Now showing items 1-20 of 45

  • Aria App | LittleOne Edition, η έξυπνη εφαρμογή για τη δημιουργία και αξιολόγηση μοντέλων UNET σε εργασίες κατάτμησης των αγγείων του αμφιβληστροειδούς 

   Ρεζ, Ντάνιελ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-09-26)
   Η ακριβής κατάτμηση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς αποτελεί ζωτικό βήμα για πολλές ιατρικές εφαρμογές, καθώς χρησιμοποιείται ευρέως για την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας και την αξιολόγηση διαφόρων οφθαλμολογικών ...
  • H επίδραση των ανομοιογενειών στην εξέταση απορροφησιομετρίας ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DXA) 

   Παπαευσταθίου, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-04)
   Η μέθοδος DXA θεωρείται η κύρια μέθοδος για τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας (BMD) και μια αξιόπιστη μέθοδος για την εκτίμηση της σύστασης μάζας του ανθρώπινου σώματος. Ο προσδιορισμός των παραπάνω πραγματοποιείται μέσω ...
  • Novel radiomics interpretation pipeline with feature extraction and radiomics 

   Αλεβίζος, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10-05)
   The advancements in neuroimaging techniques, predominantly magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomography (CT) scans, have undeniably reformed the clinical neuroscience landscape by escalating the accuracy and ...
  • Pill Cam 

   Καπράλος, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-02)
   Σκοπός-στόχος της διπλωματικής αυτής, είναι να αναδείξει τις δυνάμεις και την επιστημονικότητα της προσέγγισης της χρήσης, της καταπινόμενης αυτής κάψουλας, η οποία αν και διανύει περισσότερα από είκοσι έτη ζωής, εν ...
  • Real-Time παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων & συνθηκών χώρου μέσω Wi-Fi με τη χρήση του ESP8266 

   Τσάλτας, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-09-27)
   Μια από τις πιο σημαντικές ιατρικές συσκευές σε ένα νοσοκομείο είναι τα μόνιτορ παρακολούθησης. Στόχος των μόνιτορ είναι η συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση πολλαπλών ζωτικών παραμέτρων ταυτόχρονα. Σκοπός της παρούσης ...
  • Smart bed μονάδας εντατικής θεραπείας 

   Μαρινάκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-12-21)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσα από την αναλυτική περιγραφή των κρεβατιών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, να κατανοηθεί η μετεξέλιξη τους από ένα απλό, χρηστικό έπιπλο σε ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν, αναπόσπαστο ...
  • Αλγόριθμοι τμηματοποίησης στην ακτινοθεραπεία 

   Μπελίτσου, Μαρία Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-08)
   Η ακτινοθεραπεία αποτελεί μια σημαντική μέθοδο θεραπείας για τη θανάτωση των νεοπλασματικών κυττάρων μέσω της χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η επιτυχία της ακτινοθεραπείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ακριβή καθορισμό ...
  • Ανάλυση βλαβών οδοντιατρικών κλιβάνων αποστείρωσης 

   Πέττα, Ασημίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-04)
   Σε όλες τις εποχές, από την εποχή του Ιπποκράτη μέχρι και σήμερα, η απολύμανση και η αποστείρωση είναι κρίσιμες διαδικασίες στον τομέα της υγείας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να περιγραφούν οι διαδικασίες εγκατάστασης, ...
  • Ανάλυση γνωστικών λειτουργιών μέσω συστήματος φορέσιμου ηλεκτροεγκεφαλογράφου 

   Καλτσάς, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-04-18)
   Στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι η διαμόρφωση ενός πρωτοκόλλου λήψης και επεξεργασίας βιοσημάτων, για να διερευνηθεί κατά πόσο αλλαγές από την κατάσταση ηρεμίας στην κατάσταση σκέψης ενός ανθρωπίνου εγκεφάλου μπορούν ...
  • Ανάλυση ταχυαρρυθμιών, μηχανισμών πρόκλησής τους και χαρτογράφησής τους από το σύστημα τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής Καρδιακής Χαρτογράφησης CARTO® 3 

   Γκανάς, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-09-22)
   Οι καρδιακές ταχυαρρυθμίες είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο που μπορούν είτε να υποβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων που τις φέρουν είτε να αποβούν μοιραίες για την ζωή τους. Η θεραπεία τους μπορεί να γίνει μέσω ...
  • Ανάπτυξη συστήματος μηχανικής υποστήριξης αναπνοής με χρήση Arduino 

   Μαρούλης, Στυλιανός (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-09-27)
   Ο χώρος της ιατρικής εξελίσσεται και αναπτύσσεται ραγδαία από τα παλαιά χρόνια έως και σήμερα. Ο λόγος της ανάπτυξης αυτής είναι η ανάγκη των νοσοκομείων να καλύψουν τις απαιτήσεις της υγειονομικής ζήτησης. Ένα σύγχρονο ...
  • Αναλογική και ψηφιακή μαστογραφία 

   Χατζηευστρατίου, Τριανταφυλλιά-Μαρκέλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-06-29)
   Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των γυναικών που νοσούν με καρκίνο του μαστού, έχει αυξηθεί ραγδαία, γι’ αυτό, κρίνεται απαραίτητη η πρόληψη και η άμεση αντιμετώπιση της νόσου. Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στην ...
  • Αξονική Τομογραφία Θώρακος- Πρωτόκολλα και Τεχνικές 

   Τσοντάκη, Ελένη Γεωργία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-06-16)
   Μετά τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια η αξονική τομογραφία θώρακος αποτελεί αναντικατάστατη μέθοδο στην ιατρική απεικόνιση. Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση του συστήματος ...
  • Απεικόνιση εγκεφάλου με μαγνητικό συντονισμό: Σύγχρονα πρωτόκολλα και τεχνικές 

   Λαουτάρη, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-12)
   Σκοπός της εργασίας είναι η εμβάθυνση στη μελέτη της απεικόνισης του εγκεφάλου με μαγνητικό συντονισμό αλλά και η παρουσίαση των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανατομία, ...
  • Απεικόνιση του εγκεφάλου με μαγνητική τομογραφία 

   Νικολάου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-04-05)
   Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η κατανόηση της έννοιας και της χρησιμότητας, αλλά και η μελέτη πρωτόκολλων και περιστατικών, της μαγνητικής τομογραφίας στην απεικόνιση του εγκεφάλου. Για την πραγματοποίηση ...
  • Ασαφής επεξεργασία εικόνας 

   Καράτσαλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-06-06)
   Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην εκτίμηση της πυκνότητας του μαστού μέσω μαστογραφιών, ένα κρίσιμο μέτρο ενημέρωσης και αναγνώρισης για τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Εξετάζουμε τις διάφορες μεθόδους και εργαλεία ...
  • Βιοηθική και εμφυτεύματα εγκεφάλου 

   Μπότου, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-25)
   Η έννοια της ατομικής αυτονομίας δεν παρέχει μια ικανοποιητική προσέγγιση σε πολλά ηθικά ζητήματα που προκύπτουν στους τομείς της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής και της επιστήμης, όπως για παράδειγμα τα ηθικά διλήμματα ...
  • Δημιουργία ιστοσελίδας ερευνητικού εργαστηρίου 

   Καραζάχος, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-11-05)
   Τελεολογικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας δυναμικής και δια-δραστικής διαδικτυακής σελίδας, για τις ανάγκες του ερευνητικού εργαστηρίου του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Η ...
  • Δυνατότητες και περιορισμοί της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού σε μη νεοπλασματικές παθήσεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο 

   Καλλιώρας, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03)
   Στόχους της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελούν η βιβλιογραφική διερεύνηση των μέχρι στιγμής γνωστών εφαρμογών της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού σε παθήσεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο πέραν των όγκων ...
  • Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος ηλεκτροεγκεφαλογραφίας Enobio 

   Οικονόμου, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-11-30)
   Η Ηλεκτροεγκεφαλογραφία (ΗΕΓ) είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μας βοηθά να μελετήσουμε τον εγκέφαλο. Καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το ...