Recent Submissions

 • Συστήματα παρακολούθησης βλαβών σε έργα πολιτικού μηχανικού 

  Ψυχογιός, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
  Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα οφέλη και οι δυσκολίες χρήσης ενόργανων συστημάτων παρακολούθησης. Ο κύκλος διαδικασιών που πραγματοποιείται για την ανάλυση ενός έργου, τα περιβαλλοντικά φαινόμενα, τα φορτία που ασκούνται ...
 • Οι επιπτώσεις της πανδημίας λόγω COVID-19 στις μετακινήσεις στην Αττική 

  Μπώκου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-11-15)
  Η πανδημία λόγω COVID-19, μια παγκόσμια κρίση υγείας, έχει αλλάξει ριζικά τα αστικά τοπία και τις καθημερινές συνήθειες παγκοσμίως. Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τον αντίκτυπο που είχε η πανδημία στους κατοίκους ...
 • Διερεύνηση κινηματικών μεγεθών σε κρίσιμες θέσεις του οδικού δικτύου 

  Δαρσινός, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-06-27)
  Οι ανισόπεδοι κόμβοι αποτελούν βασικό στοιχείο των αυτοκινητοδρόμων, εφόσον εξυπηρετούν στην είσοδο και έξοδο των οχημάτων απ’ αυτούς. Οι μεγάλες ταχύτητες με τις οποίες κινούνται τα οχήματα, ειδικά κατά την είσοδό τους ...
 • Αξιολόγηση διαφορετικών υλικών τοιχοποιίας μονής στρώσης με μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων 

  Παππάς, Παναγιώτης-Ελευθέριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10-17)
  Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν διάφορες μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης οι οποίες βρίσκουν καθημερινά εφαρμογή σε πολλούς τομείς όπου η λήψη σύνθετων αποφάσεων κρίνεται απαραίτητη. Ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους ...
 • Σχεδιασμός και ενσωμάτωση αεροδρομίων μη-επανδρωμένων αεροσκαφών εντός αστικού ιστού 

  Πουρεσφαντιάνι-Καραγιάννης, Νεκτάριος-Φώτιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10)
  Οι μεταφορές αυτοματοποιούνται με ραγδαίους ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες με την εισαγωγή των Σ.μη.Ε.Α ταξί τα τελευταία χρόνια σαν εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης εντός της πόλης. Βέβαια για να εφαρμοστούν αυτές οι ...
 • Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την επισκεψιμότητα επιβατών στους σταθμούς μετρό της Αθήνας 

  Τσούπι, Έντισον (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-14)
  Στην σύγχρονη εποχή, λόγω της τάσης εγκατάστασης του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, προκύπτει η ανάγκη ανάπτυξης, μελέτης και εξυγχρονισμού των μέσων μαζικής μεταφοράς. Κρίνοντας από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι ο ...
 • Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην διαχείριση κατασκευαστικών έργων 

  Ισλάμι, Άννα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-09-28)
  Η εικόνα της διαχείρισης έργων στον σύγχρονο κόσμο έχει διευρυνθεί με ραγδαίους ρυθμούς με αποτέλεσμα να η διαχείριση έργου να αναδεικνύεται και σε τομείς πέραν του κατασκευαστικού. Ωστόσο, το φλέγον ζήτημα που καλείται ...
 • Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς σεισμόπληκτου κτιρίου μετά τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι, Κρήτη (27/09/2021) 

  Λιαδάκη, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-09-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνου Ρεπαπή. Αφορά την μελέτη μιας ...
 • Πρόγραμμα «Ξανά-Σκέψου την Αθήνα» 

  Δασκαλόπουλος, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-08)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το Rethink Athens project, το οποίο συνιστά μια παρέμβαση για την αναμόρφωση του κέντρου της Αθήνας, έχοντας ως κύριο άξονα την οδό Πανεπιστημίου με σκοπό τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης ...
 • Ενεργειακή αναβάθμιση διώροφης οικίας σε παραδοσιακό οικισμό 

  Βούλγαρης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-08-28)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματοποιείται η ανάλυση της ενεργειακής αναβάθμισης διώροφης οικίας με υπόγεια στέρνα (υδατοδεξαμενή) σε παραδοσιακό οικισμό, στα πλαίσια της αποκατάστασης της. Η ενεργειακή αναβάθμιση ...
 • Έξυπνα βιώσιμα νησιά: Κριτήρια και δείκτες 

  Σπίνουλα, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-08-31)
  Τα τελευταία χρόνια ο παγκόσμιος πληθυσμός παρουσιάζει αύξηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι αρμόδιοι φορείς να προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους, αλλά ...
 • Προσομοίωση πλημμυρικού κύματος έπειτα από ενδεχόμενη θραύση του φράγματος Μαραθώνα 

  Φλώρος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-10)
  Σε αυτή τη διπλωματική εργασία γίνεται η προσομοίωση της διόδευσης του πλημμυρικού κύματος που θα σχηματιστεί έπειτα από ενδεχόμενη θραύση του φράγματος Μαραθώνα, στην κατάντη περιοχή, ενώ θα διερευνηθούν και οι επιπτώσεις ...
 • Ωθήσεις γαιών σε αντηριδωτούς τοίχους 

  Ντόκο, Κατερίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-26)
  Η παρούσα διπλωματική εστιάζει στο πως επηρεάζουν οι πλευρικές ωθήσεις γαιών έναν αντηριδωτό τοίχο αντιστήριξης που βρίσκεται σε αμμώδες έδαφος. Γίνεται σύγκριση διαφόρων διαγραμμάτων περιβαλλουσών ωθήσεων γαιών , που έχουν ...
 • Επιπεδομετρία μέσω CAD 

  Ισμέρη, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-14)
  Η παρούσα εργασία αφορά την επιπεδομετρία μέσω CAD, από την οποία προκύπτει μια ανάλυση τριών κεφαλαίων που περιγράφουν τα εξής: Αρχικά παρουσιάζονται τόσον κάποιες γεωμετρικές έννοιες , όσον και μέθοδοι διδασκαλίας των ...
 • Η κλιματική αλλαγή και η επίδραση της στις υποδομές 

  Αμανατίδη, Νικολέττα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
  Η κλιματική αλλαγή συνιστά ένα φαινόμενο του οποίου οι απαρχές και οι βάσεις εντοπίζονται σε ραγδαίες μεταβολές στη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις ...
 • Στερεομετρία μέσω CAD 

  Λαζαρίδης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
  Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη της χωρικής αντίληψης, των σχεδιαστικών ικανοτήτων και την εξοικίωση με το σύγχρονο σχεδιαστικό περιβάλλον Η/Υ.
 • Συγκρότημα κατοικιών στην Κεφαλονιά 

  Παπαδημάτος, Γεράσιμος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αρχιτεκτονική μελέτη συγκροτήματος κατοικιών στην πόλη του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Το συγκρότημα αποτελείται από ένα δυόροφο κτίριο με 4 διαμερίσματα με περιβάλλον ...
 • Τεχνολογία και κατασκευή επιπυθμένιων σηράγγων 

  Ευαγγελινός, Ευστράτιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-04)
  Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η παρουσίαση, περιγραφή και ανάλυση των αρχών που διέπουν τις επιπυθμένιες σήραγγες, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο κατασκευής. Μέσω εκτεταμένης βιβλιογραφικής έρευνας, ...
 • Στρεπτική αντοχή ελαφρά οπλισμένης δοκού ορθογωνικής διατομής 

  Μυλωνάκος, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-13)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η είναι η διερεύνηση της στρεπτικής αντοχής ελαφρά οπλισμένης δοκού ορθογωνικής διατομής από Ο.Σ.. Για τον σκοπό αυτόν έγινε μια σειρά πειραμάτων στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ...
 • Στρεπτική αντοχή ελαφρά οπλισμένης πλακοδοκού από σκυρόδεμα 

  Καρπούζος, Ορφέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-06-27)
  Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εύρεση αντοχής ελαφρά οπλισμένης πλακοδοκού διατομής Τ από σκυρόδεμα, που καταπονείται σε στρέψη. Προκειμένου να επιτευχθεί το παραπάνω, θα χρειαστεί να γίνουν πειράματα ...

View more