Now showing items 1-20 of 160

  • 4D Γυναικολογικός υπέρηχος 

   Σκράπαρη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-03)
   Με την παρούσα διπλωματική εργασία σκοπός είναι η παρουσίαση του τετραδιάστατου (4D) γυναικολογικού υπέρηχου, κατά τον οποίο οι εξετάσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνολογία 4D υπερήχων έχει φτάσει σε ένα στάδιο, ...
  • Assistive devices for visually impaired people 

   Γιώργης, Αλέκος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-13)
   This thesis marks an attempt to better fathom the magnitude of visual impairment as a health issue, the needs of affected individuals, the available assistive technologies and also tries to provide an insight into the ...
  • Bone tissue engineering & regenerative medicine 

   Παπαγεωργίου, Θρασύβουλος-Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-07)
   Tissue Engineering comprises an interdisciplinary field that combines the principles of engineering and life sciences to develop biological substitutes that maintain, restore, and improve tissue function. The fundamentals ...
  • GlovAid: Ένα γάντι βοηθείας για τους τυφλούς 

   Μπενέα, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03-04)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία του GlovAid, ενός γαντιού, που όπως δηλώνει και το όνομά του προσφέρει βοήθεια στην καθημερινότητα ανθρώπων με τύφλωση. Έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει την ...
  • Imaging tools in preclinical research micro CT, SPECT, PET 

   Πηλάτης, Ειρηναίος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02)
   Over the past decades the area of medical imaging has evolved rapidly. This is demonstrated by the increasing number of imaging systems in hospitals and research facilities and the increasing number of people specializing ...
  • Study of rainout effect on the heating of water-based humidifiers and related alarms 

   Σκουρή, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
   The of this thesis project is to establish the consequences of the rainout effect on the performance of a MR850 humidifier using a mesh nebulizer and during non-invasive mechanical ventilation. A basic breathing circuit ...
  • The analysis of histopathological images of colorectal cancer (CRC) using machine learning methods 

   Χάπεντσιουκ, Θεοδώρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-14)
   With this drastic increase in cancer rates and deaths because of cancer, it is essential to find new and improved ways to prevent it as soon as possible (at early stages), especially colorectal cancer, which is ranked ...
  • Validation of a system to measure gait cycle parameters by wearable sensors and computational methods 

   Βέρρος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10-06)
   Gait abnormalities in Normal Pressure Hydrocephalus (NPH) and Parkinson’s Disease (PD) patients share similar characteristics. However, certain quantities differ between the two diseases. In particular, gait asymmetry, due ...
  • Ακουστικά βαρηκοΐας 

   Αβραμιώτη, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθούν τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα λειτουργικά τους μέρη όπως επίσης και διάφορα σύγχρονα μοντέλα ακουστικών βαρηκοΐας και η απόδοσή τους. Η μεθοδολογία που ...
  • Ανάλυση ακτινομικών (radiomics) δεικτών από σύγχρονες υπολογιστικές τεχνικές βασισμένες στην μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου 

   Αρικίδης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-21)
   Η πιο κοινή μορφή άνοιας είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ. Η ασθένεια συνήθως μεταβαίνει από Ήπια Γνωστική Εξασθένηση (Mild Cognitive Impairment – MCI) σε κλινήρη – οξεία νόσο Αλτσχάιμερ (severe AD) μέσα σε διάστημα δέκα ετών. ...
  • Ανάλυση κινδύνων και αποτυχιών στην χρήση αντλιών ινσουλίνης 

   Κατσούδας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-25)
   Το αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή και ανάλυση πραγματικών ή πιθανών κινδύνων κατά τη χρήση αντλιών ινσουλίνης ώστε να προταθούν και να εφαρμοστούν στη συνέχεια λύσεις βελτίωσης της ποιότητας και της ...
  • Ανάλυση μελέτης ύπνου με χρήση βιοσημάτων 

   Πριόνα, Ανδριάνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-25)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει θέμα τη μελέτη των υπνικών απνοιών- υποπνοιών και την χρήση της συσκευής θετικής πίεσης αέρα CPAP. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνουν κατανοητά τα στάδια του ύπνου, όπου η σταδιοποίηση ...
  • Ανάπτυξη και αξιολόγηση δομικών στοιχείων ανιχνευτών πυρηνικής ιατρικής απεικόνισης 

   Κάσδαγλη, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-04-24)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την κατασκευή, μελέτη και αξιολόγηση μίας ανιχνευτικής διάταξης ακτινοβολίας γ με φασματοσκοπικές ικανότητες (καταγράφει και την ενέργεια των φωτονίων-γ που ανιχνεύει εκτός από ...
  • Ανάπτυξη και υλοποίηση ρομποτικού οχήματος με ασύρματο έλεγχο ελεγχόμενο από μικροελεγκτή 

   Καραγκούνης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-11)
   Βασικό πρόβλημα στο χώρο των ρομποτικών συστημάτων αποτελεί αυτό της πλοήγησης. Έχει να κάνει με την χαρτογράφηση στον περιβάλλοντα χώρο, τον έλεγχο της μετακίνησης για την ασφαλή κίνηση σε αυτόν και τέλος τον εντοπισμό ...
  • Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης ιατρικής εικόνας για τη μελέτη χαρακτηριστικών υφής στην μαγνητική τομογραφία γονάτου 

   Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-14)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την δημιουργία ενός υπολογιστικού συστήματος ανάλυσης ιατρικής εικόνας για την μελέτη χαρακτηριστικών υφής στη μαγνητική τομογραφία χόνδρου γονάτου, καθώς και την στατιστική ...
  • Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), καρδιακού ρυθμού (HR) και κορεσμού οξυγόνου (SPO2) ενός ασθενούς 

   Κατσικογιάννη, Άρτεμις (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-21)
   Η παρούσα Διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση ενός ιατρικού κιτ, το οποίο στοχεύει στην καταγραφή του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του καρδιακού ρυθμού καθώς επίσης και του κορεσμού του οξυγόνου του ...
  • Ανάπτυξη συστήματος ρομποτικών βραχιόνων για συνεργατικές εργασίες 

   Χαμάλης, Πιερής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-22)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει αρχικά μια ιστορική αναδρομή των ρομπότ και τις εφαρμογές τους σε διάφορους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση τους στον τομέα της ιατρικής αποτέλεσε την κεντρική ιδέα για την ...
  • Ανάπτυξη τεχνητού μέλους ελεγχόμενου απο ηλεκτρομυογράφο 

   Αποστολοπούλου, Φωτεινή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-11)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία συντέλεσε μέρος της ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών για το τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στόχος ήταν η κατασκευή ενός προσθετικού μέλους το οποίο θα ...
  • Αναπηρικό αμαξίδιο τηλεχειριζόμενο απο Arduino 

   Ραμαντζάς, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-15)
   Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός αναπηρικού αμαξιδίου οπού μπορεί, με την χρήση ενός μοχλού (Joystick) να κινείται ευθεία, δεξιά, πίσω και αριστερά με την βοήθεια 2 ηλεκτροκινητήρων ...
  • Ανίχνευση και αναγνώριση ραδιοϊσοτόπων μέσω ανιχνευτή σπινθηρισμού 

   Ποτηριάδης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-23)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία κατασκευάστηκε και μελετήθηκε ανιχνευτική διάταξη με σκοπό την ανίχνευση και την αναγνώριση ραδιοϊσοτόπων. Για την εξαγωγή και τη μελέτη των αποτελεσμάτων αρχικά χρησιμοποιήθηκαν τρεις ...