Show simple item record

Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης: η περίπτωση της Ελευσίνας

dc.contributor.advisorΛαλούμης, Δημήτριος
dc.contributor.authorΚοσκινίδη, Στυλιανή
dc.date.accessioned2023-01-17T10:03:29Z
dc.date.available2023-01-17T10:03:29Z
dc.date.issued2022-06
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3598
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3438
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ( ΠΠΕ) ως μοχλό τουριστικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα την περίπτωση της Ελευσίνας η οποία θα υποδεχτεί το θεσμό το 2023. Για την ολοκλήρωση της εργασίας έχουν αναλυθεί έννοιες όπως αυτές του πολιτισμού και του τουρισμού και ο τρόπος με τον οποίο οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται και βαδίζουν στο ίδιο μονοπάτι αφού σίγουρη είναι η ανάπτυξη αυτή που συνδέει τον Τουρισμό με τον Πολιτισμό. Γίνεται ανάλυση του θεσμού της ΠΠΕ, των κριτηρίων επιλογής της πόλης ΠΠΕ, των παραγόντων που οδηγούν σε επιτυχία τις πόλεις και την ελληνική παρουσία στο θεσμό της ΠΠΕ. Η Ελευσίνα ως η τέταρτη Ελληνική πόλη μετά την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα που υποδέχεται το θεσμό, ξεδιπλώνει την βιομηχανική της ιστορία, την πολιτιστική της κληρονομιά καθώς και τον στρατηγικό της σχεδιασμό. Μέσω της SWOT ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε ,αναλύονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της πόλης αλλά και τις ευκαιρίες που έχει. Περιγράφεται το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της πόλης και οι τρόποι με τους οποίους ο θεσμός θα δώσει το κίνητρο στην πόλη να αποτελέσει μοχλό τουριστικής ανάπτυξης μέσα από συνεργασίες, πρωτοβουλίες και δράσεις. Αναλύονται οι δράσεις, οι συνεργασίες και οι πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχει και της δίνουν ώθηση ώστε να βρίσκεται στο χάρτη του πολιτιστικού και υπεύθυνου τουρισμού που θα αποτελέσει έναν προορισμό που θα αναδεικνύει τις αξίες του και θα σέβεται τους κατοίκους του. Μέσω της τριλογίας της Αττικής , της Θαλάσσιας Ιεράς Οδού και της προβολής του Ελληνικού τουρισμού, η πόλη θα προσπαθήσει να ανακτήσει τις δυνάμεις της σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στα επιμέρους κεφάλαια της εργασίας. Η Ελευσίνα λαμβάνοντας υπόψη τις συνεργασίες που αναπτύσσει, τις δράσεις με άλλους φορείς και τις πρωτοβουλίες, βαδίζει προς την Ευφορία με την προοπτική της τουριστικής ανάπτυξης παρόλο που είναι έντονα σημαδεμένη από το βιομηχανικό της προφίλ.el
dc.format.extent162el
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Αιγαίουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΤουριστική ανάπτυξηel
dc.subjectΠολιτιστική ανάπτυξηel
dc.subjectΕυρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνα 2023el
dc.subjectΤριλογία Αττικήςel
dc.subjectΘαλάσσια Ιερά Οδόςel
dc.titleΟ θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης: η περίπτωση της Ελευσίναςel
dc.title.alternativeΤhe institution of the European Capital of Culture (ECC) as a keystone for tourism development: the case of Eleusisel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΜαρινάκος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.committeeΣεργόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.facultyΣχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Διοίκησης Τουρισμούel
dc.contributor.masterΚαινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμόel
dc.description.abstracttranslatedThis thesis statement examines the institution of the European Capital of Culture (ECC) as a keystone for tourism development and in particular the case of Eleusis that will host the institution in 2023.Τo bring this thesis to a conclusion, concepts such as civilization and tourism have been analyzed in depth, also the way in which these two concepts are connected and walk on the same path since it is certain that this development connects Tourism with Culture .An analysis of the institutional of ECC is done, of the selection criteria of the city of ECC, the factors that lead to success of the cities and the Greek presence in the institution of ECC, Elefsina as the fourth Greek city after Athens, Thessaloniki and Patras that welcomes the institution, unfolds its industrial history, cultural heritage and strategic planning. Through the SWOT analysis that was carried out, the strengths and weaknesses of the city are analyzed, as well as the opportunities it has. The program of tourist promotion of the city is being described plus the ways in which the institution will motivate the city to be a keystone of tourismm development through collaborations, initiatives and actions. These actions are analyzed and give a ‘’push’’ to be on the map of cultural and responsible tourism that will be a destination which will highlight its values and respect its inhabitants. Through the trilogy of Attica, the Sacred Sea Road and the promotion of Greek tourism, the city will try to regain its strength according to what is described to the individual chapters of the thesis in detail. Elefsina, taking into account the collaborations it develops, the actions with other fields and the initiatives, is walking towards Euphoria with the perspective of the tourism development, even though it is strongly marked by its industrial profile.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές