Show simple item record

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και συστήματα διδασκαλίας Ανατομίας στον κλάδο των ιατρικών επιστημών

dc.contributor.advisorKriebardis, Anastasios
dc.contributor.advisorGeorgatzakou, Chara
dc.contributor.authorΧατζημιχαλάκης, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned2021-02-13T08:10:05Z
dc.date.available2021-02-13T08:10:05Z
dc.date.issued2021-02-12
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/186
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-37
dc.description.abstractΜε αφορμή το θέμα της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, γίνεται μια ανασκόπηση στα συστήματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διδασκαλίας της Ανατομικής στις Ιατρικές Επιστήμες και στους Επαγγελματίες Υγείας. Η Ανατομική αποδεικνύεται ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στο σύνολο των γνώσεων, που κάθε Ιατρικός Επιστήμονας πρέπει να κατέχει. Άριστες γνώσεις αυτής σημαίνει εξ' ορισμού Επαγγελματισμός στον χώρο της Υγείας, καθόσον η επιτυχία τόσο στην διαφορική διάγνωση στην κλινική πράξη όσο και στο πλαίσιο των συμβατικών και βιοϊατρικών θεραπειών αποτελούν συνάρτηση αυτής. Δεδομένο ότι « Η γνώση είναι δύναμη », φράση του Φράνσις Μπέικον που θεμελίωσε την έννοια της επιστήμης και αγωνίσθηκε για να βγει η Ευρώπη από τον πνευματικό μεσαίωνα, είναι προφανές ότι η μελέτη των διάφορων εκπαιδευτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για διάδοση της εξειδικευμένης γνώσης της Ανατομικής στις Ιατρικές Επιστήμες παρουσιάζει ύψιστο ενδιαφέρον και αναγκαιότητα. Αρχικά λοιπόν κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στις έννοιες Ανατομική και Επαγγελματίες Υγείας, που αποτελούν τις δυο βασικές παραμέτρους του θέματος και εν όψη σχεδιασμού και ειδικού σκεπτικού, δίνονται ορισμοί και αναλύονται οι επιμέρους κατηγορίες αυτών. Παράλληλα επιχειρείται συσχετισμός μεταξύ αυτών των δύο εννοιών, μέσω του οποίου διαφαίνεται ότι οι γνώσεις της Ανατομικής αποτελούν αναγκαία συνθήκη για σωστούς Επαγγελματίες Υγείας. Εν συνεχεία, αναλύονται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την μετάδοση των γνώσεων της Ανατομικής τόσο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όσο και στο πλαίσιο δια Βίου εκπαίδευσης στους ήδη ασκούντες στο χώρο της υγείας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάκριση των μεθόδων διδασκαλίας της Ανατομικής σε κλασσικές και σύγχρονες, δεδομένου ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και η ιλιγγιώδη εξάπλωση των ηλεκτρονικών μέσων και του διαδικτύου, προσφέρουν νέες προοπτικές στην εκπαίδευση των Ιατρικών Επιστημών. Κλείνοντας, ολοκληρώνεται η παρούσα διπλωματική με την ανασκόπηση, η οποία θα περιέχει την παράθεση συμπερασμάτων, τα οποία αποτελούν χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία για λήψη αποφάσεων και υιοθέτηση της καταλληλότερης κατά περίπτωση τακτικής στη διδασκαλία της Ανατομικής.el
dc.format.extent69el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.publisherΑνώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el*
dc.subjectΕκπαιδευτικές μέθοδοι
dc.subjectΣυστήματα διδασκαλίας ανατομίας
dc.subjectΚλάδοι των ιατρικών επιστημών
dc.subjectΑνατομία πτώματος
dc.titleΕκπαιδευτικές μέθοδοι και συστήματα διδασκαλίας Ανατομίας στον κλάδο των ιατρικών επιστημώνel
dc.title.alternativeEducational methods and teaching systems for Anatomy in the field of medical sciencesel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeePapageorgiou, Efstathia
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιαςel
dc.contributor.departmentΤμήμα Βιοϊατρικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΠαιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεωνel
dc.description.abstracttranslatedOn the occasion of the subject of this Thesis, a review is made of the systems used in the teaching of Anatomy in Medical Sciences and Health Professionals. Anatomy proves to be the cornerstone of all the knowledge that every Medical Scientist must possess. Excellent knowledge of this means by definition Professionalism in the field of Health, as success in both differential diagnosis in clinical practice and in the context of conventional and biomedical treatments are a function of it. Given that "Knowledge is power", a phrase by Francis Bacon who founded the concept of science and fought to get Europe out of the intellectual Middle Ages, it is obvious that the study of the various educational methods used to disseminate specialized knowledge of Anatomy in Medical Sciences is of the highest interest and necessity. Initially, it is advisable to refer to the concepts of Anatomy and Health Professionals, which are the two main parameters of the issue and in view of design and specific reasoning, definitions are given and their individual categories are analyzed. At the same time, a correlation is attempted between these two concepts, through which it becomes clear that the knowledge of Anatomy is a necessary condition for proper Health Professionals. Then, the methods applied for the transmission of the knowledge of Anatomy to both undergraduate and postgraduate students as well as in the context of Lifelong learning to those already practicing in the field of health are analyzed. It is interesting to distinguish between the teaching methods of Anatomy in classical and modern, since the evolution of technology and know-how and the dizzying spread of electronic media and the internet, offer new perspectives in the education of Medical Sciences. In closing, the present dissertation is completed with a review, which will contain the citation of conclusions, which are useful educational tools for decision making and the adoption of the most appropriate tactics in the teaching of Anatomy.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές