Now showing items 1-16 of 16

  • «Cbct γναθοπροσωπικής & ποιότητα εικόνας» 

   Τζωρτζακάκη, Φιλία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11)
   Η τομογραφία κωνικής δέσμης (Cone Beam Computed Tomography - CBCT) είναι μία πολύτιμη και αξιόπιστη τεχνική απεικόνισης στη στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική που ενισχύει τη διαγνωστική και θεραπευτική μεθοδολογία ...
  • Ακτινοθεραπεία προστάτη και ποιότητα ζωής ασθενών 

   Κουτσνιασβίλι, Σοπίκο (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-15)
   Ο καρκίνος του προστάτη αφορά την ύπαρξη κακοήθειας στη περιοχή του προστάτη αδένα. Πρόκειται για μία από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες νόσους παγκοσμίως, ενώ την ίδια στιγμή που αποτελεί και την πιο συχνή μορφή καρκίνου στο ...
  • Απεικονιστική επιβεβαίωση τοποθέτησης στην ακτινοθεραπεία τραχήλου και στοματικής κοιλότητας,σφάλματα λόγω κίνησης 

   Σιμιτζή, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-09)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί βιβλιογραφική προσέγγιση της ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας του καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου. Περιγράφονται τα βήματα της ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας και αναφέρονται οι μέθοδοι ...
  • Διαδερμική Βιοψία υπό Αξονικό Τομογράφο Κατευθυνόμενη με το σύστημα πλοήγησης Imactis 

   Βούρθης, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-01-24)
   ΣΚΟΠΟΣ: Η σύγκριση των αποτελεσμάτων του συστήματος ηλεκτρομαγνητικής πλοήγησης IMACTIS σε σχέση με τη συμβατική καθοδήγηση για βιοψίες καθοδηγούμενες υπό αξονική τομογραφία (CT), καθώς και ανάλυση των αποτελεσμάτων. ΥΛ ...
  • Έλεγχος ποιότητας σπινθηρογραφικής μελέτης αιμάτωσης μυοκαρδίου με τη χρήση υβριδικού συστήματος SPECT-CT 

   Μεταξώτης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-25)
   Τα υβριδικά συστήματα Πυρηνικής Ιατρικής που συνδυάζουν SPECT και CT λειτουργούν συμπληρωματικά. Η Υπολογιστική Τομογραφία παρέχει υψηλή ανάλυση, αλλά χαμηλή ειδικότητα, ενώ η αντίστοιχη Πυρηνική δίνει μεταβολικές πληροφορίες, ...
  • Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ακτινολογία 

   Τσιότσιος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-15)
   Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) τυπικά ορίζεται ως η ικανότητα των υπολογιστών να μιμούνται τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες, όπως είναι η μάθηση, η αναγνώριση προτύπων και η επίλυση προβλημάτων. Η ΤΝ έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ...
  • Η εφαρμογή της τεχνικής Deep Inspiration/Expiration Breath Hold στην Ακτινοθεραπεία με χρήση SGRT 

   Κοροξενού, Άννα Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-12-18)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή των τεχνικών Deep Inspiration/Expiration Breath Hold – DIBH/DEBH) και Επιφανειακής Καθοδηγούμενης Ακτινοθεραπείας (Surface Guided Radiation Therapy - SGRT). Πιο ...
  • Μαστογραφία με σκιαγραφικό 

   Κάτσενου, Μαγδαληνή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-01-22)
   Η μαστογραφία με σκιαγραφικό (Contrast Enhanced Mammography CEM) αποτελεί μια εξέλιξη της συμβατικής μαστογραφίας. Ο συνδυασμός της ενδοφλέβιας χορήγησης σκιαγραφικού και η χρήση ακτίνων Χ την καθιστούν μια ενδιαφέρουσα ...
  • Ο ρόλος του Τεχνολόγου Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης 

   Ραρρή, Νικολέτα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11)
   Η έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και η καθιέρωση της στον χώρο της Ιατρικής απεικόνισης δε θα μπορούσε να αφήσει τον Τεχνολόγο Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας (ΤΑΑ) αμέτοχο. Πληθώρα εφαρμογών ΤΝ λειτουργούν ήδη σε ...
  • Ποιοτικός έλεγχος στην τομοσύνθεση μαστού 

   Παπαστάθη, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-01-22)
   Στη παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού προγράμματος Σύγχρονες εφαρμογές στην ιατρική απεικόνιση , με θέμα τον Ποιοτικό έλεγχο στην τομοσύνθεση μαστού, πραγματοποιήθηκε στο Ιδιωτικό Διαγνωστικό ...
  • Τομογραφία κωνικής δέσμης και εφαρμογές της στην Απεικονιστικά Καθοδηγούμενη Ακτινοθεραπεία 

   Αϊβάτογλου, Αλέξανδρος; Κοντογεώργου, Ειρήνη Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-08)
   Η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (Cone-beam computed tomography CBCT) αποτελεί μία πρόσφατη τεχνική λήψης και ανασύνθεσης τομογραφικών δεδομένων στον τομέα της ιατρικής απεικόνισης. Η πρώτη κλινική εφαρμογή της ...
  • Τρισδιάστατη Μαστογραφία - Έλεγχος Ποιότητας Εικόνας 

   Δόβα, Βιργινία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-01)
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η παρούσα εργασία αφορά πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας εικόνας στην τρισδιάστατη μαστογραφία (τομοσύνθεση). ΜΕΘΟΔΟΣ : Η απεικόνιση του μαστού πραγματοποιείται με το υπερηχογράφημα μαστού, τη δισδιάστατη ...
  • Υπολογιστική Τομογραφία. Ανακατασκευή εικόνας με χρήση αλγορίθμων διόρθωσης των μεταλλικών ψευδενδείξεων 

   Κουνουπάκη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-06)
   Αρχικός σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή και μελέτη των τεχνικών σφαλμάτων που προκύπτουν από τα διάφορα μεταλλικά εμφυτεύματα ή αντικείμενα, που φέρει ο κάθε εξεταζόμενος κατά τη διενέργεια μιας υπολογιστικής ...
  • Χημειοεμβολισμός ήπατος υπό CBCT καθοδήγηση 

   Δόδουρα, Σταματία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11)
   Εισαγωγή: Η εξειδίκευση της Επεμβατικής Ακτινολογίας κατέκτησε τα τελευταία χρόνια σημαντικό ρόλο τόσο στη διάγνωση, όσο και στη θεραπεία. Σε αυτό συνέβαλλε η εξέλιξη της τεχνολογίας, που βελτίωσε την ιατρική απεικόνιση. ...
  • Ψευδενδείξεις στη CBCT Γνάθου 

   Δρίβα, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-01)
   ΣΚΟΠΟΣ: Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη και κατανόηση των βασικών τεχνικών σφαλμάτων που μπορούν να εμφανιστούν στις τομογραφίες κωνικής δέσμης (Cone Beam Computed Tomography - CBCT) στη γναθοπροσωπική απεικόνιση, ...
  • Ψευδενδείξεις στην Πανοραμική Ακτινογραφία 

   Δήμου, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-01-22)
   Eστιάζοντας στις ψευδενδείξεις που μπορούν να παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία του ορθοπαντομογράφου για την παραγωγή πανοραμικών ακτινογραφιών αναλύθηκε πλήρως το απεικονιστικό σύστημα ώστε να υπάρχει μία βάση. Στο ...