοποίηση παραμέτρων διαδρομής πλοίου με μηχανική μάθηση 

   Μαραγκός, Βίκτωρ (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Η παρακάτω διπλωματική διατριβή αναφέρεται στην βελτιστοποίηση διαδρομής πλοίου με μηχανική μάθηση. Αρχικά παρατίθεται μια εισαγωγή για το θέμα και γίνεται επεξήγηση της διατριβής. Στη συνέχεια αναλύονται ο σκοπός, οι ...
  • Καταγραφή πραγματικού χρόνου με κάμερα, ατόμων πληρώματος και αναγνώριση αυτών, στο μηχανοστάσιο ενός πλοίου, με χρήση αλγορίθμων μηχανικής όρασης 

   Γεωργίου, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Στο πλαίσιο αυτής της Διπλωματικής Διατριβής, έγινε προσπάθεια να αναφερθούμε σε κάποια από τα χαρακτηριστικά των αλγορίθμων αναγνώρισης προσώπων, και να υλοποιηθεί ένας τέτοιος αλγόριθμος σε Python shell με τη χρήση της ...
  • Η επενδυτική βιωσιμότητα των εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία (βιοκαύσιμα & ηλεκτροκαύσιμα) 

   Πολίτη-Κατσαδώρου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Στον καμβά μιας εποχής παγκοσμιοποίησης, «ανατροπής» κοινωνικών-οικονομικών πολιτικών δομών και τεχνολογικών εξελίξεων με αποκορύφωμα αυτών, το παγκοσμίου κλίμακας επιδημικό φαινόμενο του Covid-19 που βιώνει η ανθρωπότητα ...
  • Πως μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία blockchain στα smartcontainers 

   Βουλγαράκη, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Στη σύγχρονη εποχή, το τεχνολογικό περιβάλλον, συνεχώς εξελίσσεται. Οργανισμοί και επιχειρήσεις σε διάφορους επιστημονικούς τομείς προσπαθούν να εξετάσουν αν οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν αξία ή αν η ήδη υπάρχουσα ...
  • Μελέτη της δομής και λειτουργίας ναυλαγοράς δεξαμενοπλοίων – Ανάλυση τύπων ναυλοσυμφώνων για δεξαμενόπλοια 

   Βασιλόπουλος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Η ναυτιλιακή βιομηχανία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις παγκόσμιες αγορές δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του διεθνούς εμπορίου διακινείται μέσω θαλάσσης ειδικότερα η μεταφορά υγρών χύδην φορτίων θεωρούνται από τα ...
  • Η αύξηση της χωρητικότητας των containerships και η επίδραση τους στη λιμενική βιομηχανία 

   Καραφύλλας, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Η παγκόσμια ναυτιλία, στη σύγχρονη εποχή, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία και οι καινοτόμες λύσεις έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του κλάδου, αλλά αυτό δε συμβαίνει χωρίς ...
  • Χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (UAVs) στη ναυτιλία, για τον ανεφοδιασμό των πλοίων 

   Ζέρβας, Σταμούλης (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Η εμπορική Ναυτιλία κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δραστηριότητα του διεθνούς εμπορίου, ως βασικός μεταφορέας των αγαθών ανά τον κόσμο. Η εντατική δραστηριότητα του στόλου, συνεπάγεται την ανάγκη της άρτιας υποστήριξης ...
  • Η ιστορική εξέλιξη της γέφυρας εμπορικού πλοίου 

   Γιαννιώτη, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Η ναυτιλία από τα πολύ πρώιμα χρόνια αποτελεί μία από τις κυριότερες εμπορικές και όχι μόνο δραστηριότητες του ανθρώπου. Από την εξέλιξη της κοινωνίας και επί το ειδικότερο της τεχνολογίας, φυσικό είναι ότι δεν θα μπορούσε ...
  • Η μερισματική πολιτική στην ναυτιλιακή βιομηχανία 

   Τζήκας, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Μερισματική απόδοση (dividend yield) είναι το μέρισμα που πληρώνει μία εταιρία ως ποσοστό επί της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και αποδίδεται αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας ...
  • Κυβερνοασφάλεια και ναυτιλία: οπτικές και προκλήσεις 

   Πετρόπουλος, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Στη σημερινή εποχή κυριαρχεί ο κόσμος της πληροφορίας καθώς επίσης και της ανταλλαγής πληροφοριών. Σε αυτή την εποχή, η απαίτηση για ασφάλεια συνεχώς και αυξάνεται. Ο σύγχρονος επιχειρησιακός κόσμος εμφανίζει ολοένα και ...
  • Στρατηγική ανάπτυξη ενδοχώρας λιμένα Θεσσαλονίκης 

   Ξάνθης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Η εργασία εξετάζει αρχικά την παρούσα κατάσταση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Γίνεται αναφορά στο σημαντικό ρόλο του λιμανιού και την ιστορική αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ της πόλης της Θεσσαλονίκης και του λιμένα ...
  • Ναυτικά ατυχήματα και έκτακτες καταστάσεις σε φορτηγά πλοία 

   Αλεξοπούλου, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Η ιστορία των θαλάσσιων μεταφορών χαρακτηρίζεται από ατυχήματα πλοίων με καταστροφικές συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή και το θαλάσσιο περιβάλλον. Σε απάντηση σε αυτά τα καταστροφικά ατυχήματα, όλο και περισσότερες νέες ...
  • Πρόβλεψη λειτουργικών παραμέτρων πλοίου με χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης 

   Αλεξίου, Κυριάκος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Σε αυτή τη διπλωματική διατριβή ο συγγραφέας αξιολογεί και συγκρίνει τη χρήση αλγορίθμων πολλαπλής παλινδρόμησης όπως τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, τα Δέντρα Απόφασης, τα Δάση Τυχαίας Απόφασης, τους k-Πλησιέστερους Γείτονες ...
  • Διερεύνηση της συμπεριφοράς καταλυτικών μετατροπέων ως συνάρτηση της δομής και της πυκνότητας κυψελών 

   Αλπάς, Ματθαίος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Ο καταλυτικός μετατροπέας είναι η συσκευή ελέγχου εκπομπών ρύπων που μετατρέπει τοξικά αέρια σε λιγότερο τοξικά. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη διερεύνηση η διερεύνηση του φαινομένου της υποπίεσης και της συμπεριφοράς του ...
  • Locomotive fault prognosis via machine learning 

   Γεωργαλής, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02-19)
   Railway has played a vital role in transportation of both goods and people historically, continuing to hold an important share of the market with great potentials. Locomotives are the main part of a train and as with any ...
  • Το blockchain στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων 

   Αυγουστίδη, Στυλιανή (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-05-18)
   Το Blockchain έχει αναδειχθεί ως πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την εξασφάλιση εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών. Με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές πρότυπο επικοινωνίας, όπου η ακεραιότητα ...
  • Μέθοδοι συντήρηση στα συστήματα πλοίων 

   Μπουρδούβαλης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-06)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία θα ασχοληθεί με τις Μεθόδους Συντήρησης στα Συστήματα Πλοίων. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός συντήρησης είναι απαραίτητος και σημαντικός σε κάθε οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την προμήθεια ...
  • Ασφαλέστερα πιο έξυπνα και πράσινα πλοία χρησιμοποιώντας υβριδική τεχνολογία 

   Μπάρδης, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-06-23)
   Ο ναυτιλιακός τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και ανάπτυξη αλλά επιφέρει και σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση για αυτό ο σχεδιασμός των πράσινων πλοίων έχει λάβει σημαντική προσοχή με στόχο ...
  • Logistics 4.0 με εφαρμογές στην ναυτιλία 

   Πετσίνη, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-06-23)
   Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από συνεχείς μεταβολές λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Η εποχή που διανύουμε έχει οριστεί ως η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία κατά την εισαγωγή της στον ...