Show simple item record

Χρήση επαυξημένης πραγματικότητας για την κατανόηση του μαθήματος της Ιστορίας: Μελέτη περίπτωσης σε μαθητές με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

dc.contributor.advisorΣγουροπούλου, Κλειώ
dc.contributor.advisorΚρούσκα, Ακριβή
dc.contributor.authorΦραγγίστα, Xρύσα
dc.date.accessioned2021-12-02T12:14:24Z
dc.date.available2021-12-02T12:14:24Z
dc.date.issued2021-11
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/1610
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-1461
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια η εφαρμογή της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας παρουσιάζει μια ολοένα αυξανόμενη εξέλιξη. Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο το οποίο στοχεύει στον εμπλουτισμό των στοιχείων του πραγματικού κόσμου με την προσθήκη εικονικής πληροφορίας κι αυτό φυσικά επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των κατάλληλων συσκευών. Αυτές οι νέες τεχνολογικές συσκευές και πιο συγκεκριμένα, οι έξυπνες κινητές συσκευές π.χ (smartphones, tablets) μπορούν να αποτελέσουν τον δίαυλο ανάμεσα στην επαυξημένη πραγματικότητα και στον χρήστη. Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο τον εκπαιδευτικό κλάδο, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών και θεωρείται ως ένα σημαντικό πρωτοπόρο εργαλείο μάθησης και εκπαίδευσης. Η επαυξημένης πραγματικότητα προσφέρει μοναδικές μαθησιακές εμπειρίες στους μαθητές καθώς ενισχύει τα αισθητηριακά ερεθίσματα της όρασης και της ακοής με τρισδιάστατες εικόνες, ήχους, βίντεο κ.α Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η εξέταση της αποτελεσματικότητας της επαυξημένης πραγματικότητας στο μάθημα της ιστορίας Α’ Γυμνασίου για τη διδασκαλία μαθητών με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ΔΕΠΥ). Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με ημιδομημένες συνεντεύξεις σε μαθητές που έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ και με ένα ερωτηματολόγιο με το πέρας της διαδικασίας. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως η ποιοτική ανάλυση για την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη περίπτωσης. Απο τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί να συμβάλλει θετικά στη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από τις απαντήσεις των περισσότερων μαθητών φάνηκε ότι αποδέχτηκαν την επαυξημένη πραγματικότητα και τη θεωρούν αναγκαια για τη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον συμπεριφορές όπως η προσοχή, η συμμετοχή των μαθητών την ώρα της διδασκαλίας και τα μαθησιακά κίνητρα παρουσίασαν μια βελτίωση. Τέλος οι εκπαιδευτικοι στόχοι της διδακτικής αυτής παρέμβασης κατακτήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τέστ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Εκπαιδευτική Τεχνολογία ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επαυξημένη πραγματικότητα, Ιστορία, ΔΕΠΥ, Νέες τεχνολογίες, Γυμνάσιοel
dc.format.extent129el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.publisherΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώνel
dc.publisherΑνώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el*
dc.subjectΕπαυξημένη πραγματικότηταel
dc.subjectΙστορίαel
dc.subjectΔΕΠΥel
dc.subjectΕκπαιδευτική τεχνολογίαel
dc.subjectΓυμνάσιοel
dc.titleΧρήση επαυξημένης πραγματικότητας για την κατανόηση του μαθήματος της Ιστορίας: Μελέτη περίπτωσης σε μαθητές με διαταραχή ελλειμματικής προσοχήςel
dc.title.alternativeUse augmented reality for the best understanding of History: Case study in students with attention deficit disorderel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeLatsi, Maria
dc.contributor.facultyΣχολή Μηχανικώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστώνel
dc.contributor.masterΨηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξηel
dc.description.abstracttranslatedIn recent years, the implementation of augmented reality technology in various areas of human activity has an ever-increasing development. Augmented reality is a rapidly growing research field that aims to enrich the real-world elements by adding virtual information and this is naturally achieved by means of appropriate devices. These new technology devices and more specifically, smart mobile devices, e.g. Smartphones, Tablets can be the bus between augmented reality and the user. The technology of augmented reality has not left the educational industry unaffected, has centrified the interest of many teachers and is considered to be an important leading learning and education tool. Augmented reality offers unique learning experiences to students because it enhances sensory stimuli of sight and hearing with three-dimensional images, sounds, videos, etc. The aim of this study is to examine the effectiveness of augmented reality in the history lesson of High School for the teaching of students with attention deficit disorder (ADHD).The evaluation was carried out with semi-structured interviews with students who have been diagnosed with ADHD and with a questionnaire at the end of the procedure. Qualitative analysis was mainly used to draw conclusions. The method used to carry out this work is the case study. Research findings show that augmented reality technology can make a positive contribution to the learning process. Through the answers of most students it seemed that they accepted the augmented reality and considered it necessary for the learning process. Additional behaviors such as attention, student participation during teaching, and learning motivation showed an improvement. Finally, the educational objectives of this didactic intervention were achieved to a satisfactory degree according to the results of the test. SUBJECT AREA: Educational Technology KEYWORDS: Augmented Reality, History, ADHD, ICT, High Schoolel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές