Show simple item record

Η καλλιέργεια της τουριστικής συνείδησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

dc.contributor.advisorΚικίλια, Αικατερίνη
dc.contributor.authorΣόμπολου, Ελένη
dc.date.accessioned2023-02-01T08:49:28Z
dc.date.available2023-02-01T08:49:28Z
dc.date.issued2022-07-01
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3634
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3474
dc.description.abstractΗ καλλιέργεια της τουριστικής συνείδησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί αναγκαία και ζητούμενη συνθήκη στη σύνδεση της αρχικής εκπαίδευσης με τη βιομηχανία του τουρισμού. Στην παρούσα εργασία, με την πραγματοποίηση της ποσοτικής έρευνας, επιχειρήθηκε να ερμηνευτούν, τα ερεθίσματα που λαμβάνουν οι μαθητές που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γύρω από τις τουριστικές έννοιες, πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι γύρω από το φαινόμενο του τουρισμού. Στην έρευνα συμμετείχαν 211 μαθήτριες και μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Τα παιδιά απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο εξέταζε τις γνώσεις τους για τον τουρισμό στην Ελλάδα ,ποια σχολικά μαθήματα τους φέρνουν πιο κοντά στην δραστηριότητα του τουρισμού ,πως αντιλαμβάνονται το φαινόμενο αυτό. Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων έδειξε ότι οι μαθητές κατανοούν τη βαρύτητα του τουριστικού φαινομένου και τη συμβολή του σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να εντάσσουν τα τουριστικά επαγγέλματα στα μελλοντικά τους επαγγελματικά όνειρα/σχέδια. Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό ότι οι μαθήτριες και μαθητές αυτών των ηλικιών είναι συνειδητοποιημένοι ως καταναλωτές του τουριστικού προϊόντος, αλλά όχι ως παραγωγοί του. Θεωρώ ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν περιλαμβάνει μαθησιακούς στόχους που ενισχύουν την ενασχόληση με τον τουρισμό. Η πολιτεία οφείλει λοιπόν να αναπρογραμματίσει τη διαδικασία της μάθησης από τις αρχικές βαθμίδες με περιεχόμενο τη μετάδοση γνώσεων γύρω από τον τουρισμό, να ξυπνήσει το ενδιαφέρον των παιδιών γύρω από αυτόν κλάδο, να καλλιεργήσει θετική στάση για τα τουριστικά επαγγέλματα, να ενισχύσει την αγάπη των μαθητών για τον πολιτισμό, τον άνθρωπο, να τους φέρει πιο κοντά στην κουλτούρα της φιλοξενίας. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες να αναζητήσουν επαγγελματική αποκατάσταση στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας.el
dc.format.extent90el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Αιγαίουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.subjectΤουρισμόςel
dc.subjectΤουριστική συνείδησηel
dc.subjectΠρωτοβάθμια εκπαίδευσηel
dc.titleΗ καλλιέργεια της τουριστικής συνείδησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσηel
dc.title.alternativeThe cultivation of tourism in primary educationel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠαπαγεωργίου, Αθηνά
dc.contributor.committeeΠαπαγρηγορίου, Αριστείδης
dc.contributor.facultyΣχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Διοίκησης Τουρισμούel
dc.contributor.masterΚαινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμόel
dc.description.abstracttranslatedThe cultivation of tourism in primary education is also necessary required condition in the connection of the initial education with its branch the tourism. In the present work, by conducting quantitative research, an attempt was made to interpret what stimuli primary school students receive education, around the concepts of tourism, how aware they are around them from the phenomenon of tourism 211 students of 5th and 6th grade of primary education participated in the research. The children answered a questionnaire they were examining their knowledge about tourism in Greece, what are their school subjects bring closer to tourism activity, how they perceive this phenomenon. Statistical analysis of the answers showed that the students understand gravity of the tourism phenomenon and its contribution to the economic and social level, but does not include the tourism professions in their future professional dreams / plans. It means that Students of these ages are aware as consumers of the tourism product, but not as its producers. I believe that the Greek educational system does not include learning goals that enhance engaging in tourism. The state must reprogram learning process from the initial stages with the content of the transmission knowledge of tourism, to pique the interest of children around this industry, to cultivate a positive attitude towards the tourism professions, to supports students' love for culture, man, to bring them closer to the culture of hospitality. In this way the chances increase to seek vocational rehabilitation in the field of tourism industry.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record