Now showing items 1-20 of 210

  • 3-Διάστατη απεικόνιση ιστολογικών δεδομένων στην οπτική μικροσκοπία διερχομένου φωτός 

   Κουδουνάς, Παντελεήμων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-11-14)
   Η οπτική μικροσκοπία, γνωστή και ως μικροσκοπία φωτός, είναι μία ευέλικτη και ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για την απεικόνιση και τη μελέτη αντικειμένων σε επίπεδο μικροκλίμακας και νανοκλίμακας με τη χρήση ορατού φωτός ...
  • 4D Γυναικολογικός υπέρηχος 

   Σκράπαρη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-03)
   Με την παρούσα διπλωματική εργασία σκοπός είναι η παρουσίαση του τετραδιάστατου (4D) γυναικολογικού υπέρηχου, κατά τον οποίο οι εξετάσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνολογία 4D υπερήχων έχει φτάσει σε ένα στάδιο, ...
  • Aria App | LittleOne Edition, η έξυπνη εφαρμογή για τη δημιουργία και αξιολόγηση μοντέλων UNET σε εργασίες κατάτμησης των αγγείων του αμφιβληστροειδούς 

   Ρεζ, Ντάνιελ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-09-26)
   Η ακριβής κατάτμηση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς αποτελεί ζωτικό βήμα για πολλές ιατρικές εφαρμογές, καθώς χρησιμοποιείται ευρέως για την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας και την αξιολόγηση διαφόρων οφθαλμολογικών ...
  • Assistive devices for visually impaired people 

   Γιώργης, Αλέκος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-13)
   This thesis marks an attempt to better fathom the magnitude of visual impairment as a health issue, the needs of affected individuals, the available assistive technologies and also tries to provide an insight into the ...
  • Bone tissue engineering & regenerative medicine 

   Παπαγεωργίου, Θρασύβουλος-Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-07)
   Tissue Engineering comprises an interdisciplinary field that combines the principles of engineering and life sciences to develop biological substitutes that maintain, restore, and improve tissue function. The fundamentals ...
  • Development of a prototype CMOS digital imaging system for X-ray medical applications 

   Λιναρδάτος, Διονύσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-10)
   Digital X-ray imagers have radically altered the otherwise traditional radiographic techniques and enabled further innovative ones. Currently, a great part of detectors is based on the combination of a scintillator with a ...
  • GlovAid: Ένα γάντι βοηθείας για τους τυφλούς 

   Μπενέα, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03-04)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία του GlovAid, ενός γαντιού, που όπως δηλώνει και το όνομά του προσφέρει βοήθεια στην καθημερινότητα ανθρώπων με τύφλωση. Έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει την ...
  • H επίδραση των ανομοιογενειών στην εξέταση απορροφησιομετρίας ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DXA) 

   Παπαευσταθίου, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-04)
   Η μέθοδος DXA θεωρείται η κύρια μέθοδος για τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας (BMD) και μια αξιόπιστη μέθοδος για την εκτίμηση της σύστασης μάζας του ανθρώπινου σώματος. Ο προσδιορισμός των παραπάνω πραγματοποιείται μέσω ...
  • How Deep Learning Image Reconstruction (DLIR) affects the optimization of image quality and dose reduction on Computed Tomography 

   Δήμος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-02-29)
   The aim of this study is to investigate the influence of deep learning-based reconstruction (DLIR) on image quality across varying dose levels within a Chest- Abdomen-Pelvis (CAP) protocol using a 512-slice CT scanner ...
  • Imaging tools in preclinical research micro CT, SPECT, PET 

   Πηλάτης, Ειρηναίος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02)
   Over the past decades the area of medical imaging has evolved rapidly. This is demonstrated by the increasing number of imaging systems in hospitals and research facilities and the increasing number of people specializing ...
  • Novel radiomics interpretation pipeline with feature extraction and radiomics 

   Αλεβίζος, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10-05)
   The advancements in neuroimaging techniques, predominantly magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomography (CT) scans, have undeniably reformed the clinical neuroscience landscape by escalating the accuracy and ...
  • Pill Cam 

   Καπράλος, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-02)
   Σκοπός-στόχος της διπλωματικής αυτής, είναι να αναδείξει τις δυνάμεις και την επιστημονικότητα της προσέγγισης της χρήσης, της καταπινόμενης αυτής κάψουλας, η οποία αν και διανύει περισσότερα από είκοσι έτη ζωής, εν ...
  • Processing and analysis of images of orthopaedic interest 

   Λιάσκος, Μελέτιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-21)
   Η ταχύτατη ανάπτυξη της βιολογίας και της γενετικής, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις στο επίπεδο της συλλογής δεδομένων, καθιστά αναγκαία τη δημιουργία υπολογιστικών εργαλείων, τα οποία θα παρέχουν τη δυνατότητα ...
  • Real-Time παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων & συνθηκών χώρου μέσω Wi-Fi με τη χρήση του ESP8266 

   Τσάλτας, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-09-27)
   Μια από τις πιο σημαντικές ιατρικές συσκευές σε ένα νοσοκομείο είναι τα μόνιτορ παρακολούθησης. Στόχος των μόνιτορ είναι η συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση πολλαπλών ζωτικών παραμέτρων ταυτόχρονα. Σκοπός της παρούσης ...
  • Smart bed μονάδας εντατικής θεραπείας 

   Μαρινάκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-12-21)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσα από την αναλυτική περιγραφή των κρεβατιών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, να κατανοηθεί η μετεξέλιξη τους από ένα απλό, χρηστικό έπιπλο σε ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν, αναπόσπαστο ...
  • Study of rainout effect on the heating of water-based humidifiers and related alarms 

   Σκουρή, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07)
   The of this thesis project is to establish the consequences of the rainout effect on the performance of a MR850 humidifier using a mesh nebulizer and during non-invasive mechanical ventilation. A basic breathing circuit ...
  • The analysis of histopathological images of colorectal cancer (CRC) using machine learning methods 

   Χάπεντσιουκ, Θεοδώρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-14)
   With this drastic increase in cancer rates and deaths because of cancer, it is essential to find new and improved ways to prevent it as soon as possible (at early stages), especially colorectal cancer, which is ranked ...
  • Validation of a system to measure gait cycle parameters by wearable sensors and computational methods 

   Βέρρος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10-06)
   Gait abnormalities in Normal Pressure Hydrocephalus (NPH) and Parkinson’s Disease (PD) patients share similar characteristics. However, certain quantities differ between the two diseases. In particular, gait asymmetry, due ...
  • Ακουστικά βαρηκοΐας 

   Αβραμιώτη, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθούν τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα λειτουργικά τους μέρη όπως επίσης και διάφορα σύγχρονα μοντέλα ακουστικών βαρηκοΐας και η απόδοσή τους. Η μεθοδολογία που ...
  • Αλγόριθμοι τμηματοποίησης στην ακτινοθεραπεία 

   Μπελίτσου, Μαρία Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-08)
   Η ακτινοθεραπεία αποτελεί μια σημαντική μέθοδο θεραπείας για τη θανάτωση των νεοπλασματικών κυττάρων μέσω της χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η επιτυχία της ακτινοθεραπείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ακριβή καθορισμό ...