Now showing items 83-102 of 285

  • Έλεγχος εγκάρσιας πορείας πλοίου 

   Κωστάκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2023-03)
   Σ’ αυτή την εργασία εξετάζεται το πρόβλημα ελέγχου του πλοίου, ώστε να δια-τηρεί σταθερή την πορεία του, παρά τις διαταραχές που δέχεται από το θαλάσσιο περιβάλλον (κύματα, άνεμο, ρεύματα). Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας την ...
  • Έλεγχος και προσομοίωση τετρακόπτερου (μη επανδρωμένου) 

   Σκορδάς, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03-03)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναλύεται ο τρόπος ελέγχου ενός μη επανδρωμένου τετρακόπτερου με τη χρήση PID ελεγκτή. Παρουσιάζεται η χρήση τέτοιων ρομποτικών συστημάτων σήμερα, ορισμοί καθώς και τα διάφορα πλεονεκτήμα ...
  • Έλεγχος κινητήρων στην βιομηχανία 

   Μπέκιος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03-01)
   Στην παρούσα Διπλωματική εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου κινητήρων στην βιομηχανία. Θα παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας, η δομή και o έλεγχος κινητήρων με Soft Starters και Variable ...
  • Έλεγχος ποιότητας ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών για υφάσματα που κατασκευάζονται από αναγεννημένη κυτταρίνη 

   Paddubnaya, Maryna (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-14)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό και τη μελέτη της έννοιας και σημασίας της ποιότητας και του ελέγχου ποιότητας των υφαντών και πλεκτών υφασμάτων, τα οποία παράγονται από αναγεννημένη κυτταρίνη. ...
  • Έξυπνα logistics στον ελλαδικό χώρο 

   Μακρυγιάννης, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-21)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει ανάλυση της έννοιας των Logistics καθώς και των Έξυπνων Logistics. Θα γίνει εισαγωγή για την επεξήγηση της έρευνας και του γενικού πλαισίου των Logistics. Μέσα από έρευνα θα οριστούν ...
  • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας βασισμένα στο βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Λέκο, Μερλίνο (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
   Τα έξυπνα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας που βασίζονται στο βιομηχανικό Διαδίκτυο των πραγμάτων (IIοT) είναι συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας που χρησιμοποιούν την τεχνολογία IoT για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ...
  • Έξυπνο γάντι με δυνατότητα εκμάθησης κινήσεων και φωνητικών εντολών καθώς και αποστολής δεδομένων μέσω bluetooth 

   Κώτσαινας, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη δημιουργία ενός έξυπνου γαντιού με δυνατότητες αναγνώρισης κινήσεων και φωνητικών εντολών, με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας και της αυτονομίας των ατόμων με οπτικές και ...
  • Έξυπνο κτίριο με την χρήση μικροελεγκτή ESP32 

   Αρβανιτάκης, Πέτρος Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03)
   Η εποχή στην οποία ζούμε και τα χρόνια τα οποία διανύουμε, αποτελούν αναμφισβήτητα, αυτά με την μεγαλύτερη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων αποτελεί μια τέτοια τεχνολογία, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία, ...
  • Εκπαιδευτική ρομποτική στην ειδική αγωγή 

   Συκιανάκης, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10)
   Στην διπλωματική εργασία που ακολουθεί, γίνεται παρουσίαση των ερευνών που έχουν να κάνουν με την εκπαιδευτική ρομποτική στην ειδική αγωγή. Μέσα από τις έρευνες αυτές, θα προσδιοριστούν οι στόχοι που θέτει η κάθε εργασία ...
  • Εκτίμηση ικανότητας χειριστή με χρήση μηχανικής μάθησης 

   Αλεξάκος, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-11-15)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία , αναπτύσσουμε μια αρχιτεκτονική βαθιού νευρωνικού δικτύου με long sort-term memory στρώματα για να προβλέψουμε την κατάσταση που βρίσκεται ο χειριστής. Η είσοδος στο μοντέλο μας είναι ...
  • Εκτίμηση πρόθεσης χειριστή με χρήση μηχανικής μάθησης 

   Τσαγκουρνής, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10)
   Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η εκτίμηση της πρόθεσης του χειριστή ενός τηλεκατευθυνόμενου ρομπότ με τη βοήθεια μηχανικής μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε ένα σύστημα δυναμικού εντοπισμού σημείων ενδιαφέροντος ...
  • Ενίσχυση της αξιοπιστίας του LoRaWAN: μια καινοτόμα πρακτική που προσφέρεται ως υπηρεσία ασφαλείας, βασισμένη στην τεχνική των κυλιόμενων κλειδιών 

   Γριτσόπουλος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-08)
   Η παραγωγή χαμηλού κόστους αλλά με βελτιωμένες δυνατότητες συσκευών του Διαδικτύου των Αντικειμένων ( Internet of Things-IoT) έχει αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία χρόνια, ανοίγοντας το δρόμο προς τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη ...
  • Εξομοίωση και έλεγχος φυσικών συστημάτων με την χρήση MATLAB/SIMULINK 

   Σκορούπα, Κλαούντια Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια ανασκόπηση της θεωρίας των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου με αντικείμενο τη μελέτη της συμπεριφοράς τους στο πεδίο του χρόνου, της συχνότητας ή του χώρου κατάστασης. Η επίδραση ...
  • Επιβράβευση με την υποστήριξη υποδομής Blockchain 

   Τζεμολλάρι, Φρανς (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-20)
   Η εργασία με τον τίτλο "Επιβράβευση με την υποστήριξη υποδομής Blockchain" επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός ιστοχώρου τύπου φόρουμ (Forum) με χρήση της τεχνολογίας blockchain. Συγκεκριμένα, έχετε δημιουργήσει έναν ιστότοπο ...
  • Επισκόπηση εναλλακτικών μηχανών ενέργειας στη βελτιστοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής 

   Μουζάκης, Αντώνιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-08)
   Ένα σημαντικό μέρος του κόστους της βιομηχανικής παραγωγής προκαλείται από την κατανάλωση ενέργειας. Ο στόχος της βελτιστοποίησης στον συγκεκριμένο τομέα είναι η μείωση του κόστους αυτού, είτε μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ...
  • Επισκόπηση ηλεκτροστατικών γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος και παρεμφερών ατμοσφαιρικών συστημάτων 

   Αρμενάκης, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-10)
   Έχουν περάσει ούτε λίγο ούτε πολύ 100 χρόνια από την πλήρη κατανόηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο πέρασμα αυτών των χρόνων έχουν βρεθεί τρόποι μεταφοράς και αποθήκευσης αυτής της ενέργειας. Φτάνοντας στα τέλη του 19ου και ...
  • Επισκόπηση λογισμικού 3Δ μοντελοποίησης 

   Κολλιοπούλου, Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-14)
   H 3Δ μοντελοποίηση και εκτύπωση αποτελεί έναν από τους πυλώνες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και οι εφαρμογές της απαντώνται σε πολλαπλά πεδία. Σκοπός της παρούσης πρότασης διπλωματικής εργασίας είναι η βιβλιογραφική ...
  • Επισκόπηση των παθητικών ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων συλλογής και παραγωγής ενέργειας με εφαρμογές 

   Μανωλιάς, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-11)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επισκόπηση των παθητικών ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων συλλογής και παραγωγής ενέργειας με εφαρμογές σε διάφορους τομείς. Αρχικά, μελετάται η πηγή και κατανομή της ενέργειας του ανθρωπίνου ...
  • Επισκόπηση των τύπων αεροσκαφών και των κατηγοριών κινητήρων για ιπτάμενα οχήματα 

   Καγκά, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-11)
   Η ιστορία των μεταφορών είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής [/την εξέλιξη της ανθρωπότητας]. Ο πρωτόγονος άνθρωπος μετακινούνταν βαδίζοντας σε αναζήτηση τροφής ή από περιέργεια να γνωρίσει το περιβάλλον του ...
  • Ευφυή συστήματα μεταφορών στον ελλαδικό χώρο 

   Πλαΐτη, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-09)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία πρόκειται να αναλυθεί η έννοια των Μεταφορών και των Ευφυών Συστημάτων Μεταφοράς. Αρχικά, στην εισαγωγή πραγματοποιείται επεξήγηση της έρευνας και του γενικού πλαισίου των μεταφορών. Μέσα ...