Now showing items 120-139 of 285

  • Η ανάπτυξη της βιομηχανίας κρουαζιέρας στο νησί της Ρόδου 

   Κίκερης, Παντελεήμων (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2023-06)
   Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την ανάπτυξη του κλάδου της κρουαζιέρας στο νησί της Ρόδου. Ένας από τους κύριους λόγους που οδηγούν σε αυτή την εστίαση είναι το γεγονός ότι ο τουρισμός κρουαζιέρας ...
  • Η ασφάλεια των υπολογιστών (cybersecurity) στον τομέα της ιατρικής επιστήμης 

   Μαστρομιχάλης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
   Με την αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, η ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων αποτελεί μία κρίσιμη ανησυχία που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Οι παραβιάσεις της κυβερνοασφάλειας ...
  • Η αύξηση της χωρητικότητας των containerships και η επίδραση τους στη λιμενική βιομηχανία 

   Καραφύλλας, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Η παγκόσμια ναυτιλία, στη σύγχρονη εποχή, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία και οι καινοτόμες λύσεις έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του κλάδου, αλλά αυτό δε συμβαίνει χωρίς ...
  • Η διαχείριση κινδύνων στο PMBOK 

   Σιώκου, Αρσενία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-11)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει περιγραφή των διαδικασιών σχεδιασμού διαχείρισης κινδύνων, της αναγνώρισης και ανάλυσή τους σε έργα. Αυτές οι διαδικασίες θα αναλυθούν σύμφωνα με το πρότυπο PMBOK(Project Management ...
  • Η ένδυση και η βιομηχανία της μόδας 

   Μάντης, Αργύριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07)
   Τί εννοούμε με τους όρους Μόδα και Ενδυμασία; Πώς και πότε ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση στην ενδυμασία; Τί σημαίνει κοινωνική αντίληψη για την μόδα; Πώς η ενδυματολογική μόδα εκφράζει τις οικονομικές, ταξικές εθνικές ...
  • Η είσοδος του IoT στην εφοδιαστική αλυσίδα των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών 

   Σαμαντάς, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07)
   Στόχος αυτής της διατριβής είναι να αναδείξει την ευκαιρία που υπάρχει στην εφοδιαστική αλυσίδα των FMCG (Fast-moving Consumer Goods) όταν χρησιμοποιείται η τεχνολογία IoT (internet of Things). Αυτό προκύπτει κυρίως από ...
  • Η εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές 

   Αθανασούλη, Θεοδώρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2023-03)
   Η τεχνολογική εξέλιξη της επικοινωνίας και του διεθνούς εμπορίου είναι ιδιαίτερα αισθητή με αποτέλεσμα, την ανάγκη της δημιουργίας ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου, στα πλαίσια της θαλάσσιας μεταφοράς. Ωστόσο, η προσπάθεια ...
  • Η εξέλιξη των P&I CLUBS: Ασφαλιστικές καλύψεις, αλληλασφάλιση, αντασφάλιση 

   Βουκελάτου, Ευθαλία Στεφανία (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2022-02)
   Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να συμβάλλει στην κατανόηση της λειτουργίας των αλληλασφαλιστικών οργανισμών Προστασίας & Αποζημίωσης (P&IClubs), παρουσιάζοντας αναλυτικά τη δομή και τους κανονισμούς τους, καθώς και τις προσφερόμενες ...
  • Η επενδυτική βιωσιμότητα των εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία (βιοκαύσιμα & ηλεκτροκαύσιμα) 

   Πολίτη-Κατσαδώρου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Στον καμβά μιας εποχής παγκοσμιοποίησης, «ανατροπής» κοινωνικών-οικονομικών πολιτικών δομών και τεχνολογικών εξελίξεων με αποκορύφωμα αυτών, το παγκοσμίου κλίμακας επιδημικό φαινόμενο του Covid-19 που βιώνει η ανθρωπότητα ...
  • Η επίδραση του βιομηχανικού σχεδιασμού στην αυτοκινητοβιομηχανία 

   Φράγκος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-19)
   Η αυτοκινητοβιομηχανία δρά δυναμικά στον βιομηχανικό σχεδιασμό και απαιτείται μεγάλη ευελιξία από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, ενώ ο αυξανόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός απαιτεί ευφυή συστήματα παραγωγής. Στην παρούσα ...
  • Η επίδραση του διαδικτύου των πραγμάτων στις έξυπνες πόλεις 

   Αϊβαλής, Μάριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-08-04)
   Η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να επηρεάζει θετικά και αρνητικά την καθημερινότητα του ανθρώπου και αντίστοιχα την ζωή του. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθεί και θα παρουσιασθεί ...
  • Η επίδραση του χρώματος στον βιομηχανικό σχεδιασμό 

   Χειλάκη, Βασιλεία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-19)
   Ο «βιομηχανικός σχεδιασμός» αφορά το σχέδιο κάθε αντικειμένου το οποίο στη συνέχεια κατασκευάζεται, τυποποιείται και παράγεται. Πιο συγκεκριμένα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμπορική βιωσιμότητα όλων των καταναλωτικών ...
  • Η επιστήμη των μεγάλων δεδομένων 

   Λάκα, Μπρούνο (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-17)
   Τα μεγάλα δεδομένα αναφέρονται στα τεράστια δεδομένα που παράγονται από άτομα, συναλλαγές και μηχανές. Συνήθως χαρακτηρίζεται από τέσσερις διαστάσεις γνωστές ως τέσσερα V: όγκος, ταχύτητα, ποικιλία και ακρίβεια. Η ανάλυση ...
  • Η ιστορική εξέλιξη της γέφυρας εμπορικού πλοίου 

   Γιαννιώτη, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Η ναυτιλία από τα πολύ πρώιμα χρόνια αποτελεί μία από τις κυριότερες εμπορικές και όχι μόνο δραστηριότητες του ανθρώπου. Από την εξέλιξη της κοινωνίας και επί το ειδικότερο της τεχνολογίας, φυσικό είναι ότι δεν θα μπορούσε ...
  • Η μερισματική πολιτική στην ναυτιλιακή βιομηχανία 

   Τζήκας, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021-02)
   Μερισματική απόδοση (dividend yield) είναι το μέρισμα που πληρώνει μία εταιρία ως ποσοστό επί της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και αποδίδεται αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας ...
  • Η μερισματική πολιτική των ναυτιλιακών εταιρειών 

   Καράμπελας, Οδυσσέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου, 2022-06)
   Την μερισματική πολιτική των ναυτιλιακών επιχειρήσεων αφορά η συγκεκριμένη διπλωματική διατριβή. Πιο αναλυτικά, η παρούσα διπλωματική διατριβή σχετίζεται με τον εντοπισμό της μερισματικής πολιτικής που ακολουθούν οι ...
  • Η προσέγγιση εφαρμογής της σήμανσης και σημειολογίας στα προϊόντα βιομηχανικού σχεδιασμού 

   Μπούρας, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07)
   O βιομηχανικός σχεδιασμός έχει εξελιχθεί σε έναν τομέα που αναγνωρίζεται και εκτιμάται ιδιαίτερα. Ο τομέας του βιομηχανικού σχεδιασμού είναι αυτός που ουσιαστικά αντλεί από μια ποικιλία ακαδημαϊκών κλάδων, όπως η μηχανική, ...
  • Η συμβολή της επιστήμης της πληροφορικής στην βιομηχανία: Τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογικά προηγμένες εφαρμογές στην 4η βιομηχανική επανάσταση 

   Μάγγα, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-05)
   Η τεχνητή νοημοσύνη, έχει γίνει μέρος πολλών τομέων της ζωής μας. Καθώς προχωράμε όλο και πιο βαθιά στην ψηφιακή εποχή, εξαρτόμαστε όλο και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπους που μπορεί να μην έχουμε καν ...
  • Η συμβολή του Peter Behrens στην εδραίωση του βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντος μέσα από τα προϊόντα της AEG 

   Τσίτσος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
   Πολλοί ιστορικοί υποστήριζαν ότι τα σχέδια του Peter Behrens για την AEG βασίστηκαν στον φανκιοναλισμό ή τον ορθολογισμό, χωρίς την εμβάθυνση σε λεπτομερή ανάλυση αυτών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται να ...
  • Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση υπό το πρίσμα της βιομηχανικής κοινωνιολογίας 

   Πασκάλι, Γκαμπριέλο (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
   Η σημασία αυτής της μελέτης έγκειται στη δυνατότητά της να συνεισφέρει στον αυξανόμενο όγκο της βιβλιογραφίας σχετικά με τον αντίκτυπο των τεχνολογικών μετασχηματισμών στις βιομηχανικές κοινωνίες. Εξετάζοντας τον αντίκτυπο ...