Now showing items 1-20 of 285

  • 2D Ψηφιακό παιχνίδι με δυνατότητα προσαρμογής του επιπέδου δυσκολίας 

   Κότι, Αντώνης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-11)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 2D ψηφιακού παιχνιδιού που θα ενσωματώνει προσαρμοστικότητα στους χρήστες με χρήση ευφυών τεχνικών. Τα εν λόγω παιχνίδι θα υλοποιήθηκε για ...
  • Assessment and comparison of existing methods and datasets for sentiment analysis of Greek texts 

   Φραγκής, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςUniversité de Limoges, 2022-06-30)
   Sentiment Αnalysis is a well-known field of Natural Language Processing that is concerned with text classification. There is a vast number of papers, especially for the English language, that present state-of-the-art results ...
  • Beyond 400G. A preliminary study of the 800Gb/s and 1.6Tb/s technologies 

   Φιλίππου, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-01)
   This paper provides a preliminary study of 800Gb/s and 1.6Tb/s Ethernet technologies as a result of the activities of the IEEE 802.3 Beyond 400Gb/s Ethernet Task Force (B400G TF), which was established in January 2021. The ...
  • C/C++ Vulnerabilities and exploitation techniques 

   Σαρρίδης, Νικόλαος - Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-03)
   This thesis focuses on finding, triggering, abusing, explaining, and exploiting common vulnerabilities when writing a C/C++ program, which are related to program security. Someone can take advantage of these vulnerabilities ...
  • Cybersecurity in maritime 

   Μιχαλάκης, Ζαχαρίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2023-01-21)
   The dangers in cyberspace are a new reality that during the last years is threatening the shipping sector as well. In earlier times, cyberspace was not considered at all by the shipping industry as there were other ...
  • Deep learning models for timeseries forecasting using Keras library 

   Ζέλιος, Βασίλης (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςUniversité de Limoges, 2023-02-15)
   The current thesis aims to conduct a thorough examination of recurrent neural networks for the purpose of forecasting short-term electric load in Greece. The study is motivated by the significant energy crisis that Greece ...
  • Deforestation monitoring for climate change analysis using deep learning techniques on satellite imagery 

   Δασκαλόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03-02)
   In the field of climate change analysis, a huge amount of information, derived from various sources and in various formats needs to be analyzed daily, for the production of accurate insights and predictions. Such a task, ...
  • H διερεύνηση παραγόντων για την ένταξη animation στο μάθημα της Ιστορίας της ΣΤ΄ του Δημοτικού 

   Τσικερδή, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΑνώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), 2023-02-24)
   Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τον τρόπο ένταξης animation στην εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος της ιστορίας της Στ΄ τάξης δημοτικού προσμετρώντας τις γνώμες των εκπαιδευτικών και τη συμμετοχή των ...
  • H ηλικία της πληροφορίας 

   Παπακωνσταντίνου, Στυλιανή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-02-28)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την σύγχρονη μετρική που εμφανίστηκε πρόσφατα και είναι παρούσα σε πολλές εκφάνσεις της ζωής μας. Ειδικότερα ,στο πρώτο κεφάλαιο μελετάται η συσχέτιση του ΑοΙ με τις ...
  • Hardware-based security methods for Internet of Things (IoT), Internet of Everything (IoE) & Cyber-Physical Systems (CPS) 

   Τσαγδής, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςState University of MoldovaTechnical University of MoldovaAcademy of Economic Studies of MoldovaAlecu Russo State University of BălțiL. N. Gumilyov Eurasian National University, 2022-09-22)
   Hardware security has emerged as a prominent study area in the last decade, drawing academics, businesses and governments alike. Electronic data processing now controls documents and nearly all aspects of our lives. Bits ...
  • Internet of Things Industry 4.0 (I4.0) 

   Λιάκος, Χρήστος; Παναγόπουλος, Αιμίλιος Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-14)
   Το Industry 4.0 (I4.0) αποτελεί την εξέλιξη των έξυπνων εργοστασίων (Smart Factories) στο πλαίσιο εφαρμογών του διαδικτύου των Πραγμάτων(IoT). Το μοντέλο του I4.0 προβλέπει την διασύνδεση των δομικών στοιχείων της ...
  • Internet technologies for the development of compatible applications on different computing platforms 

   Παύλοζας, Αντώνιος-Διονύσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-11-04)
   Nowadays more and more people are using their mobile phones much more than any other device. Thus, every software company invests in the development of mobile applications. Undoubtedly, some organizations can concentrate ...
  • Predictive business process monitoring with Markov models and reinforcement learning 

   Κώτσιας, Σιλβέστερ; Κερασιώτης, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-11-05)
   Informed decision making is at the forefront of many disciplines. Despite the domain we can always make preferable and educated decisions. This can lead to more insight, formulation of new and improved policies, always ...
  • Smart cities: Σύγκριση τεχνολογιών και μελέτη για εγκατάσταση υπηρεσιών έξυπνης πόλης στην περιοχή των Ιωαννίνων 

   Ηγουμένου, Αικατερίνη Νεφέλη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-02-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ανταποκρίνεται και έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έντονου ενδιαφέροντος για το πεδίο της έννοιας της Έξυπνης Πόλης. Ο κύριος στόχος της εργασίας, ήταν να αναλυθεί η έννοια της Έξυπνης Πόλης ...
  • Web application using React and Django 

   Μάρκου, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03)
   This thesis concerns the creation of an online application for the management of a warehouse and its online store using React framework and django. These warehouses are responsible for product classification and order ...
  • Wireless communication system of low delay and very high reliability by using multiple antennas 

   Αντωνίου, Καλλιόπη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-02-28)
   Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της χρήσης κεραιοδιατάξεων με πολλαπλά κεραιοστοιχεία σε ασύρματα συστήματα επικοινωνιών με στόχο τη μείωση της χρονοκαθυστέρησης και, παράλληλα, τη διατήρηση και ...
  • Ανάλυση διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση με χρήση εξόρυξης διαδικασιών 

   Κατσίκης, Διονύσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-10)
   Η διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάλυση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση, με έμφαση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη χρήση τεχνικών εξόρυξης διαδικασιών. Τα ...
  • Ανάλυση διαδικασιών χρηματοδότησης έργων με τη χρήση τεχνικών εξόρυξης διαδικασιών 

   Καλαϊτζόγλου, Ιωάννα; Ζησίμου, Αιμιλιανή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-04-19)
   Οι διαδικασίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία και την επίτευξη των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμη η μελέτη και η ανάλυσή τους προκειμένου να ...
  • Ανάλυση και αξιολόγηση επιχειρησιακών διεργασιών στην τοπική αυτοδιοίκηση με χρήση τεχνικών εξόρυξης διαδικασιών 

   Χριστοδούλου, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-10)
   Η διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάλυση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών διαδικασιών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη χρήση τεχνικών εξόρυξης διαδικασιών. Τα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων ...
  • Ανάλυση και πρόβλεψη συναισθήματος από διαδικτυακές κριτικές πελατών 

   Παπαδόπουλος, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-04)
   Η διπλωματική αφορά την ανάλυση και πρόβλεψη συναισθήματος σε διαδικτυακές κριτικές πελατών με τη χρήση μεθόδων αναλυτικής δεδομένων και μηχανικής μάθησης. Η προσέγγιση της διπλωματικής επεξεργάζεται το κείμενο των σχολίων, ...