Now showing items 1-20 of 31

  • «Cbct γναθοπροσωπικής & ποιότητα εικόνας» 

   Τζωρτζακάκη, Φιλία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11)
   Η τομογραφία κωνικής δέσμης (Cone Beam Computed Tomography - CBCT) είναι μία πολύτιμη και αξιόπιστη τεχνική απεικόνισης στη στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική που ενισχύει τη διαγνωστική και θεραπευτική μεθοδολογία ...
  • CR-DR Σύγκριση πρωτοκόλλων , exposure index (EI) 

   Αρβάλη, Ευστρατία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-01-24)
   Τις τελευταίες δεκαετίες με την ανάπτυξη της τεχνολογίας εισήχθησαν τα συστήματα ψηφιακής ακτινογραφίας φέρνοντας επανάσταση στον τομέα της ακτινολογίας. Αναπτύχτηκαν διαφορετικοί τύποι ανιχνευτών με πλεονέκτημα το ...
  • Ct κοιλίας: ακτινική επιβάρυνση κοιλίας σε εγκύους με/ χωρίς χρήση μολύ- βδινης ποδιάς 

   Μαλίκη, Ιουλία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-01)
   Κύριος στόχος της διενέργειας της εξέτασης της αξονικής τομογραφίας αποτελεί η επιτυχής διάγνωση παθολογικών καταστάσεων οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα απαιτούσαν την υλοποίηση πολύπλοκων και χρονοβόρων διαγνωστικών ...
  • MRI Μαστού 

   Αριτζόγλου, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-01-24)
   ΣΤΟΧΟΣ: Η λειτουργία του Μαγνητικού Μαστογράφου (MRI) στις απεικονίσεις μαστού και η χρησιμότητα αυτής της απεικόνισης στην διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Υλικά και Μέθοδος: Χρησιμοποιούνται ...
  • Multi-phase Απεικόνιση μαστών με MRI 

   Γεωργόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-08)
   Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πρώτος σε συχνότητα εμφάνισης καρκίνος στις γυναίκες και η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο με τον καρκίνο του πνεύμονα στη πρώτη θέση. Συνεπώς η απεικόνιση του μαστού και η έγκαιρη ...
  • Ακτινοθεραπεία Μασχαλιαίας – υπερκλείδιας χώρας. Ενδείξεις, Πρωτόκολλα Ακτινοθεραπείας 

   Αιβαλιώτη, Ασημίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-08)
   Η συνεχώς αυξανόμενη επιβίωση των γυναικών με καρκίνο μαστού καθιστά την βελτίωση της ποιότητας ζωής ιδιαίτερα σημαντική. Ο μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός (ALND)παρέχει εξαιρετικό τοπικό έλεγχο της νόσου αλλά συνδέεται ...
  • Ακτινοθεραπεία Προστάτη - Ανάλυση λαθών τοποθέτησης σε MVCT/CBCT IMRT 

   Κοκολάκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-01)
   Κατά την τοποθέτηση του ασθενή για ακτινοθεραπεία προστάτη προκύπτουν γεωμετρικά σφάλματα. Η τομογραφία κωνικής δέσμης (cone-beam CT, CBCT) πραγματοποιείται για τη γεωμετρική επιβεβαίωση της θέσης θεραπείας πριν την ...
  • Ακτινοθεραπεία προστάτη και ποιότητα ζωής ασθενών 

   Κουτσνιασβίλι, Σοπίκο (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-15)
   Ο καρκίνος του προστάτη αφορά την ύπαρξη κακοήθειας στη περιοχή του προστάτη αδένα. Πρόκειται για μία από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες νόσους παγκοσμίως, ενώ την ίδια στιγμή που αποτελεί και την πιο συχνή μορφή καρκίνου στο ...
  • Ανάλυση απεικονιστικών δεδομένων PET/CT στο Hodgkin λέμφωμα σε παιδιατρικούς ασθενείς 

   Χούλης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-01)
   Η νόσος Hodgkin είναι ένας τύπος λεμφώματος, επί της ουσίας είναι ένας καρκίνος του αίματος που ξεκινάει από το λεμφικό σύστημα. Το λεμφικό σύστημα βοηθάει το ανοσοποιητικό σύστημα στην απομάκρυνση των παραπροϊόντων και ...
  • Απεικονιστικά Καθοδηγούμενη Ακτινοθεραπεία με χρήση Cone Beam Computed Tomography 

   Φραγκάκη, Θεοδώρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-06-26)
   Η χρήση της αξονικής τομογραφίας κωνικής δέσμης (Cone Beam Computed Tomography- CBCT) είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική απεικόνισης στην απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία (Image Guided Radiotherapy- IGRT). Η ...
  • Απεικονιστικά καθοδηγούμενη μηχανική θρομβοεκτομή 

   Ζησάκης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-08)
   Το εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί την κυριότερη αιτία για αναπηρία στους ενήλικες και από τις βασικότερες αιτίες θανάτου στις ηλικίες άνω των 60 ετών. Η μηχανική θρομβεκτομή αποτελεί μία αποτελεσματική θεραπεία σε ασθενείς ...
  • Αυτόματα Συστήματα Ανίχνευσης Σκιαγραφικού Στον Αξονικό Τομογράφο 

   Παστρουμάς, Αντώνιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-01-24)
   Εισαγωγή: Η Υπολογιστική Τομογραφία (YT) είναι μια μη επεμβατική και υψηλής τεχνολογίας ιατρική η οποία απεικονίζει με λεπτομέρεια ανατομικές δομές και ιστούς, που παραμένουν ασαφείς στην απλή ακτινογραφία. Ειδικά η αξονική ...
  • Διαδερμική Βιοψία υπό Αξονικό Τομογράφο Κατευθυνόμενη με το σύστημα πλοήγησης Imactis 

   Βούρθης, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-01-24)
   ΣΚΟΠΟΣ: Η σύγκριση των αποτελεσμάτων του συστήματος ηλεκτρομαγνητικής πλοήγησης IMACTIS σε σχέση με τη συμβατική καθοδήγηση για βιοψίες καθοδηγούμενες υπό αξονική τομογραφία (CT), καθώς και ανάλυση των αποτελεσμάτων. ΥΛ ...
  • Έλεγχος ποιότητας σπινθηρογραφικής μελέτης αιμάτωσης μυοκαρδίου με τη χρήση υβριδικού συστήματος SPECT-CT 

   Μεταξώτης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-25)
   Τα υβριδικά συστήματα Πυρηνικής Ιατρικής που συνδυάζουν SPECT και CT λειτουργούν συμπληρωματικά. Η Υπολογιστική Τομογραφία παρέχει υψηλή ανάλυση, αλλά χαμηλή ειδικότητα, ενώ η αντίστοιχη Πυρηνική δίνει μεταβολικές πληροφορίες, ...
  • Επεξεργασία Δεδομένων CT για την Διαφοροποίηση Ασθενών με COVID-19 

   Σαμσωνίδης, Κύριλλος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-29)
   Σκοπός Στόχος της μελέτης είναι η βέλτιστη ρύθμιση των παραθύρων ενός λογισμικού επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων (SANTE DICOM VIEWER) σε εικόνες αξονικής τομογραφίας θώρακα με σκοπό την καλύτερη διάγνωση, αξιολόγηση ...
  • Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ακτινολογία 

   Τσιότσιος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-15)
   Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) τυπικά ορίζεται ως η ικανότητα των υπολογιστών να μιμούνται τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες, όπως είναι η μάθηση, η αναγνώριση προτύπων και η επίλυση προβλημάτων. Η ΤΝ έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ...
  • Η Κατευθυνόμενη Από Εικόνα Θερμοκαυτηρίαση Με Ραδιοσυχνότητες 

   Χρυσούλη, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-12-06)
   Οι καταλυτικές θεραπείες κακοηθειών αποτελούν πλέον μια συνηθισμένη διαδικασία σε επιλεγμένους ασθενείς. Από την κατάλυση μικρών, μη εξαιρέσιμων όγκων έως το επίπεδο πειραματικών θεραπειών, η καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες ...
  • Θερμοκαυτηριασμός Όγκων υπό Καθοδήγηση Cone Beam-CT 

   Αντωνάτου, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-08)
   Τα κακοήθη νεοπλασματικά νοσήματα αποτελούν μία από τις πιο κοινές αιτίες θανάτου ανά τον κόσμο. Οι πιο καθιερωμένες θεραπευτικές μέθοδοι (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία κ.α.) επηρεάζουν τις μεταβολικές διεργασίες οδηγώντας ...
  • Μαστογραφία με χρήση σκιαγραφικού 

   Δαρδαμανέλη, Ελπίδα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-15)
   Η μαστογραφία είναι μία από τις διαχρονικά πολυτιμότερες εξετάσεις και αξίζει την διαρκή της προώθηση στην καθημερινή πρακτική πρόληψης της υγείας. Αυτό οφείλεται στη σημαντική κλινική αξία της μαστογραφίας στη διάγνωση ...
  • Μελέτη ακτινομικών χαρακτηριστικών (radiomics) στη νόσο Alzheimer 

   Ναλεντζή-Μαριάνου, Κατερίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-11-01)
   Η νόσος Alzheimer (AD) πρόκειται για τον τύπο άνοιας που κυριαρχεί σε συχνότητα εμφάνισης στους επιδημιολογικούς δείκτες των νευροεκφυλιστικών παθήσεων. Αν υπάρξει θεραπευτική παρέμβαση στα πρόδρομα στάδια της νόσου, τα ...