Now showing items 1-20 of 26

  • Συστήματα ERP - Συγκριτική μελέτη & ανάλυση 

   Καλογερά, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-05-12)
   Με τη παρούσα διπλωματική εργασία ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για τη σημασία και το ρόλο που παίζει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα σε μία επιχείρηση. Γίνεται περιγραφή στην διαδρομή ενός συστήματος ...
  • Μελέτη αυτοματοποιημένου συστήματος ποιοτικού ελέγχου δειγματοληπτικών ζυγίσεων υλικών συσκευασίας σε φαρμακοβιομηχανία με καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων 

   Σωτηρακόπουλος, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-06)
   Ο αυτοματισμός είναι η τυποποίηση μίας διαδικασίας όπου μέσω συγκεκριμένων διεργασιών συμβάλουν στην παραγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος. Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει δύο βασικούς κλάδους της επιστήμης, την μηχανολογία ...
  • Μελέτη τεχνολογιών έξυπνων logistics 

   Καζαντζής, Παύλος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-13)
   Η 4η βιομηχανική επανάσταση κάνει τις βιομηχανίες να εξελίσσονται συνεχώς αναζητώντας νέους πόρους. Η εφοδιαστική αλυσίδα προκειμένου να ανταπεξέλθει στις νέες ανάγκες των επιχειρήσεων ακολουθεί τους ρυθμούς εξέλιξής τους, ...
  • Μελέτη και αξιοποίηση τεχνολογιών Blockchain στο τομέα της εκπαίδευσης 

   Ρούπος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-08-02)
   Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης σε όλους τους τομείς με σκοπό να απλοποιηθεί όσο κι αν γίνεται η καθημερινότητα του ανθρώπου, με περισσότερη έμφαση στην ασφάλεια και την αποδοτικότερη ...
  • Προβλεπτική συντήρηση στη Βιομηχανία 5.0 

   Ασλανίδης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-12-10)
   Στη βιομηχανία γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη εισαγωγής νέων τεχνολογικών μεθόδων σε μια διαρκή προσπάθεια του ανθρώπου να αυξήσει την παραγωγή και να μειώσει το οικονομικό και χρονικό κόστος. Στην παρούσα εργασία ...
  • Γραμμή παραγωγής και αυτοματοποιημένες διαδικασίες εφοδιασμού στην βιομηχανία τροφίμων 

   Καρκανης, Ευαγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών εφοδιασμού στην Βιομηχανία Τροφίμων και η σημασία αυτών στην περαιτέρω ενίσχυση τους. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, αρχικά παρουσιάζεται η παραγωγή ...
  • Υπολογιστικό νέφος 

   Κατριβέσης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03)
   To Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία που επιτρέπει σε χρήστες που δεν διαθέτουν υπολογιστική ισχύ και αποθηκευτικές ικανότητες να χρησιμοποιούν υπολογιστικούς πόρους μέσω διαδικτύου ...
  • Ρομποτική σμήνους στην έξυπνη γεωργία 

   Μπαρμπάκης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-03)
   Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί ταχύτατα εμφανίζοντας πολύ θετικά αποτελέσματα στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα ο κλάδος της ρομποτικής έχει τεράστια ανάπτυξη με πολυάριθμες και πολύπλευρες ...
  • Πληροφοριακά συστήματα στην εκπαίδευση 

   Ντρίστης, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-10)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται με τα πληροφοριακά συστήματα στην εκπαίδευση. Αρχικά , στην εργασία γίνεται αναφορά στην Τεχνολογία της Πληροφορίας στην εκπαίδευση και αναφέρονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση ...
  • Αξιοποίηση του διαδικτύου των πραγμάτων (Iot) για δημιουργική stem εκπαίδευση 

   Μάνου, Αγγελίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-14)
   Είναι γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναδεικνύεται ο ρόλος και η σημασία της συνδυασμένης εκπαίδευσης, που έχει καθιερωθεί διεθνώς να αποκαλείται εκπαίδευση STEM, ως το ακρωνύμιο των αγγλικών λέξεων ...
  • Η είσοδος του IoT στην εφοδιαστική αλυσίδα των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών 

   Σαμαντάς, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07)
   Στόχος αυτής της διατριβής είναι να αναδείξει την ευκαιρία που υπάρχει στην εφοδιαστική αλυσίδα των FMCG (Fast-moving Consumer Goods) όταν χρησιμοποιείται η τεχνολογία IoT (internet of Things). Αυτό προκύπτει κυρίως από ...
  • Εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων σε κρίσιμα επικοινωνιακά συστήματα 

   Σιμόπουλος, Συμεών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-08)
   Θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιοποίηση του Internet of Things (ΙοΤ) στα επικοινωνιακά συστήματα. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός του ΙοΤ, παρουσιάζεται η Αρχιτεκτονική του και αναλύονται οι απαιτήσεις ...
  • Επισκόπηση εναλλακτικών μηχανών ενέργειας στη βελτιστοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής 

   Μουζάκης, Αντώνιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-08)
   Ένα σημαντικό μέρος του κόστους της βιομηχανικής παραγωγής προκαλείται από την κατανάλωση ενέργειας. Ο στόχος της βελτιστοποίησης στον συγκεκριμένο τομέα είναι η μείωση του κόστους αυτού, είτε μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ...
  • Η επίδραση του διαδικτύου των πραγμάτων στις έξυπνες πόλεις 

   Αϊβαλής, Μάριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-08-04)
   Η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να επηρεάζει θετικά και αρνητικά την καθημερινότητα του ανθρώπου και αντίστοιχα την ζωή του. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθεί και θα παρουσιασθεί ...
  • Αυτοματοποίηση διεργασιών με χρήση εργαλείων του Microsoft 365 

   Γεωργάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-12-10)
   Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα γίνει αναφορά και παρουσίαση πλατφόρμων, παραδειγμάτων και εφαρμογών για την αυτοματοποίηση διάφορων διεργασιών με χρήση εργαλείων του MicroSoft 365. Θα προβληθούν βασικά μέρη υπηρεσιών ...
  • Η συμβολή της επιστήμης της πληροφορικής στην βιομηχανία: Τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογικά προηγμένες εφαρμογές στην 4η βιομηχανική επανάσταση 

   Μάγγα, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-05)
   Η τεχνητή νοημοσύνη, έχει γίνει μέρος πολλών τομέων της ζωής μας. Καθώς προχωράμε όλο και πιο βαθιά στην ψηφιακή εποχή, εξαρτόμαστε όλο και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπους που μπορεί να μην έχουμε καν ...
  • Μετρήσεις πάχους διαστάσεων νανοτεχνολογίας 

   Μπλάτσος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-06)
   Οι μετρήσεις διάφορων φυσικών μεγεθών ήταν πάντοτε κάτι που απασχολούσε τον άνθρωπο από τα πρώτα ακόμη χρόνια για να κατασκευάσει τα πρώτα του εργαλεία. Η προσπάθεια να επιτύχει όσο δυνατόν καλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις ...
  • Μελέτη σχεδιασμού και υλοποίησης ενεργειακά αυτόνομου «έξυπνου» σπιτιού με φωνητικές εντολές και ασφάλεια 

   Αβραμόπουλος, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-06)
   Όλα τα σύγχρονα σπίτια διαθέτουν κάποιο είδος έξυπνης τεχνολογίας. Από την απλή χρήση ενός ασύρματου δικτύου για την περιήγηση στο διαδίκτυο μέχρι τη διαχείριση του ηλεκτρικού εξοπλισμού με βάση τον ελεγκτή. Ως εκ τούτου, ...
  • Ψηφιακό δίδυμο στην εφοδιαστική αλυσίδα 

   Βαρδαξής, Ρωμανός (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-06)
   Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (Βιομηχανία 4.0) χαρακτηρίζεται από μια αυξανόμενη τάση προς την, ολοένα και περισσότερο, εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής για την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, ...
  • Model-based methodologies for wind turbine performance and condition monitoring: a review 

   Μπέζος, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-09-11)
   The exploitation of wind energy potential for the production of electrical energy from renewable sources has been in a continuous uptrend since the beginning of the 21st century. The demand for larger, more efficient and ...