Show simple item record

Covid-19. Η επόμενη μέρα για τον θαλάσσιο τουρισμό

dc.contributor.advisorGiantsi, Theodora
dc.contributor.authorΓιακουμάκης, Ευστράτιος
dc.date.accessioned2023-06-06T11:29:18Z
dc.date.available2023-06-06T11:29:18Z
dc.date.issued2023-05-09
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/4445
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-4283
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία, αποτελεί μία έρευνα που έγινε σχετικά με την επιδημιολογική εξέλιξη ανά τις χώρες της Ευρώπης και σαφώς της Ελλάδας. Με την βοήθεια πινάκων και χαρτών αποτυπώνεται η πρόοδος της πανδημίας σε χώρες κομβικές για το yachting και την θαλάσσια αναψυχή. Η περίοδος έρευνας αφορά το διάστημα της 20ης εβδομάδας του 2020 έως και την 01η εβδομάδα του 2021. Στη συνέχεια ελέγχθηκε η περίοδος από την 01η εβδομάδα του 2021 έως και την 28η του ίδιου έτους. Με αυτόν τον τρόπο παρατηρούμε τα διαστήματα από την αρχή της καλοκαιρινής περιόδου έως και το τέλος των -κατά παράδοση- τουριστικών μηνών. Παρατίθενται τα σημαντικότερα στοιχεία των πιο διάσημων μαρίνων στην Ευρώπη, είναι εύκολο πλέον για τον αναγνώστη, να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη εικόνα της επικείμενης κατάστασης καθώς και αυτής που έχει παρέλθει, σε συνδυασμό με τους οικονομικούς δείκτες και τα επιδημιολογικά στοιχεία ανά περίπτωση. Συμπληρωματικά με την βιβλιογραφική έρευνα, καταγράφονται στοιχεία που συλλέχθηκαν από μία σειρά συνεδρίων σχετικών με την πανδημία και το Yachting. Στη συνέχεια της εργασίας συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο αποτυπώνονται τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας και αφορούν την διαχείριση των προβλημάτων στην συγκεκριμένη μορφή τουρισμού. Επίσης στο ερωτηματολόγιο παρατίθενται προτάσεις και σκέψεις των συμμετεχόντων για τυχών ελλείψεις που θα ήθελαν να αναφέρουν, όπως επίσης αναφορικά με το μέλλον του Yachting. Προς τα τελευταία κεφάλαια της εργασίας, οι δύο πηγές έρευνας (Βιβλιογραφική-Ερωτηματολόγιο) συνοψίζονται σε έναν πίνακα ανάλυσης S.W.O.T κατά τον οποίο η πανδημία αντιμετωπίζεται ως μία κατάσταση που ανεξάρτητα από τους κινδύνους και τις απειλές έχει δυνατά στοιχεία και ευκαιρίες. Τα αποτελέσματα αναλύονται και δίνεται έμφαση στις ευκαιρίες εξέλιξης του κλάδου στην μετέπειτα περίοδο και σε ενδεχόμενες αντίστοιχες υγειονομικές κρίσεις. Τέλος, έχοντας καταλήξει στα σχετικά συμπεράσματα και παραθέτοντας τα προς τον αναγνώστη. Αναφέρονται οι δυνατότητες εξέλιξης όπως επίσης αναφέρονται κάποιες προτάσεις που αφορούν μελλοντικές έρευνες καθώς βρισκόμαστε σε μεταβατική ακόμα περίοδο της τρέχουσας κατάστασης και η εικόνα διαρκώς θα βελτιώνεται.el
dc.format.extent94el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el*
dc.subjectYachtingel
dc.subjectCovid-19el
dc.subjectΝαυσιπλοΐα αναψυχήςel
dc.subjectΘαλάσσιος τουρισμόςel
dc.subjectΤουριστικοί λιμένεςel
dc.subjectΟικονομικά στοιχείαel
dc.titleCovid-19. Η επόμενη μέρα για τον θαλάσσιο τουρισμόel
dc.title.alternativeCovid-19. The next day for sea tourismel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeTsotsolas, Nikos
dc.contributor.committeeΚομισόπουλος, Φαίδων
dc.contributor.facultyΣχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.contributor.masterΟργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένωνel
dc.description.abstracttranslatedThis research examines the effect of Covid-19 pandemic period on Yachting industry from a worldwide view as well as domestically. The progress of Covid -19 period in accordance to the highest stake holding countries in Yachting, has been projected to the readers with relevant boards and maps. All the information that extracted during the research extends from the 20th week of 2020 to the 1st week of 2021 and, from the 1st of 2021 to the 28th week of 2021.In that way we could acquire all the content that is based on the summer period of Yachting. For better understanding we briefly present the most popular marines along with some economical info and epidemical statistics. Despite the unknown situation of this crisis, many conferences took place whom results have been up to discussion in this paper. For clearer view of this issue along with the conferences and the articles that published during this years(2020-2022), a questionnaire has been given to employees that are connected directly to the Yachting as well as yacht owners. The questionnaire includes problems that everyone involved in this tried to solve. It gave them the opportunity to discuss them and propose solutions. All the abovementioned summed up to a SWOT analysis that dealt with pandemic crisis as a case that, although it has many threads and weaknesses it showed strengths and opportunities as well.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές