Now showing items 218-237 of 285

  • Σημασιολογική κατάτμηση εικόνων 

   Πλακιά, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-18)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την σημασιολογική κατάτμηση εικόνων που αποτελεί βασικό πεδίο στην επιστήμη της υπολογιστικής όρασης και εκφράζει την ταξινόμηση σε επίπεδο εικονοστοιχείων μιας εικόνας, με την ...
  • Στρατηγικές Blackstart σε σύγχρονα μικροδίκτυα με υψηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών και στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας 

   Καραμανλής, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-21)
   Ως πλέον αναπόσπαστη πτυχή του κυρίως δικτύου ηλεκτροδότησης, τα σύγχρονα μικροδίκτυα (microgrids) καθίστανται παρομοίως επιρρεπή αλλά και σε μεγαλύτερο εύρος παραγόντων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακοπές ρεύματος ...
  • Στρατηγικές ελέγχου για τη σταθεροποίηση σύγχρονων μικροδικτύων σε λειτουργία νήσου (island mode) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών και στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας 

   Μεταξάς, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-21)
   Τα σύγχρονα μικροδίκτυα (microgrids) δύνανται να λειτουργήσουν είτε συνδεδεμένα στο κυρίως δίκτυο ηλεκτροδότησης (grid-connected) είτε αυτονομημένα (island mode) καθώς και να διαχειρίζονται μεταβιβάσεις μεταξύ των δύο ...
  • Στρατηγική ανάπτυξη ενδοχώρας λιμένα Θεσσαλονίκης 

   Ξάνθης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Η εργασία εξετάζει αρχικά την παρούσα κατάσταση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Γίνεται αναφορά στο σημαντικό ρόλο του λιμανιού και την ιστορική αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ της πόλης της Θεσσαλονίκης και του λιμένα ...
  • Σύγκριση logistics normal σε σχέση με τα logistics 4.0. 

   Γκερμένι, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-09-07)
   Λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, τα Logistics μπορεί να οριστούν ως η τέχνη της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της επιστήμης της διαχείρισης και του ελέγχου της ροής αγαθών, πληροφοριών και ...
  • Σύγχρονα όργανα μέτρησης σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς 

   Κατεβάτης, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιαστούν τα σύγχρονα όργανα μέτρησης τα οποία βρίσκουν ευρεία χρήση στο χώρο της βιομηχανίας. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο θα εισαχθεί ο γενικότερος όρος του αυτοματισμού και η ιστορική ...
  • Σύγχρονες μέθοδοι εφαρμογων των logistics και μελέτη περίπτωσης στην αυτοκίνητοβιομηχανία 

   Παπαγεωργίου, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-21)
   Οι συνθήκες και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται το σύγχρονο εμπόριο ,αλλάζουν τις απαιτήσεις των πελατών και κατ΄επέκταση τις στρατηγικές των εταιρειών. Η ανάδειξη των μεγάλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων ...
  • Σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδίασης πατρόν για 3D knitting με τη βοήθεια Η/Υ 

   Αντωνοπούλου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
   Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναδείξει τις σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδίασης πατρόν για 3D πλεκτά, να ενημερώσει για το τρισδιάστατο πλέξιμο και να δώσει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και ιδιότητες των ...
  • Σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματισμού στη ναυτιλία 

   Μπεκήρ, Ερτουρούλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-06)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιαστούν οι αυτοματισμοί που βρίσκουν εφαρμογή στη ναυτιλία, τόσο στα πλοία όσο και στις εγκαταστάσεις των λιμένων και των ναυτιλιακών εταιρειών αλλά και οι εφαρμογές που στο κοντινό ...
  • Σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων επικοινωνιών στη ναυτιλία 

   Μισέντος, Ελευθέριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2022-03-12)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας στη ναυτιλία. Πιο συγκεκριμένα, το βασικό ερώτημα στο οποίο προσπαθεί να δώσει απάντηση είναι το κατά πόσο υπάρχει η ανάγκη και ο ...
  • Σύγχρονοι μέθοδοι προγραμματισμού για βιομηχανικούς αυτοματισμούς 

   Ξυδιάς, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-11)
   Στην διπλωματική εργασία σύγχρονοι μέθοδοι προγραμματισμού για Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς γίνεται ανάλυση συστημάτων πχ το Edge computing όπου αναφέρεται η αρχιτεκτονική του και παρουσιάζονται κάποιες εφαρμογές του στην ...
  • Σύστημα λήψης απόφασης για την εκτίμηση του κινδύνου στην θάλασσα 

   Μάρκο, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-02-17)
   Σε ένα περιβάλλον όπως είναι η ναυτιλία, το οποίο επιδέχεται μεγάλες αλλαγές μέρα με την μέρα η αξιολόγηση του θαλασσιού κίνδυνου είναι ένα μείζον ερευνητικό θέμα. Λόγω της συνεχούς εξέλιξης και των νέων προκλήσεων που ...
  • Συγκριτική ανάλυση τεχνικών για την μείωση της κατανάλωσης καυσίμου στη ναυπηγική βιομηχανία 

   Γεωργουλάκος, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2022-06)
   Η εκπομπή ρύπων στο πλαίσιο του ναυτιλιακού κλάδου ακολουθεί στην πάροδο των χρόνων την αύξουσα πορεία προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες στην κοινωνία, καθώς συνιστά σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και για το ...
  • Συλλογή δεδομένων και εποπτικός έλεγχος δικτύου υδροδότησης μέσω διαδικτύου 

   Στυλιανού, Αιμιλία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-08)
   Η παρούσα διπλωματική έχει ως αντικείμενο της, την ανάπτυξη και παρουσίαση εφαρμογής SCADA, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση συστήματος δικτύου ύδρευσης, όπου ο εποπτικός έλεγχος δύναται να γίνει μέσω περιηγητή από οποιαδήποτε ...
  • Συστήματα ERP - Συγκριτική μελέτη & ανάλυση 

   Καλογερά, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-05-12)
   Με τη παρούσα διπλωματική εργασία ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για τη σημασία και το ρόλο που παίζει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα σε μία επιχείρηση. Γίνεται περιγραφή στην διαδρομή ενός συστήματος ...
  • Συστήματα παλμικής φόρτισης ηλεκτρικών συστοιχιών 

   Χατζηλεονταρής, Ασημάκης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03)
   Η ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, και των εφαρμογών που συνδέονται με αυτόν, έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους (αντίστοιχο με την ...
  • Συστήματα συστάσεων με αλγόριθμους μηχανικής μάθησης 

   Γκρέκας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-18)
   Η εργασία ασχολείται με την εξέλιξη και τις μεθοδολογίες των συστημάτων συστάσεων. Εξετάζει την ιστορική προέλευσή τους και την εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ψυχαγωγία, τα κοινωνικά ...
  • Συστημική σχεδίαση αυτόνομου υποθαλάσσιου οχήματος 

   Πάσιος, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-10)
   Ένα AUV (Αυτόνομο υποθαλάσσιο όχημα) είναι ένα ρομποτικό όχημα που μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα στο υποθαλάσσιο περιβάλλον. Ο σχεδιασμός ενός AUV είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί τεχνογνωσία σε διάφορους κλάδους ...
  • Σχεδίαση drone για κατασκευή μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης 

   Μίχας, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-19)
   Η διπλωματική εργασία με τίτλο«Σχεδίαση droneγια κατασκευή μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης»πραγματεύεται τον σχεδιασμό, την μοντελοποίηση και την εξομοίωση ενός τετρακόπτερου ικανού να κατασκευαστεί μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης. ...
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη ασύρματου κόμβου μέτρησης και ανάλυσης σεισμικών δεδομένων συμβατού με δίκτυα LoRaWAN 

   Κασσελούρης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-15)
   Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ασύρματου συστήματος μετρήσεων σεισμικών δεδομένων κάνοντας χρήση χαμηλής ενέργειας. Το δίκτυο επικοινωνίας θα στηρίζεται στην τεχνολογία LoRaWAN. ...