Show simple item record

Ελληνικό κριθάρι και σιτάρι. Καλλιέργεια και αξιολόγησή τους για παραγωγή βύνης

dc.contributor.advisorΚεχαγιά, Δέσποινα
dc.contributor.authorΡοδίτη, Λαμπρινή
dc.date.accessioned2023-05-29T06:22:25Z
dc.date.available2023-05-29T06:22:25Z
dc.date.issued2023-03
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/4404
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-4243
dc.description.abstractΤο επάγγελμα του οινολόγου – ζυθοποιού είναι πολλά περισσότερα από μια απλή αναλογία νερού, βύνης κριθαριού, λυκίσκου και μαγιάς. Ένας ζυθοποιός έχει την ανάγκη να γνωρίζει όλα τα στάδια της παραγωγής του ζύθου, από την πορεία της πρώτης ύλης (κριθάρι και στην συνέχεια βύνη κριθαριού) έως και το έτοιμο συσκευασμένο προϊόν. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη του ελληνικού κριθαριού και σιταριού, η καλλιέργειά τους και η διαφοροποίηση που προκύπτει στην πρώτη ύλη σε περίπτωση διαφορετικού τρόπου καλλιέργειας. Για τους σκοπούς του πειράματος εγκαταστάθηκαν καλλιέργειες κριθαριού και σιταριού στις περιοχές του Προφήτη Ηλία Βοιωτίας και την Ελάτεια Φθιώτιδος σε έκταση 48 στρέμματα για το στάρι και 300 για το κριθάρι. Στόχος ήταν η παρακολούθηση των καλλιεργειών σε όλα τα στάδια (από την σπορά μέχρι και το θερισμό), ο εντοπισμός διαφορών κατά την διαδικασία καλλιέργειας και πως οι διαφορές στην καλλιέργεια επηρεάζουν το τελικό προϊόν. Κατά την συγκομιδή συλλέχθηκαν δείγματα από όλα τα αγροτεμάχια, ταξινομήθηκαν, παρατηρήθηκαν τα μακροσκοπικά τους χαρακτηριστικά και υπολογίστηκαν η υγρασία, το εκατολιτρικό βάρος, το βάρος χιλίων κόκκων, η ευαισθησία στο νερό – η βλαστική τους ικανότητα. Στην συνέχεια, ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με ένα πρόγραμμα στατιστικής που ονομάζεται MiniTub, με σκοπό την ανάδειξη του καταλληλότερου αγροτεμαχίου – προϊόντος για την παραγωγή ζύθου. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η επέμβαση την κατάλληλη χρονική στιγμή στις καλλιέργειες είναι σημαντική και παρέχει την δυνατότητα ανταγωνισμού σε ποικιλίες που θεωρούνται ανεπαρκής. Συνεπώς, ποικιλίες που θεωρούνται ακατάλληλες για βυνοποίηση – ζυθοποίηση, με γνώμονα τις σωστές καλλιεργητικές τεχνικές μπορούν να αποδώσουν καρπούς με υψηλή ικανότητα τροποποίησης σε βύνη.el
dc.format.extent94el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΚριθάριel
dc.subjectΣιτάριel
dc.subjectΚαλλιέργειαel
dc.titleΕλληνικό κριθάρι και σιτάρι. Καλλιέργεια και αξιολόγησή τους για παραγωγή βύνηςel
dc.title.alternativeGreek barley and wheat. Cultivation and evaluation for malt productionel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeTataridis, Panagiotis
dc.contributor.committeeΣεχάντε, Αντνάν
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Τροφίμωνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτώνel
dc.contributor.masterΕπιστήμη Οίνου και Ζύθουel
dc.description.abstracttranslatedThe profession of oenologist – brewer is much more than a simple ratio of water, barley malt, hops and yeast. A brewer needs to know all the stages of beer production, from the course of the raw material (barley and then barley malt) to the finished packaged product. The purpose of the study is to highlight Greek barley and wheat, their cultivation and the differentiation that arises in the raw material in case of a different way of cultivation. For the purposes of the experiment, barley and wheat crops were installed in the areas of Profitis Ilias in Boeotia and Elatia in Fthiotida in an area of 48 acres for wheat and 300 for barley. Sowing took place for wheat crops on October 24-26, 2021 with a certified seed in a quantity of 20kg / acre and the harvest took place on June 13, 2022. During harvesting, samples were collected from all plots, classified, their macroscopic characteristics were observed and humidity, hectolitric weight, weight of a thousand grains, sensitivity to water - their germination capacity were calculated. Then, statistical processing of the results followed with a statistical program called MiniTub, in order to identify the most suitable parcel – product for the production of beer. The results showed that the intervention at the right time in the crops is important and provides the possibility of competition in varieties that are considered insufficient. Therefore, varieties that are considered unsuitable for malting – brewing, based on the right cultivation techniques can yield fruits with a high ability to modify malt.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές