Now showing items 21-40 of 151

  • Ανάπτυξη συστήματος μηχανικής υποστήριξης αναπνοής με χρήση Arduino 

   Μαρούλης, Στυλιανός (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-09-27)
   Ο χώρος της ιατρικής εξελίσσεται και αναπτύσσεται ραγδαία από τα παλαιά χρόνια έως και σήμερα. Ο λόγος της ανάπτυξης αυτής είναι η ανάγκη των νοσοκομείων να καλύψουν τις απαιτήσεις της υγειονομικής ζήτησης. Ένα σύγχρονο ...
  • Ανάπτυξη συστήματος ρομποτικών βραχιόνων για συνεργατικές εργασίες 

   Χαμάλης, Πιερής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-22)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει αρχικά μια ιστορική αναδρομή των ρομπότ και τις εφαρμογές τους σε διάφορους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση τους στον τομέα της ιατρικής αποτέλεσε την κεντρική ιδέα για την ...
  • Ανάπτυξη τεχνητού μέλους ελεγχόμενου απο ηλεκτρομυογράφο 

   Αποστολοπούλου, Φωτεινή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-11)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία συντέλεσε μέρος της ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών για το τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στόχος ήταν η κατασκευή ενός προσθετικού μέλους το οποίο θα ...
  • Αναλογική και ψηφιακή μαστογραφία 

   Χατζηευστρατίου, Τριανταφυλλιά-Μαρκέλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-06-29)
   Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των γυναικών που νοσούν με καρκίνο του μαστού, έχει αυξηθεί ραγδαία, γι’ αυτό, κρίνεται απαραίτητη η πρόληψη και η άμεση αντιμετώπιση της νόσου. Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στην ...
  • Αναπηρικό αμαξίδιο τηλεχειριζόμενο απο Arduino 

   Ραμαντζάς, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-15)
   Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός αναπηρικού αμαξιδίου οπού μπορεί, με την χρήση ενός μοχλού (Joystick) να κινείται ευθεία, δεξιά, πίσω και αριστερά με την βοήθεια 2 ηλεκτροκινητήρων ...
  • Ανίχνευση και αναγνώριση ραδιοϊσοτόπων μέσω ανιχνευτή σπινθηρισμού 

   Ποτηριάδης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-23)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία κατασκευάστηκε και μελετήθηκε ανιχνευτική διάταξη με σκοπό την ανίχνευση και την αναγνώριση ραδιοϊσοτόπων. Για την εξαγωγή και τη μελέτη των αποτελεσμάτων αρχικά χρησιμοποιήθηκαν τρεις ...
  • Ανίχνευση συναισθημάτων με την χρήση θερμοκάμερας 

   Κυρίκος, Κυριάκος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03)
   Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η προσπάθεια προσδιορισμού της πιθανής σχέσης μεταξύ της θερμοκρασίας του προσώπου ενός ατόμου και της βίωσης ενός συναισθήματος. Διεγείροντας συναισθηματικά τα άτομα που λαμβάνουν ...
  • Αξιολόγηση μηχανικών ιδιοτήτων οδοντιατρικών ρητινών 

   Σωτηράκης, Νίκων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-11)
   Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετηθούν και να αξιολογηθούν οι μηχανικές ιδιότητες δύο ειδών οδοντιατρικών ρητινών, των μικροϋβριδικών και των νανοϋβριδικών. Η αξιολόγηση αυτή στοχεύει στο να απαντηθεί το ερώτημα ...
  • Αξονική Τομογραφία Θώρακος- Πρωτόκολλα και Τεχνικές 

   Τσοντάκη, Ελένη Γεωργία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-06-16)
   Μετά τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια η αξονική τομογραφία θώρακος αποτελεί αναντικατάστατη μέθοδο στην ιατρική απεικόνιση. Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση του συστήματος ...
  • Απεικόνιση εγκεφάλου με μαγνητικό συντονισμό: Σύγχρονα πρωτόκολλα και τεχνικές 

   Λαουτάρη, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-12)
   Σκοπός της εργασίας είναι η εμβάθυνση στη μελέτη της απεικόνισης του εγκεφάλου με μαγνητικό συντονισμό αλλά και η παρουσίαση των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανατομία, ...
  • Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. Η ασφάλεια και οι επιδράσεις της στον άνθρωπο 

   Γιουρκιέβιτς, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-05)
   Η απεικόνιση μαγνητικού πυρηνικού συντονισμού, είναι μια τεχνική που απεικονίζει τις εσωτερικές δομές ενός οργανισμού. Η ανακάλυψή του φαινομένου πραγματοποιήθηκε από τους Φέλιξ Μπλοχ και Έντουαρντ Πάρσελ το 1946, ενώ ...
  • Απεικόνιση του εγκεφάλου με μαγνητική τομογραφία 

   Νικολάου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-04-05)
   Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η κατανόηση της έννοιας και της χρησιμότητας, αλλά και η μελέτη πρωτόκολλων και περιστατικών, της μαγνητικής τομογραφίας στην απεικόνιση του εγκεφάλου. Για την πραγματοποίηση ...
  • Αρχές λειτουργίας τεχνικής BOLD-fMRI 

   Κελεπούρης, Ευστράτιος - Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-04)
  • Ασαφής και εξελικτική υπολογιστική στην επεξεργασία εικόνων μαστογραφίας 

   Αβραμόπουλος, Ανδρέας-Νέστωρ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023)
   Ένας καλά μελετημένος τομέας είναι η ανάπτυξη συστημάτων διάγνωσης με τη βοήθεια υπολογιστή για την ταξινόμηση καλοήθων-κακοήθων παθολογιών που ανιχνεύονται στη μαστογραφία. Η φύση του παρεγχύματος του μαστού δημιουργεί ...
  • Ασύρματη επιτήρηση θερμοκρασίας και υγρασίας σε ψυγεία αίματος 

   Αθανασόπουλος, Παρασκευάς (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-25)
   Ο σκοπός της εργασίας είναι να κατασκευαστεί μια διάταξη όπου θα μετράει θερμοκρασία και υγρασία σε ειδικά ψυγεία συντήρησης αίματος, με ταυτόχρονη υποστήριξη δυο μετρητικών αισθητήρων (DHT22), τα δεδομένα θα μεταδίδονται ...
  • Αυτόματη ανίχνευση ατράκτων του ύπνου με τεχνικές βαθιάς μάθησης 

   Σαρακηνός, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-11)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών για το τμήμα Βιοϊατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός δικτύου Βαθιάς Μάθησης, ...
  • Αυτόματη ανίχνευση ατράκτων ύπνου με δίκτυα LSTM (Long Short Term Memory), BILSTM (Bidirectional LSTM) και GRU (Gated Recurrent Unit) 

   Θεοδωροπούλου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-17)
   Ο κύριος σκοπός της παρούσας Διατριβής ήταν να δοκιμαστούν νευρωνικά δίκτυα τύπου μακροχρόνιας-βραχυχρόνιας μνήμης (Long-Short Term Memory - LSTM), που μπορούν να διακρίνουν κυματομορφές ατράκτων ή μη-ατράκτων σε ένα ...
  • Βασικές αρχές OCT: Μελέτη ανασκόπησης στην έρευνα και την τεχνολογία 

   Μαυροειδή, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-02)
   Η διπλωματική μου εργασία αφορά μια σύγχρονη απεικονιστική μέθοδο, υψηλής ανάλυσης, την οπτική τομογραφία συνοχής, (optical coherence tomography- OCT), που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στον τομέα της οφθαλμολογίας, ...
  • Βιοαισθητήρες γραφενίου 

   Παλαμάρη, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-18)
   Στην παρακάτω διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στους βιοαισθητήρες γραφενίου. Οι βιοαισθητήρες χαρακτηρίζονται ως μια βοηθητική διάταξη, η οποία συνεισφέρει στην ανίχνευση διάφορων ουσιών. Επίσης, το γραφένιο και τα ...
  • Δημιουργία ιστοσελίδας ερευνητικού εργαστηρίου 

   Καραζάχος, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-11-05)
   Τελεολογικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας δυναμικής και δια-δραστικής διαδικτυακής σελίδας, για τις ανάγκες του ερευνητικού εργαστηρίου του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Η ...